SUMMARIZED INFORMATIONΠεριεχόμενα:

General Information
Demographics
Transportation
Accommodation
Touristic infrastructure
Amusement
Shopping
Services
Bibliography


Γενικά Στοιχεία

Ιστορία:

Καταγράφηκαν συνολικά 39 οικισμοί και μνημεία, που συγκεντρώνουν σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα με τουριστικό ενδιαφέρον, από τέσσερις ιστορικές περιόδους: Προϊστορία, Αρχαίοι χρόνοι, Βυζάντιο και Νεώτεροι χρόνοι.

Αρχιτεκτονική:

Σε όλη τη Θράκη σώζονται σημαντικά οικοδομήματα από αρχιτεκτονική άποψη. Η κοινωνική, εθνική και επαγγελματική σύνθεση του πληθυσμού, (αγρότες και κτηνοτρόφοι στα βουνά και στον κάμπο, καπνοκαλλιεργητές, επαγγελματίες, βιοτέχνες αλλά και επιστήμονες ή έμποροι στα μεγάλα αστικά κέντρα), άφησε ανεξίτηλα σημάδια στο πέρασμα του χρόνου πάνω στο ρυθμό και τις ανέσεις της κατοικίας και των επαγγελματικών χώρων. Ταυτόχρονα τα πολυτάραχα χρόνια που πέρασαν και η «ανάπτυξη» επέδρασαν και επιδρούν αρνητικά σε ότι θυμίζει την ιστορία αυτού του τόπου. Σημαντικά είναι τα βήματα για την διατήρηση στο μέγιστο βαθμό του χρώματος και του ύφους περιοχών της Θράκης, όπως στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης, στη Μαρώνεια, στο Σουφλί, στους Μεταξάδες, στη Χώρα Σαμοθράκης. Σε μικρότερο βαθμό σε άλλες περιοχές όπως στην Κομοτηνή, στην Αλεξανδρούπολη ή στο Διδυμότειχο διασώζονται και αναστηλώνονται οικοδομήματα που δείχνουν την οικονομική και κοινωνική κατάσταση άλλων εποχών.
Καταγράφηκαν συνολικά 26 οικισμοί, στους οποίους παρατηρούνται ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά με τουριστικό ενδιαφέρον, όπως: παραδοσιακά σπίτια κατασκευασμένα από ντόπια υλικά, πέτρινα μονοπάτια-γεφύρια, βρύσες, νερόμυλοι, φούρνοι, καμινάδες και οποιοδήποτε άλλο ενδιαφέρον αρχιτεκτονικό στοιχείο.

Φύση:

Η μοναδικότητα του φυσικού περιβάλλοντος της Ελληνικής Θράκης αποδεικνύεται, πρώτιστα, από τον ορνιθολογικό πλούτο των διαφόρων περιοχών της. Εκτός των άλλων, η ελληνική χλωρίδα στο σύνολό της, είναι σήμερα αρκετά καλά ερευνημένη και έχουν δημοσιευθεί πάμπολλες εργασίες για τη χλωρίδα πολλών νησιών, βουνών ή ευρύτερων περιοχών της χώρας μας, από Έλληνες επιστήμονες ή ξένους που εργάζονται στον ελληνικό χώρο. Εν τούτοις, η ελληνική Θράκη* αποτέλεσε μέχρι τώρα μια χτυπητή και ανεξήγητη εξαίρεση και έτσι, όχι μόνο δεν υπάρχει πλήρης χλωρίδα της Θράκης, αλλά απουσιάζουν ακόμα και μονογραφίες για ένα βουνό ή μια έστω και μικρή περιοχή της, εκτός από τις καταγραφές που έγιναν για τους Θρακικούς Υγρότοπους Διεθνούς Σημασίας (Ramsar) και τη θαυμάσια μονογραφία του Δημήτρη Βολιώτη για τη χλωρίδα των Στενών του Νέστου, στα σύνορα Θράκης - Ανατολικής Μακεδονίας.
Ο χώρος της Ελληνικής Θράκης, σε γενικές γραμμές, χωρίζεται σε τρεις ενότητες:Ορεινή περιοχή, που περιλαμβάνει την οροσειρά της Ροδόπης και τις απολήξεις της (Αχλαδόβουνο στην Ξάνθη, Ίσμαρο στη Ροδόπη, όρη του Άβαντα και δασικό συγκρότημα Δαδιάς - Λευκίμμης στον Έβρο).
Πεδινή περιοχή, δηλαδή τις πεδιάδες από το Νέστο έως τις Σάπες και το όρος Ίσμαρος, καθώς και την εκτεταμένη πεδιάδα του ποταμού ΈβρουΠαραθαλάσσιες περιοχές, όπου και οι σημαντικότεροι και πλέον γνωστοί υγροβιότοποι.
Ξεχωριστή ενότητα αποτελεί η νήσος Σαμοθράκη.
Η αλληλοσύνδεση των παραπάνω ενοτήτων είναι δεδομένη και εμφανής σε πολλές περιπτώσεις. Έτσι, για παράδειγμα, από τα μεγάλα σαρκοφάγα θηλαστικά, οι λύκοι, τα τσακάλια και οι αλεπούδες, φωλιάζουν στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, όμως συχνά κατέρχονται, περισσότερο οι αλεπούδες και τα τσακάλια, στις πεδιάδες και τους παραθαλάσσιους βιότοπους για αναζήτηση τροφής. Παρόμοια και περισσότερα παραδείγματα υπάρχουν και στα πτηνά.
Η στενή σύνδεση και αλληλεπίδραση των περιοχών των τριών ενοτήτων της Θράκης, ενισχύεται από το γεγονός ότι αυτές απέχουν μεταξύ τους πολύ λίγο. Η Θράκη, είναι η μόνη περιοχή στην Ευρώπη, που σε ευθεία μήκους 30 χλμ μπορείς να συναντήσεις σχεδόν όλους τους τύπους οικοσυστημάτων της νότιας και κεντρικής Ευρώπης: από φρυγανικά έως και υποαλπικά.
Με αυτά τα δεδομένα επιλέχθηκαν, με ορισμένα κριτήρια, και καταγράφηκαν συνολικά 20 ενιαίες περιοχές που καλύπτουν το 75% της Ελληνικής Θράκης. Το ποσοστό αυτό και μόνο δείχνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζει συνολικά, από φυσική άποψη, ο Θρακικός χώρος. Σε κάθε μια από τις εδαφικές αυτές ενότητες μπορεί να περιλαμβάνονται περισσότεροι από ένας οικισμοί, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από το γενικότερο φυσικό περιβάλλον του χώρου και παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά με τουριστικό ενδιαφέρον, όπως: μοναδικούς και ενδιαφέροντες βιότοπους, που συγκεντρώνουν πληθώρα σπάνιων ειδών της ελληνικής και συχνά της ευρωπαϊκής χλωρίδας και πανίδας, θέσεις θέας, μνημεία φύσης, αισθητικά δάση.

Για τον ορνιθολογικό πλούτο των διαφόρων περιοχών της. Ενδεικτικά πρέπει να αναφερθούν:
Στην περιοχή του Λειβαδίτη συναντώνται 102 είδη πουλιών. Σχεδόν όλα τα είδη αναπαράγονται στα δασικά οικοσυστήματα της περιοχής. Ανάμεσα σε αυτά, πολλά είδη διατηρούν εδώ και στην ευρύτερη οροσειρά της Ροδόπης τους κύριους ή και μοναδικούς πληθυσμούς τους, όπως ο Αγριόκουρκος (Tetrao urogallus), η Αγριόκοτα (Bonasa bonasia), η Σπουργιτόγλαυκα (Glaccidium passerinum), ο Ελατόμπουφος (Aegolius funereus) και ο Καρυδοσπάστης (Nucifraga caryocatactes). Στην περιοχή του Λειβαδίτη, βρίσκεται η νοτιότερη εξάπλωση του Αγριόκουρκου σε ολόκληρη την οροσειρά της Ροδόπης και μία από τις μεγαλύτερες πυκνότητες πληθυσμού της Αγριόκοτας στην Ελλάδα.Στο Δέλτα του Νέστου έχουν παρατηρηθεί 254 είδη πουλιών, ανάμεσα στα οποία πολλά είναι απειλούμενα σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Οι υγρότοποι του Δέλτα περιλαμβάνονται στον κατάλογο των Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας (Σύμβαση Ραμσάρ), γεγονός που επιβεβαιώνει την αξία τους για τα υδρόβια πτηνά.Στην περιοχή έχουν παρατηρηθεί 7 παγκοσμίως απειλούμενα είδη (Αργυροπελεκάνος Pelecanus crispus, Κοκκινόχηνα Branta ruficollis, Βαλτόπαπια Aythya nyroca, Στικταετός Aquila clanga, Βασιλαετός Aquila heliaca, Κιρκινέζι Falco naumanni, Λεπτομύτα Numenius tenuirostris) και 12 κινδυνεύοντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο, 70 είδη περιλαμβάνονται στο «Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας», από τα οποία 1 αναφέρεται ως εκλίπον, 19 κινδυνεύουν με εξαφάνιση, 21 είναι τρωτά και 8 είναι σπάνια. 81 είδη περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.Το Δέλτα του Νέστου είναι η σημαντικότερη περιοχή στην Ελλάδα για την αναπαραγωγή της Αγκαθοκαλημάνας Hoplopterus spinosus, ενώ εδώ διασώζεται ο τελευταίος φυσικός πληθυσμός του άγριου Κολχικού Φασιανού Phasianus colchicus colchicus. Στην περιοχή της Λίμνης Βιστονίδας και του Πόρτο Λάγος έχουν παρατηρηθεί 262 είδη πουλιών, ανάμεσα στα οποία πολλά είναι απειλούμενα σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Οι υγρότοποι περιλαμβάνονται στον κατάλογο των Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας (Σύμβαση Ραμσάρ), γεγονός που επιβεβαιώνει την αξία τους για τα υδρόβια πτηνά.Στην περιοχή έχουν παρατηρηθεί 9 παγκοσμίως απειλούμενα είδη (Αργυροπελεκάνος Pelecanus crispus, Νανόχηνα Anser erythropus, Κοκκινόχηνα Branta ruficollis, Βαλτόπαπια Aythya nyroca, Κεφαλούδι Oxyura leucocephala, Στικταετός Aquila clanga, Βασιλαετός Aquila heliaca, Κιρκινέζι Falco naumanni, Λεπτομύτα Numenius tenuirostris) και 12 κινδυνεύοντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο, 73 είδη περιλαμβάνονται στο «Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας», από τα οποία 2 αναφέρονται ως εκλιπόντα, 23 κινδυνεύουν με εξαφάνιση, 18 είναι τρωτά και 10 είναι σπανια. 87 είδη περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.Είναι η δεύτερη σε σημασία περιοχή στην Ελλάδα ως σταθμός κατά τη μετανάστευση και διαχείμαση των Αργυροπελεκανων. Από το 1987 έως σήμερα είναι η κυριότερη περιοχή διαχείμασης για το Κεφαλούδι.Στην περιοχή του ποταμού Φιλιούρη και στην κοιλάδα του, που είναι Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά, έχουν παρατηρηθεί 146 είδη πουλιών, ανάμεσα στα οποία πολλά είναι απειλούμενα σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Στην ποικιλία των ειδών που απαντούν εδώ συμβάλλει και η γειτνίαση της περιοχής με τα βουνά του Έβρου.Στην περιοχή έχουν παρατηρηθεί δύο παγκοσμίως απειλούμενα είδη, ο Βασιλαετός Aquila heliaca και το Κιρκινέζι Falco naumanni, και 6 κινδυνεύοντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο 21 είδη περιλαμβάνονται στο «Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας» από τα οποία 5 κινδυνεύουν με εξαφάνιση, 8 είναι τρωτά και 5 είναι σπάνια. 37 είδη περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ. Στις λιμνοθάλασσες του Νομού Ροδόπης έχουν παρατηρηθεί 171 είδη πουλιών, ανάμεσα στα οποία πολλά είναι απειλούμενα σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Οι υγρότοποι περιλαμβάνονται στον κατάλογο των Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας (Σύμβαση Ραμσάρ), γεγονός που επιβεβαιώνει την αξία τους για τα υδρόβια πτηνά.Στην περιοχή έχουν παρατηρηθεί 5 παγκοσμίως απειλούμενα είδη (Αργυροπελεκάνος Pelecanus crispus, Νανόχηνα Anser erythropus, Κοκκινόχηνα Branta ruficollis, Βαλτόπαπια Aythya nyroca, Κεφαλούδι Oxyura leucocephala) και 7 κινδυνεύοντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο, 45 είδη περιλαμβάνονται στο «Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας» από τα οποία 15 κινδυνεύουν με εξαφάνιση, 14 είναι τρωτά και 3 είναι σπάνια. 56 είδη περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.Η κοιλάδα του Κομψάτου είναι από τις σημαντικότερες περιοχές της Ελλάδας για τα αρπακτικά πουλιά. Έχουν παρατηρηθεί 128 είδη πουλιών, ανάμεσα στα οποία πολλά είναι απειλούμενα σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Στην ποικιλία των ειδών που απαντούν εδώ συμβάλλει και η γειτνίαση της περιοχής με τα βουνά του Έβρου, την κοιλάδα του Φιλιούρη και τη λίμνη Βιστωνίδα.Στην περιοχή έχει παρατηρηθεί ένα παγκοσμίως απειλούμενο είδος, ο Βασιλαετός Aquila heliaca, και 6 κινδυνεύοντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο, 19 είδη περιλαμβάνονται στο «Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας», από τα οποία 6 κινδυνεύουν με εξαφάνιση, 7 είναι τρωτά και 4 είναι σπάνια. 35 είδη περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.Η περιοχή Άβαντα - Κίρκης, περιλαμβάνει πολύ σημαντικούς βιότοπους για την Ελλάδα. Στις πολυάριθμες ορθοπλαγιές και φαράγγια του, φωλεοποιούν σπάνια αρπακτικά πουλιά. Η παρουσία κλειστών δασωμένων κοιλάδων προσελκύει πολλά μεταναστευτικά και διαχειμάζοντα είδη, ιδιαίτερα στρουθιόμορφα.Δαδιά - Λευκίμμη: Στην περιοχή συναντώνται 210 είδη πουλιών, ανάμεσα στα οποία πολλά σπάνια και μοναδικά είδη στην Ελλάδα, όπως δρυοκολάπτες (Picidae), Χαλκοκουρούνα (Coracias garrulus), Ψαλτοτσιροβάκος (Sylvia nisoria), Παρδαλοκεφαλάς (Lanius nubicus), Αμμοπετρόκλης (Oenanthe isabellina) κ.ά. Περισσότερα από τα μισά είδη που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα, συναντώνται στην περιοχή. Εντυπωσιακή είναι η παρουσία 42 ειδών ημερόβιων και νυκτόβιων αρπακτικών σε σύγκριση με τα 47 είδη της Ελλάδας, το 70% των ελληνικών στρουθιόμορφων ειδών, όπως και η ύπαρξη 28 ειδών μη στρουθιόμορφων.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία ορισμένων σπάνιων ειδών. Οκτώ είδη είναι χαρακτηρισμένα σαν κινδυνεύοντα, ενώ άλλα τριάντα απαιτούν υψηλή προστασία. Πενήντα εννιά είδη της περιοχής περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας για τα πουλιά της Ε.Ε. (79/409) για τα οποία επιβάλλεται να ληφθούν ειδικά μέτρα για τη διατήρηση των πληθυσμών και των βιοτόπων τους.Το σημαντικότερο είδος της περιοχής είναι ο Μαυρόγυπας (Aegypius monachus). Οι αποικίες αυτού του είδους στη Δαδιά είναι οι τελευταίες στην Ελλάδα και σε όλη την Ανατολική Ευρώπη. Είναι το είδος - έμβλημα της περιοχής. Άλλα σημαντικά είδη, είναι ο Κραυγαετός (Aquila pomarina) και Μαυροπελαργός (Ciconia nigra) οι πληθυσμοί των οποίων στην περιοχή πλησιάζουν στο 50% του συνολικού ελληνικού πληθυσμού.Στην Λίμνη Μητρικού έχουν παρατηρηθεί 208 είδη πουλιών, ανάμεσα στα οποία πολλά είναι απειλούμενα σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Ο υγρότοπος περιλαμβάνεται στον κατάλογο των Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας (Σύμβαση Ραμσάρ), γεγονός που επιβεβαιώνει την αξία του για τα υδρόβια πτηνά.Στην περιοχή έχουν παρατηρηθεί 6 παγκοσμίως απειλούμενα είδη (Αργυροπελεκάνος Pelecanus crispus, Νανόχηνα Anser erythropus, Βαλτόπαπια Aythya nyroca, Κεφαλούδι Oxyura leucocephala, Στικταετός Aquila clanga, Κιρκινέζι Falco naumanni) και 10 κινδυνεύοντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο, 56 είδη περιλαμβάνονται στο «Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας», από τα οποία 18 κινδυνεύουν με εξαφάνιση, 17 είναι τρωτά και 4 είναι σπάνια. 66 είδη περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.Λόγω επεμβάσεων κατά τις πρόσφατες δεκαετίες η περιοχή έχει χάσει μέρος της ορνιθολογικής της αξίας. Εξακολουθεί όμως να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υγρότοπους της Ελλάδας.Στο Δέλτα του Έβρου έχουν παρατηρηθεί 304 είδη πουλιών από τα 450 είδη της Ελλάδας.Αυτή η αφθονία ειδών αποτελεί σπάνιο φαινόμενο για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα και αποδεικνύει την μεγάλη σπουδαιότητα του Δέλτα του Έβρου.Από ορνιθολογική άποψη το οικοσύστημα λειτουργεί ως: 1) Βιότοπος για φώλιασμα και διατροφή για πολλές οικογένειες πουλιών (ερωδιοί, κορμοράνοι, γλάροι, παρυδάτια, αρπακτικά κ.ά.). 2) Καταφύγιο για μεγάλους πληθυσμούς υδρόβιων πουλιών από τις βόρειες περιοχές της κέντρο-ανατολικής Ευρώπης κατά την διάρκεια του χειμώνα. 3) Ζωτικός χώρος συγκέντρωσης και ανάπαυσης μεγάλων αριθμών μεταναστευτικών πουλιών κατά τις μετακινήσεις τους από και προς τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.Το Δέλτα του Έβρου παραμένει ένας από τους σημαντικότερους Μεσογειακούς υγρότοπους σε ότι αφορά το ξεχειμώνιασμα μεγάλων πληθυσμών από πάπιες, χήνες και άλλα υδρόβια πουλιά.Oι πληθυσμοί κυμαίνονται από 30.000-150.000 άτομα, αν και τα τελευταία χρόνια δεν ξεπερνούν τα 50.000-60.000 πουλιά. Λόγω της ευνοϊκής γεωγραφικής του θέσης, ανάμεσα στην Ευρώπη, Ασία και Αφρική, το Δέλτα αποτελεί χώρο εμφάνισης αρκετών πουλιών που συνήθως, είτε δεν απαντώνται στον Ευρωπαϊκό χώρο, είτε είναι πολύ σπάνια στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπως: Νανόχηνα (Anser erythropus),Κοκκινόχηνα (Branta ruficollis), Λεπτομύτα (Numenius tenuirostris),κ.ά.Παράλιες περιοχές νομού Ξάνθης: Η περιοχή αποτελεί τμήμα των παράκτιων υγροτόπων της Θράκης. Το δυτικό της τμήμα περιλαμβάνεται στον Υγρότοπο Διεθνούς Σημασίας του Δέλτα του Νέστου ενώ το ανατολικό της σε αυτόν του Πόρτο Λάγος και της Λίμνης Βιστονίδας, γεγονός που επιβεβαιώνει την αξία τους για τα υδρόβια πτηνά.Τα διαθέσιμα στοιχεία για τα πουλιά της περιοχής είναι περιορισμένα σε σύγκριση με τους γειτονικούς υγρότοπους. Έτσι, στον κατάλογο της περιοχής περιλαμβάνονται 97 είδη παρά το ό,τι απαντούν εδώ πολύ περισσότερα.Στην περιοχή έχουν παρατηρηθεί 4 παγκοσμίως απειλούμενα είδη (Αργυροπελεκάνος Pelecanus crispus, Νανόχηνα Anser erythropus, Βαλτόπαπια Aythya nyroca, Στικταετός Aquila clanga) και 3 κινδυνεύοντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο 28 είδη περιλαμβάνονται στο «Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας» από τα οποία 11κινδυνεύουν με εξαφάνιση, 7 είναι τρωτά και 2 είναι σπάνια. 33 είδη περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.Η Σαμοθράκη αποτελεί ένα σπουδαίο τόπο στάσης για ξεκούραση και τροφή των μεταναστευτικών πτηνών, καθώς βρίσκεται κοντά στον ανατολικότερο μεταναστευτικό διάδρομο της Ευρώπης, τα στενά του Βόσπορου. Την άνοιξη και το φθινόπωρο το νησί προσφέρει ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις ταξιδιάρικων πτηνών, όπως υδρόβια πτηνά που σταματούν στους μικρούς παραλιακούς υγροτόπους, ανάμεσά τους Χαλκόκοτες, Λευκοπελαργοί, Μαυροπελαργοί και διάφορα είδη παπιών. Επίσης, αρπακτικά πτηνά που φωλιάζουν βορειότερα, όπως ο Φιδαετός, ο Σταυραετός, το Μαυροκιρκίνεζο, ξεκουράζονται στις κορυφές των δένδρων ή στα ηλεκτρικά σύρματα. Μικρόπουλα κατεβαίνουν στους θαμνότοπους, εξαντλημένα από το μακρινό τους ταξίδι από το βορρά προς το νότο και αποτελούν πολλές φορές, εύκολη λεία των Μαυροπετριτών που φωλιάζουν στο νησί. Σπάνια και προστατευόμενα είδη πτηνών είναι μόνιμοι φιλοξενούμενοι, προσδίδοντας με την παρουσία τους μια ιδιαίτερη αίγλη στο απομονωμένο νησί με μοναδικής ομορφιάς παρατηρήσεις. Ο Σπιζαετός γυροπετά με φόντο το επιβλητικό βουνό ψάχνοντας την τροφή του στα χωράφια και τους αραιούς θαμνώνες, ενώ η ξαφνική παρουσία της Αλκυόνης χρωματίζει τα δροσερά και καταπράσινα ρέματα. Θαλασσοκόρακες πετούν κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας και συγκεντρώνονται σε μικρά βράχια σε ομάδες, πολλές φορές πάνω από 100 άτομα.Η Σαμοθράκη δεν ανήκει σε κάποιο καθεστώς προστασίας , όμως έχει προταθεί στο δίκτυο των Σημαντικών Περιοχών για τα Πτηνά της Ελλάδας (ΣΠΠΕ) στο πρόγραμμα αναθεώρησης των ΣΠΠΕ της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας, 1996. Είδη, όπως ο Θαλασσοκόρακας, ο Σπιζαετός, ο Μαυροπετρίτης, αλλά και η χρήση της περιοχής ως μεταναστευτικού σταθμού για τα αποδημητικά πτηνά, αποτέλεσαν τα κριτήρια επιλογής της περιοχής ως ΣΠΠΕ.Τα Στενά του Νέστου είναι μια πλούσια από ορνιθολογικής απόψεως περιοχή. Για αυτό το λόγο έχει χαρακτηρισθεί σαν Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά και παρακολουθείται σταθερά από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.Στα Στενά του Νέστου έχουν παρατηρηθεί 213 είδη πουλιών, πολλά από τα οποία είναι απειλούμενα σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Έχουν παρατηρηθεί 3 παγκοσμίως απειλούμενα είδη (Βασιλαετός Aquila heliaca, Στικταετός Aquila clanga και Κιρκινέζι Falco naumanni) και 8 κινδυνεύοντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο, 41 είδη περιλαμβάνονται στο "Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλώζωων της Ελλάδας" από τα οποία 9 κινδυνεύουν με εξαφάνιση, 12 είναι τρωτά και 5 σπάνια. 59 περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.Η ένταση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη περιοχή αλλά και στην κοίτη του ποταμού υποβαθμίζει την ορνιθολογική της αξία.Πρέπει να επισημανθεί ότι:· Η περιοχή της οροσειράς της Ροδόπης ήταν τμήμα της περιοχής μελέτης του Προγράμματος LIFE «ΑΡΚΤΟΣ - Προστασία και διαχείριση των πληθυσμών της καφετιάς αρκούδας στην Ελλάδα» το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. και το Υπουργείο Γεωργίας, και συνεργάσθηκαν οι μη Κυβερνητικές Οργανώσεις WWF - Ελλάς, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος ήταν η μη Κυβερνητική Οργάνωση AΡΚTΟΥΡOΣ με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και από τον Μάιο 1994 έως τον Απρίλιο 1995, έγιναν συστηματικές καταγραφές βιοδηλωτικών στοιχείων και εκτίμηση πληθυσμού μέσω ταυτοποίησης ατόμων και θηλυκών με μικρά κάτω του έτους (ΑΡΚΤΟΣ 1996). Η εκτίμηση του συνολικού αριθμού των ατόμων αρκούδας σε ολόκληρο τον Ανατολικό πυρήνα κατανομής της καφετιάς αρκούδας στην Ελλάδα εκτιμάται σε 10 - 20 άτομα (ΑΡΚΤΟΣ 1996). Ο Ανατολικός πυρήνας κατανομής περιλαμβάνει από Δυτικά προς Ανατολικά το Βορειοανατολικό τμήμα του Νομού Σερρών, το Βόρειο τμήμα του Νομού Δράμας και το Βορειοδυτικό τμήμα του Νομού Ξάνθης (ΑΡΚΤΟΣ 1996). Ειδικότερα στην περιοχή του Λειβαδίτη - Γυφτόκαστρου η παρουσία της καφετιάς αρκούδας είναι ομοιόμορφη σε όλη τη διάρκεια του έτους (Giannatos 1996). Η περιοχή Λειβαδίτη είναι από τις καλύτερες στον Ανατολικό πυρήνα κατανομής όσον αφορά την πυκνότητα βιοδηλωτικών στοιχείων. Στην περιοχή υπάρχει τοπικά ομοιόμορφη παρουσία λίγων ατόμων αρκούδας σε όλη τη διάρκεια του χρόνου (ΑΡΚΤΟΣ 1996, Giannatos 1996).· Στη Δαδιά - Λευκίμμη, σε μία ευρύτερη ζώνη γύρω από τους δύο πυρήνες αυστηράς προστασίας λειτουργούν καταφύγια άγριων ζώων. Ο κυνηγετικός σύλλογος Σουφλίου μερικές φορές προβαίνει σε απελευθερώσεις λαγών, ενώ υπάρχει σχέδιο για απελευθέρωση ζαρκαδιών από το δασαρχείο Αλεξανδρούπολης, από το εκτροφείο που διατηρείται στην περιοχή της Κίρκης.· Στο νησί της Σαμοθράκης, έχουν ιδρυθεί δυο μόνιμα καταφύγια θηραμάτων για την ενίσχυση του πληθυσμού του λαγού (Lepus europaeus):1. Μόνιμο καταφύγιο στη θέση «Αλωνούδια» μεταξύ των οικισμών Αλώνια και Λάκκωμα, έκτασης 5.000 στρεμμάτων (ΦΕΚ. 444Β/83). Είναι λοφώδης περιοχή με αραιούς θαμνώνες, έκτασης 3.500 στρ. και αγρούς, έκτασης 1.500 στρ.. 2. Μόνιμο καταφύγιο στη θέση «Κατσαμπάς» μεταξύ Χώρας και Παλαιάπολης, έκτασης 19.000 στρεμμάτων (ΦΕΚ 540Β/90). Είναι λοφώδης περιοχή με αραιούς θαμνώνες.

Ιαματικός/Θεραπευτικός Τουρισμός:

Από την αρχαιότητα στο χώρο της Θράκης είναι γνωστές και σε χρήση ιαματικές πηγές. Μέχρι και σήμερα, εκατοντάδες χρόνια τώρα, πολλοί κάτοικοι των γύρω περιοχών καταφεύγουν στα ζεστά λουτρά για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων. Παράλληλα η αμμοθεραπεία, τους καλοκαιρινούς μήνες, με τη ψιλή και ζεστή άμμο, ιδίως στην παράλια περιοχή του νομού Ξάνθης και ειδικότερα στην περιοχή του Πόρτο Λάγους με την ταυτόχρονη παρουσία των φυκιών, συνιστάται από πολλούς γιατρούς για την καταπολέμηση χρόνιων παθήσεων των άκρων.
Οι οικισμοί αυτοί που εντάσσονται ή γειτονεύουν με ιαματικές πηγές είναι συνολικά 4, Θέρμες, Ν. Κεσσάνη - Πόρτο Λάγος, Λουτρά - Τραιανούπολη, Σαμοθράκη.

Αθλητισμός:

Στο χώρο της Θράκης και ειδικότερα στα μεγάλα αστικά κέντρα (Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα), υπάρχουν σημαντικές αθλητικές εγκαταστάσεις και αρκετοί σύλλογοι διακρίνονται σε υψηλές βαθμολογικές θέσεις στις ανάλογες κατηγορίες, για την αθλητική τους δραστηριότητα, σε πανελλήνιο επίπεδο (Κλασικός αθλητισμός, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, τένις, χάντ μπολ, μπάσκετ, αγωνιστική αναρρίχηση). Οι οικισμοί αυτοί που έχουν στο δυναμικό τους σημαντικές αθλητικές εγκαταστάσεις και συλλόγους που διακρίνονται, είναι συνολικά 9.

Συνέδρια:

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με τις υπάρχουσες σχολές, αλλά και επιστημονικές ή επαγγελματικές οργανώσεις, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Θράκης εδώ και πολλά χρόνια, οργανώνουν πανελλήνια και διεθνή συνέδρια με φυσικό αποτέλεσμα την προσέλευση πολλών και διακεκριμένων επισκεπτών και φυσικά την προβολή της περιοχής σε ευρύ κοινό. Σε ορισμένες περιπτώσεις η οργάνωση συνεδρίων είναι θεσμός, όπως το Πανελλήνιο Δημοσιογραφικό Συνέδριο που γίνεται κάθε καλοκαίρι στην Σαμοθράκη.
Οι οικισμοί αυτοί που έχουν στο ενεργητικό τους σημαντικές και συχνές διοργανώσεις συνεδρίων, είναι συνολικά 4.

Θερινές Διακοπές:

Όλη η παράλια ζώνη της Θράκης προσφέρεται για την ανάπτυξη του τουρισμού τους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτό που η περιοχή μπορεί να προσφέρει είναι:
Οι πεντακάθαρες ακρογιαλιές απαλλαγμένες από κάθε είδους ρύπανση (λόγω της έλλειψης μεγάλων ρυπογόνων βιομηχανιών και οικισμών).
Η ποικιλομορφία των ακρογιαλιών, όπως οι εκτεταμένες παραλίες μήκους πολλών χιλιομέτρων στον νομό Ξάνθης (από το Δέλτα του Νέστου μέχρι τα Άβδηρα), με κύριο χαρακτηριστικό την ψιλή κάτασπρη άμμο.
Οι μικροί βραχώδεις κόλποι και οι αμμοθίνες των Αβδήρων.
Τα αβαθή και ζεστά νερά της Μάνδρας και του Πόρτο Λάγους κατάλληλα για παιδιά και ηλικιωμένους.
Τα διάφανα και βαθιά νερά με χοντρή άμμο στην περιοχή Φαναρίου - Αρωγής.
Οι αμμώδεις ακρογιαλιές από την περιοχή της Μέσης μέχρι τον Ίμερο.
Οι βοτσαλωτές και βραχώδεις ακρογιαλιές από Μαρώνεια μέχρι Μάκρη και Αλεξ/πολη.
Οι οικισμοί αυτοί που συγκεντρώνουν ένα ρεύμα τουριστών τους θερινούς κυρίως μήνες, είναι συνολικά 17.

Εκπαιδευτικός Τουρισμός:

Από τότε που καθιερώθηκε η περιβαλλοντική εκπαίδευση στα Γυμνάσια και Λύκεια, εδώ και αρκετά χρόνια, ο χώρος της Θράκης επιλέχθηκε από πολλά σχολεία από όλη την Ελλάδα, για επισκέψεις-ξεναγήσεις στις λιμνοθάλασσες και στα Δέλτα των ποταμών της Θράκης. Ο αρτιότερος χώρος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε λειτουργία, βρίσκεται στη Δαδιά, στο Δήμο Σουφλίου. Αυτή τη στιγμή είναι έτοιμα και πρόκειται να λειτουργήσουν και δύο Κέντρα Ενημέρωσης, στο Πόρτο Λάγος, που αφορά το παράλιο οικοσύστημα της Θράκης και στις Φέρες, που αφορά το Δέλτα του Έβρου. Το τρίτο Κέντρο Ενημέρωσης με θέμα το Νέστο λειτουργεί στην Κεραμωτή.
Οι οικισμοί αυτοί που έχουν τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή ανάπτυξης θεμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, είναι συνολικά 5.

Θρησκευτικός Τουρισμός:

Στο θρακικό χώρο παρατηρείται μια πληθώρα περιοχών που έχουν να παρουσιάσουν σε μικρό ή μεγάλο βαθμό σημαντικούς λατρευτικούς τόπους ή κειμήλια, από τα πρωτοχριστιανικά χρόνια έως και σήμερα. Η Κοσμοσώτειρα των Φερών αποτελεί το αρτιότερα διασωζόμενο λατρευτικό μνημείο και είναι προσκυνηματικό κέντρο των απανταχού Θρακών. Σε άλλες περιπτώσεις διασώζονται μικρότερης σημασίας ναοί ή μοναστήρια σε λειτουργία σήμερα, όπως οι τέσσερις μονές της Ξάνθης ή η μονή Δαδιάς και Κορνοφωλιάς, αλλά και πολλά άλλα ιστορικά παρεκκλήσια και ναοί σε όλη τη Θράκη. Επιπλέον σημαντικά είναι και τα λατρευτικά κειμήλια που με κόπο και θυσίες μεταφέρανε οι πρόσφυγες από τις πατρίδες τους και σήμερα βρίσκονται σε ναούς ή τις Μητροπόλεις των νομών (π.χ. Εκκλησιαστικό Μουσείο του Έβρου και Ξάνθης), αλλά και σε λαογραφικές συλλογές (Λαογραφικό Μουσείο Ορεστιάδας).
Οι οικισμοί αυτοί που μπορούν να προσελκύσουν προσκυνητές για τις όποιες ιδιαιτερότητες διαθέτουν, είναι συνολικά 23.

Cazino:

Στο χώρο της Θράκης λειτουργεί από το 1995 ένα Καζίνο στην Ξάνθη. Σήμερα είναι το μοναδικό καζίνο στην Ελλάδα αποκλειστικά Ελληνικών συμφερόντων.

Εκθεσιακός Τουρισμός:

Σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Θράκης θα συναντήσει κανείς μουσεία και χώρους πολλαπλών χρήσεων που διατίθενται για την λειτουργία διαφόρων παροδικών αλλά και μόνιμων εκθέσεων. Το σημαντικότερο μουσείο βρίσκεται στην Κομοτηνή και εκθέτει τα αρχαιολογικά ευρήματα από όλο το Θρακικό χώρο. Στις υπόλοιπες πόλεις θα συναντήσει κανείς Λαογραφικά μουσεία, μουσεία Φυσικής Ιστορίας ή εξειδικευμένα μουσεία όπως το μουσείο του Μεταξιού στο Σουφλί.
Οι οικισμοί αυτοί που μπορούν να προσελκύσουν επισκέπτες για τα μουσεία και τους εκθεσιακούς χώρους που διαθέτουν, είναι συνολικά 16.

Λαογραφία:

Κανένα άλλο γεωγραφικό διαμέρισμα της Ελλάδας δεν παρουσιάζει την ποικιλία που παρουσιάζει ο Θρακικός χώρος. Το λαογραφικό μωσαϊκό, που απαρτίζει τον θρακικό χώρο, δεν περιορίζεται μόνο μεταξύ των διαφόρων ελληνικών τοπικών παραδόσεων του ευρύτερου ελληνικού πολιτισμού, όπως Θρακιώτες, Μικρασιάτες, Πόντιοι, Σαρακατσάνοι, Βλάχοι, Ηπειρώτες, Κρητικοί, Κύπριοι κ.α., αλλά επεκτείνεται και σε διαφορετικές εθνότητες που φιλοξενήθηκαν κατά καιρούς και φιλοξενούνται ακόμη και σήμερα δημιουργώντας και αναπτύσσοντας τη δική τους κουλτούρα και πολιτισμό, όπως Εβραίοι, Αρμένιοι, Πομάκοι, Γύφτοι και Τουρκογενείς μουσουλμάνοι.
Οι οικισμοί αυτοί που μπορούν να προσελκύσουν επισκέπτες για τη λαογραφία και τα ήθη και έθιμα που αναβιώνουν καθημερινά ή και κατά περίσταση, είναι συνολικά 36.

Δημογραφικά Στοιχεία

Δήμοι:

Νομός Ξάνθης

Σταυρούπολης, Έδρα Σταυρούπολη: Τηλ. (0542) 22226

Μύκης, Έδρα Σμίνθη: Τηλ. (0544) 22216, 22676, 23170, 23171

Ξάνθης, Έδρα Ξάνθη: Μαυρομιχάλη 6 Τηλ. (0541) 77540

Τοπείρου, Έδρα Εύλαλο: Τηλ. (0541) 41265, 41834

Βιστωνίδας, Έδρα Γενισέα: Τηλ. (0541) 81203, 81619

Αβδήρων, Έδρα Άβδηρα: Τηλ (0541) 51207

Νομός Ροδόπης

Ιάσμου, Έδρα Ίασμος: Τηλ. (0534) 22253, 22295

Σώστη, Έδρα Σώστης: Τηλ. (0531) 95205

Κομοτηνής, Έδρα Κομοτηνή: Πλατεία Βιζυηνού 1 Τηλ. (0531) 22671

Σαπών, Έδρα Σάπες: Τηλ. (0532) 22036, 22369 Fax: 0532-22246

Μαρώνειας, Έδρα Ξυλαγανή: Τηλ. (0533) 22210

Αιγείρου, Έδρα Αίγειρος: Τηλ. (0531) 97517, 97220

Ν. Σιδηροχωρίου ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΙΓΕΙΡΟΥ: Τηλ. (0531) 97517, 97220

Φιλύρας, Έδρα Φιλύρα: Τηλ. (0531) 61300, 61209

Νομός Έβρου

Αλεξανδρούπολης, Έδρα Αλεξανδρούπολη: Λεωφόρος Δημοκρατίας 323, Τηλ. (0551) 26410 FAX: 26264

Φερών, Έδρα Φέρες: Πλατεία Ελευθερίας, Τηλ. (0555) 22211, Fax 23411

Τραϊανούπολης, Έδρα Λουτρός: Τηλ. (0551) 61333

Σουφλίου, Έδρα Σουφλί: Βασ. Γεωργίου 180, Τηλ: (0554) 22400, 22502

Τυχερού, Έδρα Τυχερό: Τηλ. (0554) 41789, 41209, 41189, 41263 (Fax)

Ορφέα, Έδρα Λάβαρα: Τηλ. (0553) 31276, 31206

Διδυμοτείχου, Έδρα Διδυμότειχο: Βασ. Γεωργίου & Ορφέως Τηλ. (0553) 23088, 22236, 22005

Μεταξάδων, Έδρα Μεταξάδες: Τηλ. (0553) 51207

Ορεστιάδας, Έδρα Ορεστιάδα: Βασ. Κων/νου 9-11, Τηλ. (0552) 22219, 22154

Ν. Βύσσας, Έδρα Βύσσα: (0552) 71206, 71276, Fax:71137

Τριγώνου, Έδρα Δίκαια: Τηλ. (0556) 31209, Fax: 31444

Σαμοθράκης, Έδρα Σαμοθράκη-Χώρα: Τηλ. (0551) 41218, 41790, FAX 41204Πληθυσμός:

Ξάνθη: 37463 κάτοικοι
Κομοτηνή: 37298 κάτοικοι
Αλεξανδρούπολη: 34025 κάτοικοι
Σουφλί: 4800 κάτοικοι
Διδυμότειχο: 8556 κάτοικοι
Ορεστιάδα: 14783 κάτοικοι
Ν. Σαμοθράκη 2.701 κάτοικοι

Ομιλούμενες γλώσσες:

Ελληνικά, Τουρκικά, Πομακικά

Θέση:

Η Ελληνική Θράκη έχει έκταση μόλις 8578 τ.χ. Στα βόρεια υψώνεται η οροσειρά της Ροδόπης η οποία στα ανατολικά όρια της, στο νομό Έβρου, απολήγει σε ημιορεινές και λοφώδεις εκτάσεις. Στα νότια απλώνονται πεδιάδες που καταλήγουν στο Θρακικό πέλαγος. Εκτεταμένη πεδιάδα απλώνεται και στο νομό Έβρου, από το βορρά έως το νότο, παράλληλα με τον ποταμό Έβρο. Δύο μεγάλα ποτάμια ποτίζουν τη Θρακική γη: ο Νέστος δυτικά και ο Έβρος ανατολικά που πηγάζουν από τη βόρεια Θράκη και σχηματίζουν μεγάλα Δέλτα που είναι πλούσιοι και σημαντικότατοι υγροβιότοποι Διεθνούς Σημασίας. Εκτός από αυτά, μικρότερα ποτάμια που διασχίζουν την περιοχή, είναι ο Κόσυνθος στο νομό Ξάνθης, ο Κομψάτος στα σύνορα των νομών Ξάνθης και Ροδόπης, ο Φιλιούρης και ο Βοσβόζης στο νομό Ροδόπης. Στα παράλια υπάρχουν εκτεταμένοι υφάλμυροι υγρότοποι. Οι κυριότερες λιμνοθάλασσες είναι το Λάγος, η Λάφρη, η Λαφρούδα, η Ξηρολίμνη, Η Καρατζά, η Μέση, η Πτελέα, το Έλος και η Λίμνη. Βόρεια από το χωριό Λάγος βρίσκεται η Βιστονίδα, μία από τις μεγαλύτερες λίμνες της Ελλάδας, με υφάλμυρο νερό στο μεγαλύτερο μέρος της. Ανατολικά βρίσκεται η λίμνη Ισμαρίδα (Μητρικού).

Υψόμετρο:

Όλες οι καταγραμμένες περιοχές καλύπτουν υψομετρικές διαβαθμίσεις από το επίπεδο της θάλασσας (0m) μέχρι και τα 1827m που είναι η υψηλότερη κορυφή της Ροδόπης, το Γυφτόκαστρο, στην περιοχή του Λειβαδίτη στον Νομό Ξάνθης.

Κλίμα:

Τέσσερις διαφορετικοί τύποι κλίματος συναντώνται στην Ελληνική Θράκη. Βόρεια, στο μεγαλύτερο μέρος της οροσειράς της Ροδόπης, καθώς επίσης στις κορυφές του όρους Σάος της Σαμοθράκης, επικρατεί ο υγρός βιοκλιματικός όροφος με δριμύς χειμώνες. Οι ημιορεινές και λοφώδεις περιοχές, καθώς επίσης το βόρειο τμήμα του νομού Έβρου, ανήκουν στον ύφυγρο βιοκλιματικό όροφο με δριμύς χειμώνες. Σχεδόν όλες οι πεδινές και παραλιακές περιοχές, ανήκουν στον ύφυγρο βιοκλιματικό όροφο με ψυχρούς χειμώνες. Μια στενή λωρίδα στα ανατολικά παράλια, από τις εκβολές του ποταμού Φιλιούρι έως και το Δέλτα του ποταμού Έβρου, ανήκει στον ημίξηρο βιοκλιματικό όροφο με ψυχρούς χειμώνες.

Μετακινήσεις/Μεταφορές

Ταξί:

Σε όλες τις πόλεις και στα κεφαλοχώρια.

ΚΤΕΛ:

Ο κύριος οδικός άξονας στην Θράκη, είναι αυτός της Θεσσαλονίκης - Κήπων, μήκους 394 χλμ., ο οποίος περνά από Ξάνθη, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη. Αυτός ο οδικός άξονας έχει ενταχθεί στην Εγνατία οδό και καθ’ όλο το μήκος του εκτελούνται εργασίες διαπλάτυνσης. Το Θρακικό τμήμα της Εγνατίας οδού προβλέπεται να συμπληρωθεί από τρεις κάθετους άξονες προς Βουλγαρία (Ξάνθη - , Κομοτηνή - Νυμφαία - , Αλεξανδρούπολη - Δίκαια - Φιλλιπούπολη - Πύργος).
Από την Αλεξανδρούπολη ξεκινά οδικός άξονας 134 χλμ, ο οποίος αφού διέρχεται από Φέρες, Σουφλί, Διδυμότειχο και Ορεστιάδα, καταλήγει στις Καστανιές.
Δευτερεύοντες οδικοί άξονες είναι: Ξάνθη - Ίασμος - Κομοτηνή, μήκους 47 χλμ., και Ξάνθη - Σταυρούπολη - Δράμα, μήκους 88 χλμ.
Πυκνό επαρχιακό οδικό δίκτυο συνδέει όλες τις κωμοπόλεις και τα χωριά της Θράκης, τόσο στα πεδινά, όσο και στα ορεινά. Το μεγαλύτερο μέρος είναι ασφαλτοστρωμένο και βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

ΟΣΕ:

Υπάρχει Σιδηροδρομικό δίκτυο που καλύπτει όλο το Θρακικό χώρο.

Αεροπλοϊα:

Από άποψη αερολιμένων η Θράκη εξυπηρετείται από δύο αεροδρόμια. Το ένα βρίσκεται στα Δυτικά της Ξάνθης και σε απόσταση 30 χιλιομέτρων στην περιοχή της Χρυσούπολης. Το κυρίως αεροδρόμιο της Θράκης βρίσκεται στην Αλεξ/πολη στα 5 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (Αλεξανδρούπολη)

Γραφεία, Έλλης 4

Κρατήσεις θέσεων Τηλ. 0551-26361

Πληροφορίες-Εισιτήρια Τηλ. 0551-26207

Αεροδρόμιο, Απαλός Τηλ. 0551-45039, 45198

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ:

ΑΠΟ 30/3/97 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 25/10/1997

Κάθε ΔΕ-ΤΡ-ΠΕ-ΠΑ-ΣΑ-ΚΥ Πτήση ΟΑ 941 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ με Β732. Αναχώρηση την 07.35

Κάθε ΔΕ-ΤΡ-ΤΕ-ΠΕ-ΠΑ Πτήση ΟΑ 945 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ με Β732. Αναχώρηση την 20.50

Κάθε ΣΑ Πτήση ΟΑ 945 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ με ΑΒ6. Αναχώρηση την 20.50

Κάθε ΚΥ Πτήση ΟΑ 945 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ με Β732 (30/3-21/6/97), με ΑΒ4 (22/6-20/9/97), με Β732 (21/9-25/10/97). Αναχώρηση την 20.50

Κάθε ΠΑ Πτήση ΟΑ 949 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ με Β732. Αναχώρηση την 00.15 (ΣΑ)

Κάθε ΚΥ (30/3-21/6/97 & 21/9-25/10/97). Πτήση ΟΑ 949 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ με Β732. Αναχώρηση την 00.15 (ΔΕ)

Αεροδρόμιο: Χρυσούπολης Τηλ.: 0591-23601Πλοία:

Το μόνο μεγάλο λιμάνι, εμπορικό και επιβατηγό, είναι της Αλεξανδρούπολης με κάλυψη προς Σαμοθράκη, Καβάλα και προς όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Το δεύτερο λιμάνι του Πόρτο Λάγους εξυπηρετεί κυρίως εμπορικούς σκοπούς.Από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης υπάρχει καθημερινή σύνδεση με Σαμοθράκη, και τακτική σύνδεση με Καβάλα, Πόρτο Λάγο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου στο μεγαλύτερο μέρος του χρόνου. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης επισκέπτονται φορτηγά πλοία, κυρίως από τη Μαύρη Θάλασσα.

Μεταφορικές εταιρείες:

Από όλες τις μεγάλες πόλεις προς οποιοδήποτε μέρος στην Ελλάδα.

Ενοικιάσεις οχημάτων:

Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων λειτουργούν στις πρωτεύουσες των Νομών της Θράκης, Ξάνθη, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη.

ΞΑΝΘΗ

SPEEDY: Μπατζακίδης Μάριος & ΣΙΑ Ο.Ε., Μπρωκούμη 36 Τηλ: 0541- 62111-2, 093 295512, 093284650, Fax.: 62112

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

EVROS CAR: Χάμος Γρηγόριος, Τηλ. 0531-32905

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

BUDGET, Ταυρόπουλος Α., Κ. Παλαιολόγου 46, Τηλ. 0551-34122

EURORENT: ΣΒΙΝΤΡΙΔΟΥ-ΜΠΕΝΤΗ, έναντι Φάρου, Τηλ. 0551-29876, 45052

EVROS CAR: Χάμος Γρηγόριος, Λ. Δημοκρατίας, Τηλ. 0551-36996, Αεροδρόμιο 0551-45323

Ν.ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

NIKI RENT A CAR: Χατζηγιαννακούδης Αθανάσιος, Καμαριώτισσα, τηλ. 0551-41465, 41011

GREEN ISLAND TOURS: Σταυρόπουλος Α, Καμαριώτισσα, Τηλ. 0551-41100ΙΧ:

Ο κύριος οδικός άξονας στην Θράκη, είναι αυτός της Θεσσαλονίκης - Κήπων, μήκους 394 χλμ., ο οποίος περνά από Ξάνθη, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη. Αυτός ο οδικός άξονας έχει ενταχθεί στην Εγνατία οδό και καθ’ όλο το μήκος του εκτελούνται εργασίες διαπλάτυνσης. Το Θρακικό τμήμα της Εγνατίας οδού προβλέπεται να συμπληρωθεί από τρεις κάθετους άξονες προς Βουλγαρία (Ξάνθη - , Κομοτηνή - Νυμφαία - , Αλεξανδρούπολη - Δίκαια - Φιλλιπούπολη - Πύργος).
Από την Αλεξανδρούπολη ξεκινά οδικός άξονας 134 χλμ, ο οποίος αφού διέρχεται από Φέρες, Σουφλί, Διδυμότειχο και Ορεστιάδα, καταλήγει στις Καστανιές.
Δευτερεύοντες οδικοί άξονες είναι: Ξάνθη - Ίασμος - Κομοτηνή, μήκους 47 χλμ., και Ξάνθη - Σταυρούπολη - Δράμα, μήκους 88 χλμ.
Πυκνό επαρχιακό οδικό δίκτυο συνδέει όλες τις κωμοπόλεις και τα χωριά της Θράκης, τόσο στα πεδινά, όσο και στα ορεινά. Το μεγαλύτερο μέρος είναι ασφαλτοστρωμένο και βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Προβλήματα στην κίνηση των ΙΧ συναντώνται μόνο σε ορισμένες ορεινές κοινότητες.

Ξενοδοχεία/Καταλύματα

Ξενοδοχεία:

Η έλλειψη τουριστικής κίνησης καταγράφεται και από την ανεπάρκεια ξενοδοχειακών υποδομών στην Θράκη. Οι μεγάλες μονάδες παρατηρούνται στις πρωτεύουσες των Νομών και κυρίως στην πόλη της Αλεξανδρούπολης που είναι η τελευταία μεγάλη πόλη της Ελλάδας πριν την είσοδο στην Ασία μέσω Τουρκίας. Παράλληλα η Αλεξανδρούπολη εξυπηρετεί και τους επισκέπτες στην Σαμοθράκη αλλά και στα παράλια του Έβρου. Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις υπάρχουν στην Σαμοθράκη, στην Χηλή, στη Μαρώνεια και στο Φανάρι. Ήδη τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αξιοσημείωτη δραστηριότητα στο χώρο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με ανέγερση νέων σύγχρονων μονάδων με παράλληλη αναβάθμιση παλαιοτέρων και στους τρεις νομούς της Θράκης.

ΞΑΝΘΗ
ΕΛΕΝΑ
: Λεωφόρος Στρατού και Παναγή Τσαλδάρη
Τηλ. 0541- 63901-9
Κατηγορία Β΄
Αριθ. Δωματίων : 47
Μονόκλινα : 5
Δίκλινα : 35
Τρίκλινα : 5
Σουίτες : 2
Αριθ. Κλινών: 90
Προσφερόμενες Υπηρεσίες :
Αίθουσα Εστιατορίου (Πρωινό, Γεύμα),
Αίθουσα Δεξιώσεων και συνεδρίων
Αίθουσα ψυχαγωγίας (Καφέ Μπαρ)
Room servis
Όλα τα δωμάτια διαθέτουν Μίνι Μπαρ, TV, Μπάνιο.
Χώρο : Parking
NATASSA MOTEL: 1Ο Χλμ. Εθν. Οδού Ξάνθης Καβάλας
Τηλ. 0541- 21521-5
Κατηγορία : Β΄
Αριθ.Δωματίων:72
Αριθ.Κλινών:127
Προσφερόμενες Υπηρεσίες :
Αίθουσα Εστιατορίου (Πρωινό, Γεύμα),
Αίθουσα δεξιώσεων και συνεδρίων
Αίθουσα ψυχαγωγίας (Καφέ Μπαρ)
Room servis
Χώρο : Parking
ΝΕΣΤΟΣ : 28ης Οκτωβρίου Τέρμα.
Τηλ.: 0541- 27531-5
Κατηγορία : Β΄
Αριθ.Δωματίων:74
Αριθ. Κλινών : 142
Προσφερόμενες Υπηρεσίες :
Αίθουσα ψυχαγωγίας (Καφέ Μπαρ)
Χώρο : Parkin
g
ΞΕΝΙΑ : Βασ. Σοφίας 9 Τηλ.: 0541- 24135-6
Κατηγορία : Β΄
Αριθ.Δωματίων:24
Αριθ. Κρεβατιών : 48
Αίθουσα ψυχαγωγίας (Καφέ Μπαρ)
Χώρο : Parking
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ : 28ης Οκτωβρίου 41.
Τηλ.: 0541- 25111-3, 25537, 22627.
Κατηγορία : Γ΄
Αριθ. Δωματίων: 40
Αριθ. Κλινών : 69
Προσφερόμενες Υπηρεσίες :
Αίθουσα ψυχαγωγίας (Καφέ Μπαρ)
Χώρο : Parking
ΞΑΝΘΙΠΠΕΙΟΝ ΠΑΛΛΑΣ : 28ης Οκτωβρίου 212
Τηλ.: 0541- 77061-5.
Κατηγορία : Γ΄
Αριθ. Δωματίων: 53
Αριθ. Κρεβατιών : 101
Προσφερόμενες Υπηρεσίες :
Αίθουσα ψυχαγωγίας (Καφέ Μπαρ)
Χώρο : Parking
ΣΙΣΣΥ : Λευκίππου 14
Τηλ.: 0541- 22996, 23242.
Κατηγορία : Γ΄
Αριθ. Δωματίων: 27
Αριθ. Κρεβατιών : 64
Προσφερόμενες Υπηρεσίες :
Χώρο : Parking
ΟΡΦΕΑΣ : Μ. Καραολή
Τηλ.: 0541- 20121-2
Κατηγορία: Γ΄
Αριθ. Δωματίων: 32
Αριθ. Κλινών : 70
Σουίτα : 1
Προσφερόμενες Υπηρεσίες:
Αίθουσα ψυχαγωγίας (Καφέ Μπαρ, Πρωινό)
Room servis,
Χώρο : Parking
ΛΟΥΞ : Γ. Σταύρου 18
Τηλ.: 0541- 22341
Κατηγορία : Δ΄
Αριθ. Δωματίων: 19
Αριθ. Κλινών : 31
Προσφερόμενες Υπηρεσίες :
Χώρο : Parking
ΠΑΡΙΣ : Δημοκρίτου 12
Τηλ.: 0541- 20531-2
Κατηγορία : Δ΄
Αριθ. Δωματίων: 16
Αριθ. Κλινών : 31
Προσφερόμενες Υπηρεσίες :
Χώρο : Parking
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΑ
: Αγχιάλου 53
Τηλ. 0531- 36242 και 20132-4
Κατηγορία Γ
Αριθ. Δωματίων: 56
Αριθ. Κλινών 108
ΑΣΤΟΡΙΑ: Πλατεία Ειρήνης 28
Τηλ. 0
531- 22707
Κατηγορία Β
Αριθ. Δωματίων: 14
Αριθ. Κλινών 24
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ: Πλατεία Γ. Βιζυηνού 8
Τηλ. 0531- 22044
Κατηγορία Γ
Αριθ. Δωματίων: 52
Αριθ. Κλινών 86
ΞΕΝΙΑ: Σισμάνογλου 42
Τηλ. 0531- 22139 και 22648
Κατηγορία Β
Αριθ. Δωματίων: 26
Αριθ. Κλινών 46
ΟΛΥΜΠΟΣ: Ορφέως 37 Τηλ. 0531- 37690-3
Κατηγορία Γ
Αριθ. Δωματίων: 30
Αριθ. Κλινών 50
ΟΡΦΕΥΣ: Παρασίου 1
Τηλ. 0531- 26701, 37180-5, 28271, 33003-5
Κατηγορία Β
Αριθ. Δωματίων: 79
Αριθ. Κλινών 150
ΡΟΔΟΠΗ: Λεωφ. Εθνάρχου Μακαρίου 3
Τηλ. 0531- 31326 και 35988-9
, 27887, 35990-1
Κατηγορία Β
Αριθ. Δωματίων: 18
Αριθ. Κλινών 34
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ CHRIS and EVE: 3ο χλμ. Εθνικής οδού Κομοτηνής-Αλεξ/πολης Τηλ. 0531- 29777, 33560-3
Κατηγορία Β
Αριθ. Δωματίων: 81
Αριθ. Κλινών 153
ΕΛΛΑΣ: Δημοκρίτου 31
Τηλ. 0531- 22055
Κατηγορία Ε
Αριθ. Δωματίων: 14
Αριθ. Κλινών 24
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
, 4o Αλεξ/πολης - Χηλής,
Τηλ. 0551- 24366, 39416, 39166
Κατηγορία: Ε
Αρθ. Δωματίων: 18
Αρθ. Κρεβατιών: 30
ΑΘΗΝΑ, Κ. Παλαιολόγου 53,
Τηλ. 0551- 34492-3, FAX 37301
Κατηγορία: Γ
Αριθμός δωματίων: 26
Αριθμός κλινών: 62
Προσφ. Υπηρ.: Ξενοδοχείο επιπλωμένων διαμερισμάτων με τηλεόραση, ψυγείο, κουζίνα, κλιματισμό και τηλέφωνο στα δωμάτια, πρωινό, μπαρ.
ΑΛΕΞ, Λ. Δημοκρατίας 294,
Τηλ. 0551- 26302, 28400, FAX 27417
Κατηγορία: Γ
Αριθμός δωματίων: 32
Αριθμός κλινών: 60
Προσφ. Υπηρ.: Όλα τα δωμάτια έχουν μπάνιο, τηλέφωνο, μπαρ.
Άλλες πληροφ.: Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, δίπλα στο Δημαρχείο, στις τράπεζες και 200 μέτρα από τη θάλασσα.
ALEXANDER BEACH, 2o χλμ. Αλεξανδρούπολης-Χηλής,
Τηλ. 0551- 39290-5, FAX 39070
Κατηγορία: Β
Αριθμός δωματίων: 102
Αριθμός κλινών: 194
ΒΕΡΓΙΝΑ, Δ. Καραολή 74,
Τηλ. 0551- 28078
Κατηγορία: Ε
Αριθμός δωματίων: 10
Αριθμός κλινών: 24
ΑΛΚΥΩΝ, Μουδανιών 1,
Τηλ. 0551- 23593, 23594, FAX 27465
Κατηγορία: Γ
Αριθμός δωματίων: 32
Αριθμός κλινών: 59
ΑΣΤΗΡ MOTEL, Λεωφόρος Μάκρης,
Τηλ. 0551- 26448, 26710, 24575, 36923-4, FAX 24651
Κατηγορία: Α
Αριθμός δωματίων: 52
Αριθμός κλινών: 97
Προσφ. υπηρ.: Μπάνιο, μίνι μπαρ, τηλέφωνο και τηλεόραση σε όλα τα δωμάτια, εστιατόριο, βεράντα, αίθουσα συνεδριάσεων, γήπεδο τένις, αίθουσα πρωινού, πρωινό μπουφέ.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ, 2ο χλμ. Αλεξανδρούπολης-Χηλής,
Τηλ. 0551- 34823-4, FAX 34825
Κατηγορία: Γ
Αριθμός δωματίων: 20
Αριθμός κλινών: 36
Προσφ. υπηρ.: Τηλέφωνο και έγχρωμη τηλεόραση σε όλα τα δωμάτια, πρωινό, 2 αίθουσες συνεδριάσεων, μπαρ 24 ώρες ανοιχτό.
Άλλες πληρφ.: Άνετο πάρκινγκ, 20 μ. από τη θάλασσα με καλή παραλία και αμμουδιά, άριστη θέα.
ΕΓΝΑΤΙΑ, Λεωφ. Μάκρης 5,
Τηλ. 0551- 37630-3, FAX 37634
Κατηγορία: Β
Αριθμός δωματίων: 96
Αριθμός κλινών: 180
ΕΡΙΚΑ, Δ. Καραολή 114,
Τηλ. 0551- 34115-6, 31691, FAX 34117
Κατηγορία: Δ
Αριθμός δωματίων: 23
Αριθμός κλινών: 50
Προσφ. υπηρ.: Δωμάτια με θέα στη θάλασσα, μεγάλα μπαλκόνια, τηλέφωνο, έγχρωμη τηλεόραση, ψυγείο και μπάνιο σε όλα τα δωμάτια, πρωινό
Άλλες πληροφ.: Ξένες γλώσσες - Αγγλικά, Γερμανικά, Τούρκικα, Βουλγάρικα.
ΗΡΑ, Λ. Δημοκρατίας 179,
Τηλ. 0551- 23941-3, 25995, FAX 34222
Κατηγορία: Γ
Αριθμός δωματίων: 32
Αριθμός κλινών: 60
ΛΙΝΤΟ, Κ. Παλαιολόγου 15,
Τηλ. 0551- 28830, 28808
Κατηγορία: Δ
Αριθμός δωματίων: 43
Αριθμός κλινών: 76
ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ, Πλ. Ελευθερίας 7,
Τηλ. 0551- 26444
Κατηγορία: Δ
Αριθμός δωματίων: 13
Αριθμός κλινών: 23
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ, Αθ. Διάκου 11,
Τηλ. 0551- 33008, 26443
Κατηγορία: Δ
Αριθμός δωματίων: 22
Αριθμός κλινών: 49
ΠΑΡΚ, Λ. Δημοκρατίας 456-458,
Τηλ. 0551- 28647, 28607, 31002
Κατηγορία: Γ
Αριθμός δωματίων: 24
Αριθμός κλινών: 42
PLAZA, 2ο χλμ. Αλεξανδρούπολης-Χηλής,
Τηλ. 0551- 21266, 29112-3, FAX 34622
Κατηγορία: Γ
Αριθμός δωματίων: 21
Αριθμός κλινών: 48
Προσφ. υπηρ.: Τηλέφωνο και τηλεόραση σε όλα τα δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένο εστιατόριο, πρωινό, κλιματισμός.
ΧΙΛΗ, Νέα Χηλή,
Τηλ. 0551- 39545, 39546
Κατηγορία: Δ
Αριθμός δωματίων: 24
Αριθμός κλινών: 48
ΩΚΕΑΝΙΣ, Κ. Παλαιολόγου 20,
Τηλ. 0551- 25256, FAX 28830
Κατηγορία: Γ
Αριθμός δωματίων: 24
Αριθμός κλινών: 45
ΜΑΡΙΑΝΝΑ, Β. Γεωργίου & Μαλγάρων 12
Τηλ. 0551- 81455-6
Κατηγορία: Γ
Αριθμός δωματίων: 14
Αριθμός κλινών: 20
ΔΙΑΣ, Τρωάδος 13,
Τηλ. 0551- 81934-6
Κατηγορία: Γ
Αριθμός δωματίων: 16
Αριθμός κλινών: 29
ΣΟΥΦΛΙ
Hotel Ορφέας

Των Αφών Καλέση, Τσιμισκή 1, τηλ: 0554 - 22.922 & 22.923 , Fax: 0554 - 22.305, ξενοδοχείο Γ ! κατηγορίας 20 δωματίων (16 δίκλινα - 4 μονόκλινα) & 1 σουίτας. Σε κάθε δωμάτιο υπάρχει τηλεόραση & κλιματισμός. Μπαρ - πρωινό - πάρκινγκ διαθέσιμα.
Hotel Εγνατία
Του Μπουρδούνη Γεώργιου, Βασ. Γεωργίου 225, τηλ: 0554 - 24.124 & 24.126, ξενοδοχείο Δ ! κατηγορίας 8 δωματίων με κοινό μπάνιο.
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
Hotel Plotini,
Xατζηγιάνογλου, Αγ. Παρασκευής 1,
Τηλ: 0553 - 23400, 234
06, 23416, 22111,
Κατηγορία: Β
Αριθ. Δωματίων: 67
Αριθ. Κλινών: 110
Hotel Άνεσις
,
Βασ. Αλεξάνδρου 75,
Τηλ: 0553 - 22050, 24450
Κατηγορία: Δ
Αριθ. Δωματίων: 17
Αριθ. Κλινών: 29
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΣΕΛΗΝΗ
: Σκρά 46
Τηλ. 0552- 22636, 29690, 25625, Fax: 29070
Κατηγορία Γ΄
Αριθ. Δωματίων :
Μονόκλινα :
Δίκλινα :
Τρίκλινα :
Σουίτες :
Αριθ. Κλινών: 78
Προσφερόμενες Υπηρεσίες :
Αίθουσα Εστιατορίου (Πρωινό, Γεύμα),
Αίθουσα Δεξιώσεων και συνεδρίων
Αίθουσα ψυχαγωγίας (Καφέ Μπαρ)
Room servis
Όλα τα δωμάτια διαθέτουν TV, Μπάνιο.
ΒΙΕΝΝΗ: Ορέστου 64
Τηλ. 0552- 22578, 29190, 22503, 22602, Fax: 22258
Κατηγορία Γ΄
Αριθ. Δωματίων : 79
Μονόκλινα :
Δίκλινα :
Τρίκλινα :
Σουίτες :
Αριθ. Κλινών: 146
Προσφερόμενες Υπηρεσίες :
Αίθουσα Εστιατορίου (Πρωινό, Γεύμα).
ΗΛΕΚΤΡΑ: Αθανασίου Πανταζίδου 50
Τηλ. 0552- 23174, 23540, Fax: 23133
Κατηγορία
Αριθ. Δωματίων :
Μονόκλινα :
Δίκλινα :
Τρίκλινα :
Σουίτες :
Αριθ. Κλινών:
Προσφερόμενες Υπηρεσίες :
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
:
Τηλ. 0552- , Fax: 2900
Κατηγορία
Αριθ. Δωματίων :
Μονόκλινα :
Δίκλινα :
Τρίκλινα :
Σουίτες :
Αριθ. Κλινών:
Προσφερόμενες Υπηρεσίες :
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
:
Τηλ. 0552- , Fax: 2900
Κατηγορία
Αριθ. Δωματίων :
Μονόκλινα :
Δίκλινα :
Τρίκλινα :
Σουίτες :
Αριθ. Κλινών:
Προσφερόμενες Υπηρεσίες :
Ν.ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΑΙΟΛΟΣ
, Καμαριώτισσα,
Τηλ. 0551- 41595, 41895
Κατηγορία: Β
Αριθ. Δωματίων: 56
Αριθ. Κλινών: 100
ΝΙΚΗ, Καμαριώτισσα,
Τηλ. 0551- 41545, 41561
Κατηγορία: Γ
Αριθ. Δωματίων: 38
Αριθ. Κλινών: 71
ΚΥΜΑ, Παλαιόπολη,
Τηλ.0551- 41263
Κατηγορία: Ε
Αριθ. Δωματίων: 7
Αριθ. Κλινών: 17
ΞΕΝΙΑ, Παλαιόπολη,
Τηλ. 0551- 41166
Κατηγορία: Β
Αριθ. Δωματίων: 7
Αριθ. Κλινών: 14
ΚΑΣΤΡΟ, Παλαιόπολη,
Τηλ. 0551- 41000-3
Κατηγορία: Β
Αριθ. Δωματίων: 50
Αριθ. Κλινών: 100
ΗΛΕΚΤΡΑ, Κάτω Καρυώτες,
Τηλ. 0551- 98242
Κατηγορία: Γ
Αριθ. Δωματίων: 11
Αριθ. Κλινών: 21
ΚΑΒΕΙΡΟΣ, Θέρμα,
Τηλ. 0551- 41577, 41497
Κατηγορία: Β
Αριθ. Δωματίων: 28
Αριθ. Κλινών: 53
ΜΑΡΙΒΑ, Θέρμα,
Τηλ. 0551- 98230, 22467
Κατηγορία: Β
Αριθ. Δωματίων: 60
Αριθ. Κλινών: 120


Ξενώνες:

Δεν υπάρχουν…

Δωμάτια:

Αλεξανδρούπολη:
Κοντοστάθη Παναγιώτα
Τηλ. 0551- 24018

ΤΑΞΗ Α
Αριθ. Δωματίων: 13
Αριθ. Κλινών: 29
Κοντοστάθη Παναγιώτα
Τηλ. 0551- 25551
ΤΑΞΗ Α
Αριθ. Δωματίων: 14
Αριθ. Κλινών: 35
Χριστοδούλου Γεώργιος & ΣΙΑ Ο.Ε.
Τηλ. 0551- 29563
ΤΑΞΗ Γ
Αριθ. Δωματίων: 15
Αριθ. Κλινών: 34
Χηλή
:
Γκουργκούδη Αντριάνα
Τηλ. 0551- 39169
ΤΑΞΗ Γ
Αριθ. Δωματίων: 13
Αριθ. Κλινών: 26
Κελεμίδης Στέφανος
Τηλ. 0551- 31179
ΤΑΞΗ Α
Αριθ. Δωματίων: 7
Αριθ. Κλινών: 14
Πανταζίδου Σοφία
Τηλ. 0551- 39374
ΤΑΞΗ Α
Αριθ. Δωματίων: 4
Αριθ. Κλινών: 8
Παρίσσης Βίκτωρ
Τηλ. 0551- 39036
ΤΑΞΗ Α
Αριθ. Δωματίων: 3
Αριθ. Κλινών: 6
Σαριανίδου Τριανταφυλλιά
Τηλ. 0551- 39127
ΤΑΞΗ Α
Αριθ. Δωματίων: 4
Αριθ. Κλινών: 8
Τανταλάκη Ευαγγελία
Τηλ. 0551- 25666
ΤΑΞΗ Β
Αριθ. Δωματίων: 15
Αριθ. Κλινών: 30
Τανταλάκη Ευαγγελία
Τηλ. 0551- 26459
ΤΑΞΗ Β
Αριθ. Δωματίων: 15
Αριθ. Κλινών: 30
Τζαφέρης Ευστράτιος
Τηλ. 0551- 33443
ΤΑΞΗ Α
Αριθ. Δωματίων: 7
Αριθ. Κλινών: 14
Τσιολακούδη Δήμητρα
Τηλ. 0551- 39442
ΤΑΞΗ Α
Αριθ. Δωματίων: 7
Αριθ. Κλινών: 14
Φούρφαρο Φορτουνάτο
Τηλ
. 0551- 39768
ΤΑΞΗ Β
Αριθ. Δωματίων: 4
Αριθ. Κλινών: 8
Κόκορη Παναγιώτα
Τηλ. 0551- 39274
ΤΑΞΗ Α
Αριθ. Δωματίων: 3
Αριθ. Κλινών: 6
Δελησταμάτη Μαρία
Τηλ. 0551- 39480
ΤΑΞΗ Α
Αριθ. Δωματίων: 5
Αριθ. Κλινών: 10
 
Ν. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Α΄ ΘΕΡΜΑ ΛΟΥΤΡΑ
1. ΑΚΑΜΑΤΗ ΑΝΝΑ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 5
Αριθμός κλινών: 10
2. ΑΠΟΣΤΟΣΤΟΛΟΥΔΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 12
Αριθμός κλινών: 24
3. ΑΡΑΒΙΑ ΕΛΕΝΗ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων:
6
Αριθμός κλινών: 12
4. ΑΡΑΒΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Γ΄
Αριθμός δωματίων: 8
Αριθμός κλινών: 15
5. ΑΡΓΥΡΟΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλ: 0551-
 
Τάξη: Γ΄
Αριθμός δωματίων: 9
Αριθμός κλινών: 18
6. ΑΥΓΗΣΙΔΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 7
Αριθμός κλινών: 14
7. ΒΑΒΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Β΄
Αριθμός δωματίων: 6
Αριθμός κλινών: 14
8. ΒΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Γ΄
Αριθμός δωματίων: 5
Αριθμός κλινών: 10
9. ΒΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 15
Αριθμός κλινών: 31
10. ΒΑΒΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Γ΄
Αριθμός δωματίων: 5
Αριθμός κλινών: 12
11. ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 9
Αριθμός κλινών: 20
13. ΒΡΑΧΙΩΛΙΑ ΜΥΡΣΙΝΑ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Γ΄
Αριθμός δωματίων: 9
Αριθμός κλινών: 18
14. ΒΑΒΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Γ΄
Αριθμός δωματίων: 5
Αριθμός κλινών: 10
15. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 11
Αριθμός κλινών: 22
16. ΚΑΤΕΡΓΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Γ΄
Αριθμός δωματίων: 13
Αριθμός κλινών: 29
17. ΒΑΒΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Γ΄
Αριθμός δωματίων: 5
Αριθμός κλινών: 10
18. ΛΗΜΝΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 4
Αριθμός κλινών: 9
19. ΛΗΜΝΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Γ΄
Αριθμός δωματίων: 7
Αριθμός κλινών: 4
20. ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Β΄
Αριθμός δωματίων: 5
Αριθμός κλινών: 10
21. ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 6
Αριθμός κλινών: 20
22. ΞΕΝΑΚΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 11
Αριθμός κλινών: 22
23. ΠΑΡΣΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 5
Αριθμός κλινών: 11
24. ΛΑΒΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 15
Αριθμός κλινών: 30
25. ΣΑΜΑΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 9
Αριθμός κλινών: 18
26. ΣΕΒΑΣΤΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 7
Αριθμός κλινών: 14
27. ΣΕΒΑΣΤΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Γ΄
Αριθμός δωματίων: 5
Αριθμός κλινών: 10
28. ΣΕΒΑΣΤΑΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 12
Αριθμός κλινών: 26
29. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Β΄
Αριθμός δωματίων: 9
Αριθμός κλινών: 18
30. ΤΡΥΠΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 4
Αριθμός κλινών: 8
31. XAΙΛΑ ΙΩΑΝΝΑ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 10
Αριθμός κλινών: 21
32. ΧΑΙΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 6
Αριθμός κλινών: 12
33. ΧΑΙΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Γ΄
Αριθμός δωματίων:10
Αριθμός κλινών: 18
34. ΧΑΙΛΑΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 4
Αριθμός κλινών: 8
35. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Γ΄
Αριθμός δωματίων: 7
Αριθμός κλινών: 14
36. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Γ΄
Αριθμός δωματίων: 8
Αριθμός κλινών: 16
 
Β΄ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
37. ΑΤΖΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 5
Αριθμός κλινών: 10
38. ΒΑΣΙΛΟΥΔΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Γ΄
Αριθμός δωματίων: 7
Αριθμός κλινών: 18
39. ΒΑΣΙΛΟΥΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 5
Αριθμός κλινών: 10
40. ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΜΥΡΣΙΝΗ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 4
Αριθμός κλινών: 8
41. ΒΡΑΧΙΩΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Γ΄
Αριθμός δωματίων: 6
Αριθμός κλινών: 14
42. ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 5
Αριθμός κλινών: 12
43. ΖΑΦΕΙΡΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 6
Αριθμός κλινών: 12
44. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Γ΄
Αριθμός δωματίων: 4
Αριθμός κλινών: 8
45. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Γ΄
Αριθμός δωματίων: 8
Αριθμός κλινών: 16
46. ΚΥΡΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 10
Αριθμός κλινών: 20
47. ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Β΄
Αριθμός δωματίων: 4
Αριθμός κλινών: 10
48. ΛΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Β΄
Αριθμός δωματίων: 12
Αριθμός κλινών: 24
49. ΜΑΜΟΥΓΙΩΡΓΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 5
Αριθμός κλινών: 10
50. ΜΑΜΟΥΓΙΩΡΓΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Β΄
Αριθμός δωματίων: 10
Αριθμός κλινών: 22
51. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 3
Αριθμός κλινών: 6
52. ΜΠΟΥΛΑΜΑΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Β΄
Αριθμός δωματίων: 6
Αριθμός κλινών: 12
53. ΜΠΡΙΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 10
Αριθμός κλινών: 24
54. ΠΑΛΑΜΑΡΟΥΔΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Β΄
Αριθμός δωματίων: 6
Αριθμός κλινών: 13
55. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 10
Αριθμός κλινών: 22
56. ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Β΄
Αριθμός δωματίων: 11
Αριθμός κλινών: 22
57. ΣΑΡΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 8
Αριθμός κλινών: 16
58. ΣΚΑΜΠΑΒΗΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 6
Αριθμός κλινών: 14
59. ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 6
Αριθμός κλινών: 13
60. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΑΝΕΣΤΗΣ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 10
Αριθμός κλινών: 20
61. ΦΑΚΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Γ΄
Αριθμός δωματίων: 4
Αριθμός κλινών: 6
62. ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΟΥΚΑΣ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 5
Αριθμός κλινών: 10
63. ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 10
Αριθμός κλινών: 20
 
Γ΄ ΚΑΡΥΩΤΕΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
64. ΒΑΒΑΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 9
Αριθμός κλινών: 18
65. ΜΑΤΘΑΙΟΡΕΙΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 5
Αριθμός κλινών: 10
66. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ- ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΖΩΗ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 4
Αριθμός κλινών: 6
67. ΠΕΤΡΟΥΔΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 10
Αριθμός κλινών: 20
68. ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 3
Αριθμός κλινών: 6
69. ΤΑΡΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 8
Αριθμός κλινών: 16
70. ΧΟΝΑΡΟΥ ΡΑΠΟΥ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 5
Αριθμός κλινών: 15
71. ΧΟΝΔΡΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Γ΄
Αριθμός δωματίων: 5
Αριθμός κλινών: 10
 
Δ΄ ΠΑΛΑΙΑΠΟΛΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
72. ΓΛΗΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 6
Αριθμός κλινών: 12
73. ΓΛΗΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 5
Αριθμός κλινών: 10
74. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Β΄
Αριθμός δωματίων: 4
Αριθμός κλινών: 8
75. ΠΑΛΑΜΑΡΟΥΔΑ ΜΥΡΣΙΝΗ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Γ΄
Αριθμός δωματίων: 4
Αριθμός κλινών: 9
76. Α.Κ. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΒΕΤΤ. ΑΕ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 12
Αριθμός κλινών: 24
77. Α.Κ. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΒΕΤΤ. ΑΕ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 6
Αριθμός κλινών: 12
Ε΄ ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
 
78. ΡΕΙΜΠΟΥΤΖΙΑ - ΖΕΙΜΠΕΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Γ΄
Αριθμός δωματίων: 3
Αριθμός κλινών: 6
 
Ζ΄ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
 
79. ΚΟΡΔΩΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 6
Αριθμός κλινών: 12
 
Η΄ ΛΑΚΚΩΜΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
 
80. ΛΕΜΟΝΟΥΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Γ΄
Αριθμός δωματίων: 6
Αριθμός κλινών: 12
81. ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 4
Αριθμός κλινών: 8
82. ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Τηλ: 0551-
Τάξη: Α΄
Αριθμός δωματίων: 5
Αριθμός κλινών: 10


Camping:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Δημοτική Τουριστική Επιχείρηση Αλεξανδρούπολης, Λεωφ. Μάκρης, Τηλ. 0551-28735, 26005, 27994, 26577.
60 θέσεις για τροχόσπιτα, 160 θέσεις για σκηνές.
Προσφ. υπηρ.: W.C., ντους, πλαζ (βραβευμένη από την ΕΟΚ με γαλάζια σημαία), αναψυκτήριο, μίνι μάρκετ.

Ν. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Οργανωμένο Δημοτικό camping Βαράδες, Θέρμα, τηλ. 0551- 98291, ΤΑΞΗ Δ Θέσεις: 105, Άτομα: 315
Ελεύθερη κατασκήνωση, Θέρμα, τηλ. 0551- 98244

Καταφύγια:

ΞΑΝΘΗ
1. Λειβαδίτη, υπό την επίβλεψη του ΕΟΣ Ξάνθης τηλ. 0541- 25628
2. Καλλιθέας, υπό την επίβλεψη του Φ.Ο.Ο. Ξάνθης τηλ. 0541- 23022, 22012.
3. Χαϊντούς, υπό την επίβλεψη του Δασαρχείου Ξάνθης τηλ. 0541- 22199 και 199

ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Ορειβατικό στη θέση ΦΥΛΑΚΑΣ πάνω από το εγκαταλελειμμένο χωριό Μικρή ΄Αδα.
Πληροφορίες Ορειβατικός Σύλλογος Κομοτηνής Λεωφ. Ηρώων 6 Τηλ. 0531-29411

Τουριστική Υποδομή

Μουσεία:

ΞΑΝΘΗ

Λαογραφικό και Ανθρωπολογικό Μουσείο Φιλοπρόοδης Ένωσης Ξάνθης, Αντίκα 7 Τηλ.0541-25421, 0541-20462. Ιδρύθηκε από την Φιλοπρόοδο Ένωση Ξάνθης. Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού εκθεμάτων επεκτάθηκε στα αρχοντικά των Κουγιουμτζόγλου και Καλούδη στις αρχές του 19ου αιώνα. Στο λαογραφικό μουσείο ο επισκέπτης βρίσκεται σε ένα χώρο όπου αναβιώνει όλη η οικονομική και κοινωνική παράδοση της πόλης και της γύρω περιοχής μέσα από τα εκθέματα. Γεωργικά εργαλεία, κοσμήματα, υφαντά, τσεβρέδες, φορεσιές Θρακιωτών, Σαρακατσάνων, Ποντίων είναι μερικά μόνο από τα εκθέματα του μουσείου. Οι τοιχογραφίες του είναι έργα Βαυαρών του 1880. Ώρες Λειτουργίας :Καθημερινά 11.00΄ - 13.00΄ Απόγευμα εκτός Τρίτης, Πέμπτης και Κυριακής : από τις 19.00΄ - 21.30΄

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ξάνθης, Αν. Ρωμυλίας 10 Τηλ.: 0541- 21212. Ώρες Λειτουργίας : 10.00΄ - 18.00΄

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής: Στη συμβολή των οδών Αλεξ. Συμεωνίδη και Βύρωνος απέναντι από το μικρό άλσος με το παλιό Ηρώο. Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινά από τις 09.00-17.00. Στεγάζει τη ΙΘ Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Λαογραφικό Μουσείο Κομοτηνής: Στεγάζεται στο αρχοντικό Πεΐδη Αγίου Γεωργίου 13 Τηλ. 0531- 25975. Ανήκει στο Μορφωτικό Όμιλο Κομοτηνής και λειτουργεί από το 1962 καθημερινά (εκτός αργιών) τις ώρες 10.00 - 13.00.

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και Βυζαντινό Μουσείο Κομοτηνής: Στεγάζεται στο αρχοντικό του N. Παπανικολάου και ιδρύθηκε το 1988. Επισκέψεις μπορούν να γίνουν κατόπιν συνεννοήσεως (Τηλ. 0531- 28729)

Εκκλησιαστικό Μουσείο Κομοτηνής: Στεγάζεται σε οίκημα της οδού Μητρ. Ανθίμου, δίπλα στο Ναό της Αγίας Σοφίας. Η επίσκεψη στο Μουσείο είναι δυνατή μόνο κατόπιν συνεννοήσεως με την Ι. Μητρόπολη τηλ. 0531- 22642.

Μουσείο Καλαθοπλεκτικής των ΡΩΜΑ Κομοτηνής: Σισμάνογλου 26 Τηλ. 0531-35813. Ιδρύθηκε στις 18-2-1995. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 10.00-14.00 απόγ. Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή 18.00-20.00. Είναι κλειστό κάθε Δευτέρα.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ της Ε.Π.Α.Δ. Αλεξανδρούπολης, Κέντρο Τέχνης “Γεώργιος Βιζυηνός” Πλατεία Πολυτεχνείου, 1ος όροφος, τηλ. 0551-26200. Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινά. Είσοδος ελεύθερη

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Αλεξανδρούπολης (του “Συλλόγου Αρχαιοφίλων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς”), Λ. Δημοκρατίας, Τηλ. 0551- 28926. Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη έως Σάββατο 10.30 - 13.30, 18.30 - 21.30 Είσοδος ελεύθερη

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (της Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως), Αίνου 5, Τηλ. 0551- 26359. Ώρες Λειτουργίας: Κατόπιν συνεννοήσεως. Είσοδος ελεύθερη

ΣΟΥΦΛΙ

Μουσείο Μετάξης, Σουφλί Ελευθ. Βενιζέλου 37, τηλ: 0554 - 23700. Ώρες λειτουργίας: Καθημερινές 0730 - 1330, Σαββατοκύριακα και Αργίες 09.00 - 14.00.

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Διδυμοτείχου, Κολοκοτρώνη & Κολοκοτρώνη γωνία, τηλ: 0555 - 22316. Ώρες λειτουργίας: Καθημερινές 1700 - 2000 , Σαββατοκύριακα και Αργίες 1000 - 1400

Μουσείο “Νέων Ψαθάδων”, στο χωριό Ψαθάδες του Δήμου Διδ/χου, επισκέψεις μετά από συνεννόηση με τον Δήμο τηλ: 0553 - 23088, 22236, 22005.

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Ορεστιάδας, εκθέτει κειμήλια που περιλαμβάνουν παλιό φωτογραφικό υλικό, εικόνες και λατρευτικά σκεύη, λαϊκές ενδυμασίες, σκεύη καθημερινής χρήσης, γεωργικά εργαλεία, έπιπλα και όργανα λαϊκής μουσικής. Αγ. Θεοδώρων 87, Τ.Κ. 682 00, Τηλ-Fax: 0552- 28080. Ώρες λειτουργίας 11.00 - 13.00 & 19.00 - 21.00

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Αρχαιολογικό Μουσείο, Παλαιόπολη Σαμοθράκης, τηλ. 0551- 41474. Τους θερινούς μήνες το Μουσείο είναι ανοιχτό από τις 08.30 έως τις 15.00 εκτός της Δευτέρας και ο αρχαιολογικός χώρος καθημερινά από τις 08.30 έως τις 20.30. Η τιμή εισόδου είναι 500 δρχ. για το Μουσείο και 500 δρχ. για τον αρχαιολογικό χώρο.

Λαογραφικό Μουσείο, Χώρα, τηλ. 0551- 41218Συλλογές:Εκθέσεις:Βιβλιοθήκες:

Βιβλιοθήκες λειτουργούν σε όλες τις μεγάλες πόλεις και στις περισσότερες κοινότητες.

Πολιτιστικοί Σύλλογοι:

ΞΑΝΘΗ (0541)

 1. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ

 2. ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΕΣ Τηλ.: 78155, 75943, 78300

 3. ΑΤΙΘΑΣΟΙ Τηλ.: 75861

 4. ΑΝΟΙΞΗ Τηλ.: 22551

 5. Αριανός Όμιλος. Σταματιάδης Σταμάτης Οδός Γ. Σταύρου 51-53

 6. ΒΙΣΤΩΝΕΣ Τηλ.: 26929, 28866, 24704

 7. ΔΙΟΝΥΣΟΣ Τηλ.: 29309

 8. ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ Τηλ.: 28218, 22442

 9. ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

 10. Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Ξάνθης: Τηλ.: 24818

 11. Εταιρεία Προστασίας Θρακικής Κληρονομιάς: Τηλ.: 23377, 23114

 12. ΕΔΕΜ Tηλ.: 23719

 13. ΓΕΦΥΡΑ Τηλ.: 24464, 73427

 14. Θρακική Θεατρική Σκηνή : Τηλ.: 27368 Fax.: 20670

 15. ΘΑΜΥΡΙΣ Τηλ.: 22332

 16. VENUS , Μεσολογγίου 25 Τηλ.: 29500

 17. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ: Ιεροψαλτικός Σύλλογος Ξάνθης Τηλ. 21931

 18. ΚΑΒΕΙΡΟΙ Τηλ.: 73132, 28218

 19. ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΕΣ Τηλ.: 13377, 23114

 20. Κρητική Αδελφότητα Ν. Ξάνθης : Τηλ.:27460, 22511

 21. ΛΑΙΟΝΣ Δημόκριτος Ξάνθης

 22. Λύκειο Ελληνίδων Ν. Ξάνθης : Τηλ.: 21341, 20938

 23. Μαντολινάτα ΚΑΠΗ

 24. Νέοι Ευρωπαίοι Φεντεραλιστές: Τηλ.: 22831, 72100

 25. ΟΔΡΥΣΣΕΣ Τηλ.: 75309

 26. Οικοκυρική Σχολή Ξάνθης Σκέντρου Σούλα

 27. ΟΙ ΦΙΛΟΙ Τηλ.:24543, 20953

 28. Πανελλήνια Οργάνωση Οικογένειας και Νεότητας

 29. Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης (ΠΑΚΕΘΡΑ) : Αντίκα 14 Τηλ.: 72817, 28200

 30. RΟΤΑΡΑΚΤ

 31. Σκακιστικός Όμιλος Ξάνθης : Τηλ.: 23618

 32. Σοροπτιμιστικός ΄Όμιλος Ξάνθης

 33. Σύλλογος για την προστασία και την αναβίωση της Παλιάς Ξάνθης: Τηλ.: 23136

 34. Σύλλογος Πελοποννησίων : Τηλ.: 21594, 22632

 35. Σύλλογος Ποντίων Μαυροθαλασσίτες : Εκτενεπόλ Τηλ:78317

 36. Σύλλογος Ποντίων Ν. Ξάνθης : Πάροδος Θερμοπυλών 8, Τηλ:72817,28200

 37. Σύλλογος Καππαδοκών Ν. Ξάνθης : Τηλ: 76701, 76702

 38. Σύλλογος Θεσσαλών

 39. Σύλλογος Μικρασιατών Ξάνθης Αλησμόνητες Πατρίδες Τηλ.: 22831

 40. Σύλλογος Σχολικών Επικουρικών Υποτροφιών: Τηλ.: 23500, 75390

 41. Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Η ΑΓΑΠΗ Τηλ.: 22256

 42. Σύστημα Δασοπροσκόπων : Τηλ.: 72282

 43. Σώμα Ελληνίδων Οδηγών :Τηλ.: 25074, 24729

 44. Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης (Φ.Ε.Ξ.): Τηλ.:20462

 45. Φιλοτελική Εταιρεία Ξάνθης: Τηλ.: 94002

 46. Φυσιολατρικός - Ορειβατικός Όμιλος Ξάνθης: Τηλ.: 73640, 22632

 47. Χορωδία Φίλων Χορωδιακής Μουσικής: Τηλ.: 22523

 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ (0531)
 1. Μορφωτικός Όμιλος Κομοτηνής: Αγίου Γεωργίου 42 Τηλ. 25975
 2. Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Όμιλος Αρμενίων Κομοτηνής: Λέοντος Ισαύρου 6 Τηλ. 28042
 3. Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίων Κομοτηνής και Περιφέρειας Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ: Τέρμα οδού Βενιζέλου Τηλ. 25411.
 4. Αδελφότητα Κρητών Ν. Ροδόπης Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ: Νικαίας 6 Τηλ. 21716
 5. Σύλλογος Ιμβρίων -Κων/των -Τενεδίων -Ανατολικοθρακών Θράκης: Ορφέως 17 Τηλ. 27232
 6. Σύλλογος Καππαδόκων Ν. Ροδόπης Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Αγχιάλου 55 Τηλ. 27395
 7. Σύλλογος Σαρακατσάνων Θράκης: Δημοκρίτου 1 Τηλ. 26861
 8. Σύλλογος Φίλων Βυζαντινής Μουσικής: Νέστορα Τσανακλή 12 Τηλ. 26694
 9. Φιλόπτωχος Αδελφότητα Κυριών Κομοτηνής: Βασ. Παύλου 10 γρ.1 Τηλ. 24179
 10. Χριστιανική Ένωση Νεανίδων: Σαμοθράκης 14 Τηλ. 26252
 11. Πολιτιστική Κίνηση Ν. Ροδόπης: Φιλίππου 30 (πρώην Υπη. Καθαριότητας Δήμου Κομοτηνής)
 12. Λύκειο Ελληνίδων (παράρτημα Κομοτηνής) στεγάζεται στο κτίριο του Ιδρύματος Παπανικολάου.
 13. Σύλλογος Ποντίων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Πλατεία Ειρήνης
 14. Σύλλογος Εβριτών Ν. Ροδόπης: Στιλπ. Κυριακίδη 9 Τηλ. 24680
 15. Σύλλογος Επιστημόνων Μειονότητας Δυτ. Θράκης: Ιωαννίνων 70 Τηλ. 36393
 16. Σύλλογος Ηπειρωτών Ν. Ροδόπης: Βενιζέλου 35 Τηλ. 36680
 17. Σύλλογος Καλλιτεχνών Ν. Ροδόπης Ο ΑΘΗΝΙΩΝ: Βενιζέλου 35 Τηλ. 24028
 18. Σύλλογος Κυπρίων Θράκης: Αγχιάλου 41 Τηλ. 31707
 19. Σύλλογος Ποντίων Γυναικών ΑΥΓΗ: ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Ο.Τ. 24 Αρ. 69 Τηλ. 33373
 20. Σύλλογος Σουφλιωτών Ν. Ροδόπης: Λεωφ. Ηρώων 116 Τηλ. 27146

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (0551)
 1. Ένωση πολιτιστικών φορέων Έβρου, 14ης Μαΐου 74, τηλ. 29136, 31670

 2. Ελληνομουσείον Αίνου, Μοσχονησίων 1, τηλ. 33615

 3. Ένωση Θρακών ΟΔΡΥΣΙΑ, Τ.Θ. 114, τηλ. 31670

 4. Ένωση Κυπρίων Ν. Έβρου, Τ.Θ. 194, τηλ. 20132

 5. Καλλιτεχνικός Όμιλος Αλεξ/πολης, Αυτ. Θεοδώρας 4, τηλ. 23433

 6. Λέσχη προσωπικού Ο.Τ.Ε., Ειρήνης 37, τηλ. 25209

 7. Πολιτιστικός Σύλλογος "Ενδοχώρα", Νικηταρά 21Α, τηλ. 31329

 8. Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Λαβαριωτών, Αν. Θράκης 112Α, τηλ. 24387

 9. Πολιτιστικός Σύλλογος Παραδοσιακών Χορών "Ο ΕΒΡΟΣ", Μακράς Γέφυρας 9, τηλ. 31862

 10. Σύλλογος Αρχαιοφίλων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Λ. Δημοκρατίας 319, τηλ. 28926

 11. Σύλλογος Διδυμοτειχιτών, Κ. Παλαιολόγου 38, τηλ. 27712

 12. Σύλλογος Καππαδόκων Ν. Έβρου, Οψικίου 22, τηλ. 23036

 13. Σύλλογος Κυριών (και Δεσποινίδων), 14ης Μαΐου 78, τηλ. 22274

 14. Σύλλογος Ποντίων "Αλέξιος Κομνηνός", Μαυροκορδάτου 16, τηλ. 26947

 15. Σύλλογος Σαμοθρακών, Ορεστιάδας 32, τηλ. 23370

 16. Θρακικό Κέντρο - Παράρτημα Αλεξανδρούπολης

 17. Σύλλογος Σαρακατσαναίων, Μοσχονησίων 1, τηλ. 20217

 18. Σύλλογος Σουφλιωτών, Κων. Παλαιολόγου 40, τηλ. 25903

 19. Σύλλογος Απολλωνιαδιτών, Ειρήνης 32, τηλ. 22751

 20. Σύλλογος Χηλητών, Σηλυβρίας 18, τηλ. 20006

 21. Κινηματογραφική Λέσχη, Αυτοκρ. Θεοδώρας 4, τηλ. 23433

 22. Λαογραφικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Απαλού, Απαλός

 23. Πολιτιστικός Σύλλογος Παλαγίας, Παλαγία

 24. Πολιτιστικός Σύλλογος Πελοποννησίων

 25. Σύλλογος Λημνίων

 26. Λέσχη Σιδηροδρομικών Θράκης

 27. Πολιτιστικός Σύλλογος Φοιτητών Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ, Αλεξ/πολη

 28. Πολιτιστικός Σύλλογος Φοιτητών Παιδαγωγικού, Τμήμα Παιδαγωγικού Δ.Π.Θ., Νέα Χηλή

 29. Πολιτιστικός Σύλλογος Φοιτητών Νηπιαγωγών, Τμήμα Νηπιαγωγών Δ.Π.Θ., Νέα Χηλή

 30. Σύλλογος Κρητών, Σουλίου 24, τηλ. 32173

 31. Σύλλογος Ηπειρωτών, Κύπρου 20, τηλ. 28057

 32. Ένωση Γυναικών Ελλάδας Παράρτημα Αλεξ/πολης,

 33. Σύλλογος Γυναικών Αλεξανδρούπολης,

 34. Σοροπτιμιστικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης,

 35. Σύλλογος Μυτιληναίων, τηλ. 28901

 36. Σύλλογος Ορεστιαδιτών, Μοσχονησίων 8, τηλ. 25375

 37. Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών, Δικαστηρίων 24, Τηλ. 20478

 38. Οικολογική Εταιρεία Έβρου, Γ. Δραγούμη 18, Τηλ. 23206

 
ΣΟΥΦΛΙ (0554)
 1. Πνευματικό κέντρο του Δήμου Σουφλίου. Ερμού 2 τηλ 0554 - 22.209

 2.  
  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ (0553)
 3. Πολιτιστικός Σύλλογος Δήμου Διδυμοτείχου, Πάροδος 25ης Μαΐου, τηλ: 0553 - 24585

 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ (0552)
 1. Μορφωτικός Σύλλογος “Μουσείο Λαογραφίας και Ιστορίας Τέχνης Ορεστιάδας και Περιφέρειας”, Αγ. Θεοδώρων 87 Τ.Κ. 682 00 Τηλ.-Fax: 28080. Ιδρύθηκε το 1974 και λειτουργεί Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, Τμήματα διδασκαλίας Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων, Ενόργανη Θρακική Χορωδία 50 μελών.

 2. Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας. Λειτουργεί Μουσική Σχολή, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, Τμήματα Θεατρικής Παιδείας με θεατρικό εργαστήρι, Βιβλιοθήκη και Φιλαρμονική. Τηλ. 27460.

 3. Λύκειο Ελληνίδων με χορευτικά συγκροτήματα.

 4. Μουσικοπολιτιστικός Σύλλογος Απόλλων, με μικτή χορωδία.

 5. Φιλόπτωχος Αδελφότης, Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων.

 6. Οι Γκαγκαούζηδες, Σύλλογος Θρακιωτών Λεπτής.

 7. Πολιτιστικός Σύλλογος Κλεισούς.

 8. Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω-Κάτω Οινόης.

 9. Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω-Κάτω Σαγήνης.

 10. Κινηματογραφική Λέσχη Ν. Ορεστιάδας

 11. Σύλλογος Ποντίων

 12. Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ορεστιάδας “Άγιος Παντελεήμων ο Ιαματικός”

 13. Τμήματα Προσκοπισμού-Οδηγισμού

 14. Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Τηλ. 27500

 
Ν. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ (0551)
 1. Πολιτιστικός Σύλλογος Σαμοθράκης, τηλ. 41709


Θέατρα:

ΞΑΝΘΗ

 1. Δημοτικό Αμφιθέατρο: Πλατ. Διοικητηρίου Τηλ.: 0541- 26453
 2. Δημοτικό Θερινό Αμφιθέατρο : 1ο χλμ. Ξάνθης - Σταυρούπολης Τηλ.: 0541-77540
 3. Αμφιθέατρο Πολυτεχνικής Σχολής : Βασ. Σοφίας Τηλ. 0541- 24711
 4. Αμφιθέατρο Πολυτεχνικής Σχολής : ΠΡΟΚΑΤ Κιμμέρια

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 1. Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) Κομοτηνής: Γεωργίου Κονδύλη 30 Τηλ. 0531- 27484,25970 FAX: 37770
 2. Θερινό Δημοτικό Θέατρο: Δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής (απέναντι από το μικρό πάρκο)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

 1. Δημοτικό Θέατρο, Λ. Δημοκρατίας 306, Τηλ. 0551- 24998
 2. Υπαίθριο Θέατρο της Ε.Π.Α.Δ.Α., Πάρκο ΕΓΝΑΤΙΑ, Τηλ. 0551- 21069

ΣΟΥΦΛΙ

 1. Κινηματογραφική Λέσχη Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σουφλίου Βασ. Γεωργίου 180 τηλ : 0554 - 22209

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

 1. Δημοτικός Κινηματογράφος Δήμου Διδ/χου, στεγάζεται στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Διδ/χου Βασ. Γεωργίου & Ορφέως τηλ. 0553 - 23088, 22236,22005.

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

 1. Θεατρικό Εργαστήρι δυναμικότητας 80 θέσεων. Τηλ. 0552- 28023


Ωδεία:

ΞΑΝΘΗ

1. Δημοτικό Ωδείο: Πλατεία Διοικητηρίου Τηλ. 0541- 24542

2. Εθνικό Ωδείο : Περγάμου 9 Τηλ. 0541- 75957

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

1. Θρακικό Πνευματικό Κέντρο-Θρακικό Ωδείο Κομοτηνής: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ. 0531- 23128

2. Ξυγαλά και ΣΙΑ Ο.Ε. Σύγχρονη Σχολή Μουσικής: Ορφέως 30 Τηλ. 0531- 31922

3. Συκάκης Μ. - Παπαδοπούλου Π. Ο.Ε. Μουσικό Σαλόνι Αρμονία: Νίκαιας 2 Τηλ. 0531- 21775

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

1. Δημοτικό Ωδείο (Ε.Π.Α.Δ.Α.), Βενιζέλου 53, Τηλ. 0551- 26627

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

1. Μουσική Σχολή, Βυζαντινή Σχολή, Τηλ. 0552- 27460, Πευκώνας

2.

Σχολή Μουσικής, Τίρλας Σωκράτης Περικλέους 5 Τηλ. 0552- 27526Κινηματογράφοι:

ΞΑΝΘΗ

1. Ολύμπια : Μαυρομιχάλη 4 Τηλ. 0541- 22722

2. Θερινά Ολύμπια : Μαυρομιχάλη 4 Τηλ. 0541- 22722

3. REX : Βασ. Κων/νου 1 Τηλ. 0541- 22586

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

1. ΑΣΤΕΡΙΑ: Γραβιάς 1 Τηλ. 0531- 24098

2. ΡΕΞ: Πλ. Αυτοκράτορα Θεοδοσίου (δίπλα στο Εργατικό Κέντρο) Τηλ. 0531-28083,26895

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Χειμερινοί

1. ΑΛΕΞ, Κ. Παλαιολόγου 18, Τηλ. 0551- 24110

2. ΗΛΥΣΙΑ, Μαζαράκη 21, Τηλ. 0551- 27838

Θερινός

1. Σινέ ΦΛΟΙΣΒΟΣ, Κάμπινγκ ΔΗ.Τ.Ε.Α., Τηλ. 0551- 27835

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

1. Δημοτικός Κινηματογράφος Δήμου Διδ/χου, στεγάζεται στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Διδ/χου Βασ. Γεωργίου & Ορφέως τηλ: 0553 - 23088, 22236,22005.

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

1. Η “Κινηματογραφική Λέσχη” λειτουργεί θερινό και χειμερινό κινηματογράφο με τακτικές εβδομαδιαίες προβολές.


Αθλητικά Σωματεία:

ΞΑΝΘΗ

 1. ΑΡΙΩΝ ΓΑΣ Ξάνθης : Ελπίδος 23 Τηλ. 0541- 23310
 2. ΑΡΙΩΝ Βαρέων Αθλημάτων : Τ.Θ.240
 3. ΑΡΤΕΜΙΣ : Τσιμισκή 55 Τηλ. 0541- 22947
 4. ΚΟΣΥΝΘΟΣ : Κλεμανσώ 43
 5. ΞΑΝΘΗ Ξάνθης : Βασ. Σοφίας 3 Τηλ. 0541- 22986
 6. ΑΣΠΙΣ Ξάνθης : Τ.Θ.33
 7. ΟΡΦΕΑΣ Ξάνθης : Τ.Θ. 317
 8. Α.ΠΟ.Ξ. Ξάνθης : Βασ. Σοφίας 3
 9. ΚΟΣΥΝΘΟΣ Ξάνθης : Εκτενεπόλ Ξάνθης
 10. ΡΕΜΒΙΑΚΟΣ Ξάνθης : Βασ. Σοφίας 3
 11. Α.ΠΟ.Ξ. ΣΚΟΝΤΑ : Βασ. Σοφίας 3
 12. Α.Ε.Ποντίων : Βελισαρίου 19 Τ.Θ. 304 Τηλ. 0541- 74042
 13. Αυτοκιν/στική Λέσχη Ξάνθης : Τηλ. 0541-71205
 14. ΒΥΡΩΝ Βαρέων Αθλημάτων : Υπ. Τριανταφυλλίδη 4
 15. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΣ Ξάνθης : Βασ. Κων/νου 26-32 Τηλ. 0541- 27187
 16. ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ ΑΣ Ξάνθης : Ελπίδος 23 Τηλ. 0541- 23310, 27237
 17. ΘΡΑΚΕΣ ΠΑΕ Ξάνθης : Βενιζέλου 53α Τηλ. 0541- 72561
 18. Κλασσικός Αθλητισμός ΟΦΚΑ Ξάνθης : Τσιμισκή 55 Τηλ. 0541- 22947
 19. Κολυμβητικός Όμιλος Ξάνθης : Τηλ.: 0541- 23747
 20. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΕ KWO DO Ξάνθης : Πλάτωνος & Ηφαίστου
 21. ΞΑΝΘΗ ΓΠΣ
 22. ΞΑΝΘΗ ΤΑΕ KWO DΟ: Βασ. Σοφίας 8
 23. ΞΑΝΘΙΠΠΗ TAE KWO DO :Τ.Θ.52
 24. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ Παλαιστικός Σύλλογος : Πάροδος Αιγαίου 89 Τηλ.:0541-31414
 25. Ορειβατικός Σύλλογος Ξάνθης : Χασιρτζόγλου 7 Τ.Θ.190
 26. Όμιλος Αντισφαίρισης Ξάνθης : Μπρωκούμη 21 Τηλ. 0541- 29878
 27. Ποδηλατικός Σύλλογος : Πλάτωνος 24 Τηλ. 0541- 27566
 28. ΠΑΕ SKONDA Ξάνθης: Βασ. Σοφίας 3 Στάδιο: Τηλ.: 0541- 24466, 22977
 29. ΔΟΞΑ Ξάνθης : Κοραή 35
 30. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΣ ΕΑΚ Ξάνθης : Κολυμβητήριο
 31. Σκακιστικός Όμιλος Ξάνθης : Αγ. Γεωργίου 1α Τηλ. 0541- 25690
 32. Σκοπευτικός Όμιλος Ξάνθης : Ελπίδος 7 Τηλ. 0541- 26569, 73226

 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 1. Γ.Α.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗ: Σοφ. Κομνηνού 15. Τμήματα: Καλαθόσφαιρα, Πετόσφαιρα, Κολύμβηση, Στίβος. Αριθ. Αθλητών: 520
 2. ΜΓΣ ΑΕ Κομοτηνής: Πλατεία Ειρήνης 53.Τμήματα: Καλαθόσφαιρα, Ποδόσφαιρο, Πετόσφαιρα, Πυγμαχία, Άρση Βαρών, Πάλη. Αριθ. Αθλητών: 495
 3. ΑΠΣ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ: Βασ. Γεωργίου 4. Τμήματα: Ποδόσφαιρο. Αρ. Αθλητών: 60
 4. ΣΦ ΟΡΦΕΥΣ Κομοτηνής: Βασ. Γεωργίου 19. Τμήματα: Ποδόσφαιρο, Καλαθόσφαιρα. Αρ. Αθλητών: 100
 5. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Παραδημής: 69100 Παραδημή. Τμήματα: Ποδόσφαιρο. Αρ. Αθλητών: 25
 6. ΑΟ ΚΡΑΝΟΒΟΥΝΙΟΥ: 69100 Κρανοβούνι. Τμήματα: Ποδόσφαιρο. Αρ. Αθλητών: 25
 7. Αερολέσχη Κομοτηνής Καβείρων 12. Τμήματα: Αεραθλητισμός
 8. Κ.Ο. Κομοτηνής Αγχιάλου 17. Τμήματα: Κολύμβηση, Υδατοσφαίριση
 9. Ελλ. Ορειβατικός Σύλλογος Κομοτηνής Λεωφ. Ηρώων 6.Τμήματα: Ορειβασία
 10. ΑΠΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Κομοτηνής ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Ο.Τ. 9. Τμήματα: Ποδόσφαιρο. Αριθ. Αθλητών 25
 11. ΠΑΟΚ Ηφαίστου 69100 Ήφαιστος. Τμήματα: Ποδόσφαιρο. Αριθ. Αθλητών 30
 12. ΠΕΤΕΙΝΟΙ Κομοτηνής Βενιζέλου. Τμήματα: Ποδόσφαιρο, Επιτραπέζια αντισφαίριση. Αριθ. Αθλητών: 125
 13. TAE KWON DO: Αγχιάλου τέρμα. Τμήματα: TAE KWON DO
 14. Σκακιστικός Όμιλος Κομοτηνής: Βενιζέλου 49. Τμήματα: Σκάκι
 15. Σκοπευτικός Όμιλος Κομοτηνής: Κανάρη 9. Τμήματα: Σκοποβολή
 16. ΑΕ Μεσοχωρίου. Τμήματα: Ποδόσφαιρο. Αριθ. Αθλητών: 25
 17. Γυν. ΑΠΣ Κομοτηνή ΡΟΔΟΠΗ 87: Γ. Νικολάου 2. Τμήματα: Ποδόσφαιρο, Πετόσφαιρα
 18. ΔΟΞΑ Υφαντών: 69100 Υφαντές. Τμήματα: Ποδόσφαιρο
 19. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Κομοτηνής: Τέρμα Σισμάνογλου. Τμήματα: Στίβος, Ενόργανη
 20. Λέσχη Αντισφαίρισης Κομοτηνής: Ορφέως 19. Τμήματα: Αντισφαίριση
 21. ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ Γυμναστικός Σύλλογος: Τμήματα: Ενόργανη.
 22. Α.Ο. Κομοτηνής: Σοφ. Κομνηνού 15. Τμήματα: Καλαθόσφαιρα. Αριθ. Αθλητών: 340
 23. Α.Ο. Αντισφαίρισης Κομοτηνής. Τμήματα: Αντισφαίριση
 24. ΑΠΣ ΠΟΝΤΟΣ Κομοτηνής. Τμήματα: Ποδόσφαιρο. Αριθ. Αθλητών: 25
 25. ΑΠΣ ΡΩΜΑ Κομοτηνής: Σισμάνογλου 26. Τμήματα: Ποδόσφαιρο. Αριθ. Αθλητών: 30
 26. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Σύλλογος BADMIΝTON. Τμήματα: BADMIΝTON
 27. Σκοπευτικός Όμιλος Ροδόπης. Τμήματα: Σκοποβολή
 28. Μοτοσυκλετικός Όμιλος Κομοτηνής. Τμήμα Μότο Κρός. Αριθμός μελών : 116

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

 1. Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ (στίβος, μπάσκετ, σκάκι, κλπ.), Πλατεία Πολυτεχνείου, 0551-28761
 2. Ν.Ο.Α. (κολύμβηση, ιστιοπλοΐα, υδατοσφαίριση), Λιμάνι, 0551-28577
 3. Αθλητική Ακαδημία Κολύμβησης ΝΗΡΕΑΣ, Κολυμβητήριο Αλεξ/πολης,
 4. Όμιλος Φίλων Θαλάσσης Αλεξανδρούπολης, Εμπορίου 41, 0551-28683
 5. Αθλητικός Όμιλος Αλεξανδρούπολης (στίβος), Τ.Θ., κ. Φουντουκίδης
 6. Σκοπευτικός Όμιλος Αλεξανδρούπολης, Δημ. Σφαγεία - έναντι EVROIL, 0551-31931
 7. Όμιλος Αντισφαίρισης Αλεξανδρούπολης, Κ. Παλαιολόγου 28, 0551-22525
 8. Αθλητικός Όμιλος Ενόργανου Γυμναστικής, Τ.Θ. 198, 0551- 32564,29374
 9. Αθλητικός Όμιλος Γυμναστικής ΟΡΦΕΑΣ Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 150.
 10. Αθλητικός Όμιλος TAEKWONDO Αλεξανδρούπολης, Βενιζέλου 73
 11. Αθλητικός Σύλλογος TAEKWONDO ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, Βενιζέλου 73
 12. Λέσχη Σιδηροδρομικών Θράκης ΘΡΑΚΙΚΟΣ, Σιδηροδρομικός Σταθμός Αλεξ/πολης
 13. Α.Ε. Ν. Χηλής (ποδόσφαιρο), 4ο χιλ. Αλεξ/πολης - Μάκρης, κ. Οικονόμου Δημήτρης, 0551-39613.
 14. Α.Ο. Μαΐστρος (ποδόσφαιρο), κ. Ζουμπούλης Ανδρέας, 0551-35912, 31576.
 15. Αθλητικός Σύλλογος ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ (ποδόσφαιρο), κ. Ρεμπούτζιαν Νικ., 0551-45179
 16. Α.Ο. Γ.Κ.Ν. Αλεξανδρούπολης ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ (ποδόσφαιρο), Νοσοκομείο Αλεξ/πολης
 17. Ποντιακός Αθλητικός Όμιλος Αλεξανδρούπολης (ποδόσφαιρο, βόλεϊ, μπάσκετ, πινγκ-πονγκ, taekwondo), Πλ. Τρούμαν 17, 0551-34315
 18. Ποδοσφαιρικό Σωματείο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, 28ης Οκτωβρίου 18, 0551-33442
 19. Α.Ο. Καππαδοκών (ποδόσφαιρο), κ. Χ΄΄Σάββα Ηλία, Ι. Καβύρη 7, 36936
 20. Σύνδεσμος Κριτών Κλασικού Αθλητισμού, Τ.Θ., κ. Φουντουκίδης.
 21. Γ.Σ.Γ. Αλεξανδρούπολης Η ΝΙΚΗ (βόλεϊ), κ. Πιρπιρής, 0551-35127.
 22. Σύλλογος Τ.Κ.Ο. Απόλλων, Μαυρομιχάλη 9-11, 0551-21642.
 23. Αθλητικός Σύλλογος “Αρίων”, 14ης Μαΐου 28, 0551-37220.
 24. Ποδ. Σύλλογος ΔΟΞΑ YES, Ηλιάδης Αριστείδης, 0551-28444
 25. Κύκλωπες Αλεξανδρούπολης, Βενιζέλου & Ι. Καβύρη, 0551-20586
 26. Ορφέας Αλεξ/πολης, Παλ. Δημαρχία, 0551-25700
 27. Όμιλος Φίλων Αυτοκινήτου, Μάκρης 54, Ν. Χιλή, 0551-39654.

 

ΣΟΥΦΛΙ

 1. Αθλητικά σωματεία : “Έβρος” Σουφλίου τηλ: 0554 -22987

 

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

 1. Αθλητικός Σύλλογος, Εργατικές κατοικίες, τηλ: 0553 -23255
 2. “Σπάρτακος”, Αθλητικός Σύλλογος, Εργατικές κατοικίες, τηλ: 0553 -24994. Ασχολείται με στίβο, μπάσκετ και βόλεϊ
 3. “Κάρολος 12ος”, Αθλητικός Σύλλογος

 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

 1. Αθλητικός Όμιλος Ορεστιάδας με τμήμα βόλεϊ που βρίσκεται στην Α’ κατηγορία και πρωταγωνιστεί από το 1985 και τμήμα μπάσκετ, Κωνσταντινουπόλεως 100, Τ.Θ. 91 682 00, Τηλ: 0552-23345 Fax: 26444
 2. Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορέστης με τμήμα ποδοσφαίρου.


Ραδιοφωνία:

ΞΑΝΘΗ (0541)

 1. Ραδιοφωνικός Σταθμός: Δημοτικός (Όμορφη Πόλη) Συχ. 89,9 FM Πλατ. Διοικητηρίου Τηλ. 78640, 78641, 78642
 2. Ραδιοφωνικός Σταθμός: Ράδιο Ξάνθη 1 ΕΠΕ: Μεγ. Ρέματος 2 Τηλ.: 21893 Fax.: 2287
 3. Ραδιοφωνικός Σταθμός: Life 92,1 FM STEREO Κεντρική Πλατεία Τηλ.26344
 4. Ραδιοφωνικός Σταθμός: ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΛ Συχ. 101 FM Μπρωκούμη 31 Τηλ.73194
 5. Ραδιοφωνικός Σταθμός: Τρίτο Πρόγραμμα Ξάνθης Βασ. Κων/νου 26-32 Τηλ. 20869
 6. Ραδιοφωνικός Σταθμός: SUPER FM Συχ. 88 FM Κοκαλίδης Ι. Ο.Ε. Ανδρέου Δημητρίου 72 Ξάνθη Τηλ. 71738
 7. Ραδιοφωνικός Σταθμός: Ξάνθη FM 100 ST. Βενιζέλου 21 Ξάνθη Τηλ. Τηλ. Fax. 0541- 72491

ΚΟΜΟΤΗΝΗ (0531)

 1. ΕΡΑ Κομοτηνής: Ραδιοφωνικός Σταθμός Οδός Κοσμίου Τηλ. 29615, 22970, 28018 (89,5)
 2. ΡΑΔΙΟ ΠΑΤΡΙΔΑ: Νικ. Ζωίδου 57 Τηλ. 23414 (100,4)
 3. ΡΑΔΙΟ ΕΡΚΟ: Ορφέως 9 Τηλ. 32985 (99,5)
 4. ΡΑΔΙΟ ΦΑΣΜΑ: Λεωφ. Ηρώων (έναντι Ταξιαρχίας) (94,0)
 5. ΡΑΔΙΟ POWER: Φρουρίου 15 Τηλ. 34933, 34998 (93,3)
 6. ΡΑΔΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ: Βενιζέλου (τέρμα) Τηλ. 25411 (96,5)
 7. ΡΑΔΙΟ HIT FM: Βοσπόρου 1 Τηλ. 37909 (91,3)
 8. ΡΑΔΙΟ ΕΚΣΤΑΣΗ: Αγχιάλου τέρμα(έναντι κολυμβητηρίου) Τηλ. 33766 (89,5)
 9. ΡΑΔΙΟ ΔΙΑΥΛΟΣ: Νικ. Ζωίδου 56 Τηλ. 33590 (92,4)
 10. ΡΑΔΙΟ JOY FM: Πλατεία Αρχιεπισκόπου Χρύσανθου
 11. ΡΑΔΙΟ CITY FM: Χαρ. Τρικούπη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (0551)

 1. 1.ΔΕΛΤΑ FM, Αντώνης Καμελίδης, 2ο χλμ. Αλεξανδρούπολης - Ξάνθης,
 2. 68100, Αλεξανδρούπολη, 0551-37911, 0551-37912, 0551-37913, FAX 0551-20978, συχνότητα: 102,3
 3. ΔΙΑΥΛΟΣ ΕΒΡΟΥ, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 70, 68100, Αλεξανδρούπολη, 0551-27327, FAX 0551-27151, συχνότητα: 96,6
 4. FM STEREO ΗΧΟΡΑΜΑ, Γ. Σταμπουλίδης & Σία Ο.Ε., Γ. Σταμπουλίδης, Λεωφ. Δημοκρατίας 337, 68100, Αλεξανδρούπολη, 0551-31623, FAX 0551-36809, συχνότητα: 98,6
 5. ΚΑΝΑΛΙ 5 Ε.Π.Ε., Τάσος Πανταζίδης Κομνηνός, Τάσος Πανταζίδης Κομνηνός, Μοσχονησίων 1 & Λεωφ. Δημοκρατίας, 68100, Αλεξανδρούπολη, 0551-24212, FAX 0551-21012, συχνότητα: 97,3
 6. ΡΑΔΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ FM STEREO Ε.Π.Ε, Καλεύρας Ιωάννης, Πλαταιών 18,
 7. 68100, Αλεξανδρούπολη, 0551-28335, 0551-33313, συχνότητα: 95,3
 8. 6. MAXIMUM FM, Λεωφ. Δημοκρατίας 150, 68100, Αλεξανδρούπολη, 0551-37185, FAX 0551-37186, συχνότητα 93,6
 9. “905 ΕΒΡΟΚΥΜΑΤΑ”, Κοϊνάκης Βασίλειος, Αναστάσιος Βλησίδης, Λεωφ. Δημοκρατίας 304, 68100, Αλεξανδρούπολη, 0551-25470, FAX 0551-20388, συχνότητα: 90,5
 10. ΡΑΔΙΟ ΣΤΑΡ, Ανατ. Θράκης 120, τηλ. 31054, συχνότητα: 101,4
 11. ΜΕΛΩΔΙΑ FM, Δήμητρας 26, τηλ. 27327, συχνότητα: 96,1
 12. ΡΑΔΙΟ ΑΛΦΑ, Δήμητρας 1, τηλ. 38082, συχνότητα: 104
 13. ΡΑΔΙΟ HIGH, Καραϊσκάκη 10, τηλ. 21610, συχνότητα: 94,8
 14. ΡΑΔΙΟ HEAT, Καρτάλη και Καυκάσου, τηλ. 22998, συχνότητα: 88,3

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ (0553)

 1. “Δημοτικό ραδιόφωνο Δήμου Διδ/χου”, 99 KMHZ , Βασ. Γεωργίου & Ορφέως, τηλ: 0553 - 25144
 2. “Ραδιοφωνία Θράκης”, 101,2 KMHZ , Βενιζέλου 5, τηλ: 0553 - 24240

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ (0552)

 1. Κρατικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Ορεστιάδας 103,5Μhz, Ευριπίδου Τηλ: 22751, 22752
 2. Δημοτικό Ραδιόφωνο Ορεστιάδας 101,5Μhz, Σοφίας Νικολάου 12 Τηλ: 25124, Fax: 25024
 3. Ράδιο Έβρος 97,1Μhz, Αδριανουπόλεως 128 Τηλ: 29413, 26694, Fax: 25755
 4. Ράδιο Μεθόριος 96Μhz, Κων/πόλεως 139 Τηλ: 26919, 27333
 5. F1 95,1Μhz
 6. EURO-SKY 100,4Μhz

Ν.ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ (0551)

 1. Ράδιο Σαμοθράκη, τηλ. 41272


Τηλεόραση:

ΞΑΝΘΗ

 1. Ραδιοτηλεόραση “Κανάλι 6” 3ο χιλ. Ξανθής Λάγους Τηλ.: 0541-77919,78085,78672
 2. “Θράκη TV” ΑΕ : Θερμοπυλών 2 Τηλ.: 0541-73636,78100
 3. " ΞΑΝΘΗ CHANNEL" ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, Τηλ: 0541-26344, FAX: 20670

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 1. T.V. ΡΟΔΟΠΗ: Σοφ. Βέμπο 15 και Παρασίου Τηλ. 0531-34101, 34102
 2. T.V. ΚΟΣΜΟΣ: Βενιζέλου Τηλ. 0531-33378
 3. T.V. ΔΕΛΤΑ: Φρουρίου 15 Τηλ. 0531-34998, 34993

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

 1. ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΡΑΚΗΣ, ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., Αντώνης Καμελίδης, 2ο χλμ. Αλεξανδρούπολης-Ξάνθης, 0551-37911, 0551-37912, 0551-37913, FAX 0551-20978
 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΕΡΤΑ Α.Ε., Καραγεώργος Νικόλαος, Λεωφ. Δημοκρατίας 150, 68100, Αλεξανδρούπολη, 0551-37730, 0551-36536, FAX 0551-37731

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

 1. Δημοτική Τηλεόραση Ορεστιάδας Σοφίας Νικολάου 12 Τηλ: 0552-25124, Fax: 25024


Εφημερίδες:

ΞΑΝΘΗ

 1. ΜΑΧΗΤΙΚΗ, ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ 8
 2. ΞΑΝΘΗ ΣΠΟΡ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 12
 3. Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ, ΜΠΡΩΚΟΥΜΗ 30 Τηλ: 0541-76453, FAX: 73360
 4. ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ, ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ 8 Τηλ: 0541-28752, FAX: 28725
 5. ΑΓΩΝΑΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 Τηλ: 0541-21717, FAX: 21155
 6. ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ, ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 9 Τηλ: 0541-23262, FAX: 22549
 7. ΕΜΠΡΟΣ, ΜΠΡΩΚΟΥΜΗ 31 Τηλ: 0541-22950, FAX: 25008

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 1. ΧΡΟΝΟΣ, κ. ΦΑΝΦΑΝΗ ΑΛΕΞ. Σ., ΚΑΒΕΙΡΩΝ 7 Τηλ: 0541-22791, FAX: 31302
 2. ΠΑΤΡΙΔΑ, Τηλ: 0531-31892, FAX: 27300
 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ, Τηλ: 0531-26444, FAX: 28871
 4. ΠΡΩΙΑ, Τηλ: 0531-22520
 5. Ο ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ, Τηλ: 0531-26500
 6. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ, Τηλ: 0532- 22242
 7. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ, Τηλ: 0531-26027, FAX: 26027

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 71, Τηλ: 0551-28008, FAX: 24077
 2. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ, ΓΕΩΡΓ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 30, Τηλ: 0551-26445, FAX: 24445
 3. Η ΓΝΩΜΗ, Μοσχονησίων 3, Τηλ: 0551-24222, FAX: 31445
 4. Η ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΗ, Ελ. Βενιζέλου 19, Τηλ: 0551-24735, FAX: 24735
 5. ΘΑΡΡΟΣ, Ελ. Βενιζέλου 71, Τηλ: 0551-28008, FAX: 24077
 6. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΕΒΡΟΣ, Μαζαράκη 9, Τηλ: 0551-25470

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

 1. Δελτίο Τύπου. Μηνιαία έκδοση του Δήμου Ορεστιάδας, Βασ. Κων/νου 9-11.


Διασκέδαση

Εστιατόρια:

ΞΑΝΘΗ

 1. Επιλογή: 1ο χλμ Ξάνθης - Καβάλας Τηλ. 0541-25455
 2. Κληματαριά: Κεντρική Πλατεία Ξάνθης Τηλ. 0541-22408
 3. Κήπος: Βασ. Σοφίας 9 Τηλ. 0541-74403
 4. Ξανθίππη: 1ο χλμ Ξάνθης - Σταυρούπολης Τηλ. 0541-23627
 5. Παράδεισος: 4ο χλμ Ξάνθης - Κομοτηνής Τηλ. 0541-26661
 6. Όαση: Άλσος Ευμοίρου Τηλ. 0541-70150

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 1. Τ’ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ορφέως 33 Τηλ. 0531-20201
 2. ΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ: Παρασίου 4 Τηλ. 0531-36397

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

 1. ΑΦΡΟΔΙΤΗ, 2ο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης - Κομοτηνής, Τηλ. 0551-34823
 2. ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑ, Πλατεία Πολυτεχνείου 18, Τηλ. 0551-26288
 3. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ, Νέος Λιμήν, Τηλ. 0551-0551-34321
 4. ΝΕΟ ELYSSE, Ζαρίφη 3, Τηλ. 0551-38410
 5. ΝΕΡΑΙΔΑ, Πλατεία Πολυτεχνείου, Τηλ. 0551-22867
 6. ΦΛΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Πλατεία Ελευθερίας 22, Τηλ. 0551-25675

ΣΟΥΦΛΙ

 1. Εστιατόριο “Ο Έβρος”, Καραγγιάνης Τηλέμαχος, Βασ. Γεωργίου 185 τηλ: 0554 - 23089

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

 1. “Κυψελάκι”, έναντι Ο.Τ.Ε., τηλ: 0553 - 22688
 2. “Κληματαριά”, Ορεστιάδας 29, τηλ: 0553 - 22064
 3. “Κουτουκάκι”, Β. Γεωργίου 17, τηλ: 0553 - 25339

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

 1. Αντωνιάδης Νικόλαος, Αγίων Θεοδώρων
 2. Παλλίδης Ιάκωβος, Κων/πόλεως τηλ: 0552-22185
 3. Χαλιαμπάλιας Σταύρος, Ευριπίδου 33
 4. Δεληγιάννης Βασίλειος, Πάροδος τηλ: 0552-22098

Ν. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

 1. Κουτσοφάβας Αντώνιος, Καμαριώτισσα, τηλ. 0551- 41535
 2. Βογιατζή Μυρσίνη, Καμαριώτισσα, τηλ. 0551- 41793
 3. Κυλίμος Γεώργιος, Καμαριώτισσα, τηλ. 0551- 41548
 4. Βαβάλου Πολυξένη, Χώρα, τηλ. 0551- 41415
 5. Καπέλας Νικόλαος, Παχιά Άμμος
 6. Βάβουρας Γεώργιος, Θέρμα, τηλ. 0551- 98271
 7. Χάιλας Μαρμαράς, Θέρμα, τηλ. 0551- 98321
 8. Τζανής Γαλήτης, Θέρμα, τηλ. 0551- 98245


Ταβέρνες:

ΞΑΝΘΗ

 1. Δικέφαλος: Πετεινός Ξάνθης Τηλ.0541-91225
 2. Έρκολος Νο 2 : Πλουτάρχου 1 Τηλ. 0541-78678
 3. Ερωδιός : Αγ. Αθανασίου & Κονίτσης
 4. Κονάκι :Έναντι Σιδ/κου Σταθμού Τηλ. 0541-62100
 5. Κουτούκι του Αράπη : 4ης Οκτωβρίου & Ηπείρου Τηλ. 0541-23829
 6. Μάσα - Σούρα : Πλατεία Αντίκα Τηλ. 0541-6986
 7. Χαράδρα: Πλατεία Αντίκα Τηλ. 0541-78890

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 1. ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ: Υψηλάντου 15 Τηλ. 0531-37274 (σερβίρει μεσημέρι και βράδυ)
 2. ΤΟ ΚΟΥΤΙ: Ορφέως 45 Τηλ. 0531-25774 (σερβίρει μεσημέρι και βράδυ)
 3. ΑΠΟΛΑΥΣΗ: Σερρών 13 Τηλ. 0531-22353 (σερβίρει μεσημέρι και βράδυ)
 4. ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ: Μιλτιάδου 1 Τηλ. 0531-27117 (σερβίρει μεσημέρι και βράδυ)
 5. Ο ΓΙΑΞΗΣ: Κιλκίς 8 Τηλ. 0531-32000 (σερβίρει μεσημέρι και βράδυ)
 6. Ο ΓΙΑΞΗΣ: Σερρών 31 Τηλ. 0531-32000 (σερβίρει μεσημέρι και βράδυ) μόνο το καλοκαίρι
 7. Η ΓΩΝΙΑ: Βενιζέλου 30 Τηλ. 0531-33061 (σερβίρει μεσημέρι και βράδυ)
 8. Ο ΗΛΙΑΣ: Νικ. Πλαστήρα
 9. Ο ΣΠΥΡΟΣ: Αίνου 31 Τηλ. 0531-31101
 10. Η ΠΛΑΚΑ: Υψηλάντου 40 Τηλ. 0531-24320
 11. ΤΟ ΘΑΛΑΜΙ: Απ. Σούζου (στοά) Τηλ. 0531-23304, 26204 (σερβίρει μεσημέρι και βράδυ)
 12. ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ: Νικ. Ζωίδου (μόνο το χειμώνα)
 13. DIAMONT: (πιάνο ρεστωράν) 5ο χλμ. Κομοτηνής-Ιάσμου Τηλ. 0531-33512
 14. ΒΟΙΝΟΣ: Αναπαύσεως Τηλ. 0531-27915

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

 1. ΑΓΓΕΛΟΣ, 2ο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης - Κομοτηνής, Τηλ. 0551-29675
 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 1910, Ίωνος Δραγούμη 29, Τηλ. 0551-33022.
 3. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΑΡ., 7ο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης - Κομοτηνής, Τηλ. 0551-39268
 4. ΓΟΡΓΟΝΑ, 1ο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης - Κομοτηνής, Τηλ. 0551-24253
 5. ΛΕΥΚΕΣ, Τραπεζούντας και Ανδρόνικου, Τηλ. 0551-22418
 6. Η ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ, Νέα Χηλή, Τηλ. 0551-39598
 7. Η ΦΩΛΙΑ, Εθνικής Αντίστασης 76, Τηλ. 0551-32757
 8. ΚΑΛΑΜΑΚΙ, 3ο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης - Κομοτηνής, Τηλ. 0551-39169
 9. ΚΑΛΥΒΑ, Νέα Χηλή, Τηλ. 0551-39453
 10. ΚΩΣΤΙΚΑΣ, Παλαγία, Τηλ. 0551-25164
 11. ΛΥΡΑΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘ., Προύσσης 10, Τηλ. 0551-27041
 12. ΛΥΧΝΑΡΙ, Πλωτινουπόλεως 24, Τηλ. 0551-33870
 13. MINI GOLF, 2ο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης - Κομοτηνής, Τηλ. 0551-24270
 14. Ο ΣΙΜΟΣ, Κεσσάνης 24, Τηλ. 0551-22220
 15. Ο ΣΤΡΑΤΟΣ, Δικαστηρίων 7, Τηλ. 0551-34853
 16. ΟΓΔΟΟ, 8ο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης - Κομοτηνής, Τηλ. 0551-71277
 17. ΟΙ ΔΙΔΥΜΟΙ, Πλατεία Ελευθερίας 1, Τηλ. 0551-35595
 18. ΣΙΔΕΡΗΣ, Εθνικής Αντίστασης 67, Τηλ. 0551-29998
 19. ΣΙΜΟΓΛΟΥ, Τυρολόης 17, Τηλ. 0551-34912
 20. ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Νέα Χηλή, Τηλ. 0551-39040
 21. ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ, 1ο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης - Κομοτηνής, Τηλ. 0551-34380
 22. ΧΑΓΙΑΤΙ, Βουλγαροκτόνου 4, Τηλ. 0551-34758
 23. ΧΑΝΙ, Δήμητρας 50, Τηλ. 0551-37457
 24. ΧΑΡΑΜΑ, Κεσσάνης 30, Τηλ. 0551-35833
 25. ΨΑΘΕΣ, 14ης Μαΐου 137, Τηλ. 0551-20703

ΣΟΥΦΛΙ

 1. Καλύβα”, Τασιούλης Δημήτριος, Βασ. Γεωργίου 253, τηλ : 0554 - 22.345
 2. “Κάτσε Καλά”, Μπράτσας Γεώργιος, Αγ. Αθανασίου 15 τηλ: 0554 - 23.990
 3. “Ο Σταθμός”, Καρασταύρος Σταύρος, Β. Γεωργίου 22, τηλ : 0554 - 22.658
 4. “Η Γωνιά”, Χριστοφορίδης Δημήτριος, Αγ. Αθανασίου 61, τηλ: 0554 - 23.169
 5. “Ταβέρνα Των Κυνηγών”, Καραγεωργίου Αθανάσιος, Βασ. Γεωργίου 68, τηλ: 0554 - 22.405
 6. “Λαγοτροφείο”, 4ο χλμ Σουφλίου - Γιαννούλης, τηλ: 0554 - 22.001
 7. “Καφενές”, Καζάκος Απόστολος, Βασ. Γεωργίου 224, τηλ: 0554 - 22.398

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

 1. “Τα ξαδέρφια” επί της 25ης Μαίου, τηλ : 0553 - 23316
 2. “Το Στέκι” επί της 25ης Μαίου, τηλ: 0553 - 23339
 3. “Κουτουκάκι”, Β. Γεωργίου 17, τηλ: 0553 - 25339
 4. “Το Άλσος”

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

 1. Τριανταφυλλάκης Στέργιος, Αθ. Πανταζίδου 96
 2. Χατζηκύρκας Νικόλαος, Ηφαίστου
 3. Κοκελής Γεώργιος, Αρχή Κων/πόλεως
 4. Πεχλιβάνη Ελένη, Εργ. Κατοικίες τηλ: 0552- 22525
 5. Αθανασιάδης Βασίλειος Αδριανουπόλεως τηλ: 0552- 23009
 6. Σολακούδη Δήμητρα, Πανταζίδου
 7. Στοικοτίδης Σιδέρης, Αγ. Θεοδώρων
 8. Μπουκαλίδης Κων/νος, Βασ. Κων/νου
 9. Ναλμπάντη Αθηνά, Αδριανουπόλεως
 10. Νακούδης Αθανάσιος, Ευριπίδου 37
 11. Καραθανάσης Βασίλειος, Αθ. Πανταζίδου
 12. Μποκαλίδης Παναγιώτης, Β. Κων/νου

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

 1. Χονδρός Ιωάννης, Χώρα, τηλ. 0551 41386
 2. Γλήνιας Ιωάννης, Χώρα, τηλ. 0551 41224
 3. Κασκαμπάνης Δημήτριος, Χώρα, τηλ. 0551 41226
 4. Παρσελιάς Ευστράτιος, Χώρα, τηλ. 0551
 5. Παλκανίκου Χρυσούλα, Καμαριώτισσα, τηλ. 0551 41920
 6. Ψούνη Αναστασία, Καμαριώτισσα, τηλ. 0551 41527
 7. Συκάς Δημήτριος, Καμαριώτισσα, τηλ. 0551 41009
 8. Κουτσοφάβας Ιωάννης, Καμαριώτισσα, τηλ. 0551 41326
 9. Γιαννέλος Χαράλαμπος, Καμαριώτισσα, τηλ. 0551
 10. Πετσώνια Ζαφειρία, Αλώνια, τηλ. 0551 42098
 11. Γλήνιας Ιωάννης, Παλαιόπολη, τηλ. 0551 41142
 12. Απότας Νικόλαος, Λάκκωμα, τηλ. 0551 95071
 13. Σαράντου Γεώργιος, Λάκκωμα, τηλ. 0551
 14. Ματθεορείζης Γεώργιος, Καρυώτες, τηλ. 0551 98288
 15. Γλήνια Μυρσίνη, Καρυώτες, τηλ. 0551 98287
 16. Γεωργίου Παναγιώτης, Καρυώτες, τηλ. 0551 98270
 17. Παπαδημητρίου Νικόλαος, Θέρμα, τηλ. 98285
 18. Τρυπής Γεώργιος, Θέρμα, τηλ. 0551 98284
 19. Βάβαλος Στέλιος, Θέρμα, τηλ. 0551 98353
 20. Μαλτέζου Ευστρατία, Θέρμα, τηλ. 0551 98358
 21. Παπαγρηγορίου Αντώνιος, Θέρμα, τηλ. 0551 98217
 22. Ακαμάτης Δημήτριος, Θέρμα, τηλ. 0551 98231
 23. Γαλατούμος Αθανάσιος, Προφήτης Ηλίας, τηλ. 0551 95266
 24. Τσιαούσης Παναγιώτης, Προφήτης Ηλίας, τηλ. 0551 95267
 25. Σταφυλάς Ευάγγελος, Προφήτης Ηλίας, τηλ. 0551 95350
 26. Καλαϊτζής Απόστολος, Προφήτης Ηλίας, τηλ. 0551 95264


Ουζερί:

ΞΑΝΘΗ

 1. Αρχόντισσα : Πλατεία Αντίκα
 2. Κιβωτός : Πλατεία Αντίκα

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 1. ΤΟ ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΟ: Νικ. Ζωίδου 72-74 Τηλ. 0531- 36868
 2. ΤΑΚΑΝΑΡΙΑ : Μακεδονίας
 3. ΤΑ ΚΑΡΑΦΑΚΙΑ : Σ. Κομνηνού 2 - Τηλ. : 0531- 33070

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

 1. ΚΑΤΣΕ ΚΑΛΑ, Πλατεία Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 0531- 32676
 2. ΜΠΟΥΚΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ, Αθανασίου Διάκου 5, Τηλ.:

ΣΟΥΦΛΙ

 1. “Ψητοπωλείο”, Ούτσιος Γεώργιος, Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως, τηλ: 0554 - 24.122
 2. “Καφέ - Ουζερί”, Μυλωνά Ευαγγελίνη, Σιδ. Σταθμός 5, τηλ. 0554 - 24.300
 3. “Το Πέρασμα”, Καραμπάτσας Αλέκος, Ερμού 5, τηλ 0554 - 22.910
 4. “Ο Παύλος”, Βασ. Γεωργίου 237, τηλ: 0554 - 22.450

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

 1. “Το Μουράγιο” επί της 25ης Μαΐου, τηλ: 0553 - 24180

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

 1. Τσολακίδης Κυριάκος, τηλ: 0552-24608
 2. Θεοχαρίδης Γεώργιος, Ηφαίστου 17

Ν.ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

 1. Χονδρού Ουρανία, Καρυώτες
 2. Ξύκης Παντελής, Καμαριώτισσα


Νυχτερινά Κέντρα:

ΞΑΝΘΗ

 1. Διογένης : 4Ο Χλμ. Ξάνθης - Λάγους
 2. MUST : 2ο χλμ. Ξάνθης - Καβάλας Τηλ.0541-70777
 3. Νεφέλη (Γάμοι - Χοροί) : 7ο χλμ. Ξάνθης - Ιάσμου Τηλ. 0541-25488
 4. Πρόβα : Κεντρική Πλατεία Τηλ. 0541-73234
 5. Ραντεβού : 3ο χλμ. Ξάνθης - Καβάλας Τηλ. 0541-71206,70610,73080

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 1. GOLDEN COCK: Καφέ-Πιάνο Μπαρ: Πλατεία Ειρήνης 17 Τηλ. 0531-37833
 2. IN. VIVO: Μπαρ με DJ: Πλατεία Ειρήνης 2 Τηλ. 0531- 29317,24686
 3. LOBBY Μπαρ με DJ: Παρασίου 4
 4. ΗΧΟΔΡΟΜΙΟ: Κέντρο Διασκεδάσεως: Παρασίου 4 Τηλ. 0531-28583, 31117
 5. STORK: Κέντρο Διασκεδάσεως 1ο χλμ. Κομοτηνής-Αλεξ/πολης
 6. BOYLEVARD: Μπαρ με DJ: Νικ. Ζωίδου 36 Τηλ. 0531-20577
 7. ΠΙΑΝΟ ΜΠΑΡ: Ηροδότου
 8. TERRA NOSTRA: Μπαρ με DJ Καραμπάση 3 Τηλ. 0531-29141
 9. ΗΧΟΔΡΟΜΙΟ: Κέντρο Διασκεδάσεως (θερινό) 3ο χλμ. Κομοτηνής-Ξάνθης Τηλ. 0531-22720
 10. ΚΑΛΥΨΩ (ΒΡΑΧΟΣ 2): Κέντρο Διασκεδάσεως 6ο χλμ. Κομοτηνής-Ιάσμου Τηλ. 0531-29393
 11. COTTON CLUB: Μπαρ Βενιζέλου 38 Τηλ. 0531-33104
 12. AMADEUS: Κέντρο Διασκεδάσεως Γ. Νικολάου 30 Τηλ. 0531-33868
 13. ΑΣΤΡΑ: Κέντρο Διασκεδάσεως 3ο χλμ. Κομοτηνής-Ξάνθης Τηλ. 0531-33108
 14. Η ΣΠΗΛΙΑ: Κέντρο Διασκεδάσεως Μαρώνειας 93 Τηλ. 0531-23187

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

 1. ALEXANDROS PALACE, 8ο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης - Συνόρων, Τηλ. 0551-51358
 2. ΑΣΤΡΟΝ CLUB, Λεωφόρος Δημοκρατίας 328, Τηλ. 0551-34548
 3. ΑΦΡΟΔΙΤΗ, 2ο χιλ. Αλεξ/πολης - Χιλής, Τηλ. 0551-24823
 4. ΒΑΡΕΛΑΔΙΚΟ, Μαλγάρων 3, τηλ. 0551-80700
 5. CHORUS, 4ο χιλ. Αλεξ/πολης - Μάκρης.
 6. CLUB “MUST”, Φιλιππουπόλεως 8, Τηλ. 0551-32087
 7. CLUB “ΝΑΡΚΗΣΟΣ”, Απολλωνιάδος 36
 8. CLUB “ΣΦΙΓΓΑ”, Κωλέτη 4, 0551-21575
 9. ΕΚΦΡΑΣΗ, Δικαστηρίων 20, Τηλ. 0551-35017
 10. ΡΟΔΟΝ, 4ο χιλ. Αλεξ/πολης - Μάκρης, 0551-39752
 11. ΤΣΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Μάκρης 23-25, Τηλ. 0551-21421
 12. VERSUS, Απολωνιάδος 34
 13. VIRGIN, Κωλέτη 5, Τηλ. 0551-32204
 14. ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΕΙΟΝ, Τυρολόης & Εμπορίου, Τηλ. 0551-22700
 15. ΧΑΝΤΡΕΣ, Βενιζέλου 33, Τηλ. 0551-21953

ΣΟΥΦΛΙ

 1. “ΟΑΣΗ” Οικογενειακό κέντρο με ζωντανή μουσική, Μπουρδούνης Γεώργιος, Βασ. Γεωργίου 335, τηλ: 0554 - 22.752
 2. Music Club “Notorious”, Γ. Κάβουρας - Στ. Τσιακίρης Ο.Ε., Παπαναστασίου 4, τηλ: 0554 - 22.777
 3. Music Club “Διαχρονικό”, Κυρανούδης Αθανάσιος, Τσιμισκή 4, τηλ: 0554 - 22.441
 4. Music Club “Pringipos”, Κιλιτσλής Παναγιώτης, Σόλωνος 2, τηλ: 0554 - 23.333
 5. Music Club “Cinema”, Σέτσερης Θέμης, Βασ. Γεωργίου 114, τηλ: 0554 - 22.921
 6. Cafe “Cronogramma”, Νικολτσιούδης Χαράλαμπος, Ερμού 24, τηλ: 0554 - 24.180
 7. Cafe “Mercedes”, Μπουρδούνης Γιώργος, Βασ. Γεωργίου 225, τηλ: 0554 - 24.125
 8. 8. Cafe “Το στέκι”, Παπαδόπουλος Γρηγόριος, Βασ. Γεωργίου 245, τηλ: 0554 - 22.202
 9. 9. Cafe “ Ήδιστον”, Παπαδόπουλος Γρηγόριος, Βασ. Γεωργίου 245, τηλ: 0554 - 22.202
 10. Cafe “Sky”, Παπαοικονόμου Π., Βασ. Γεωργίου 158, τηλ: 0554 - 23.595
 11. Cafe “Remezo”, Μπράτσας Αθανάσιος - Δελής Χρήστος Ο.Ε., Βασ. Γεωργίου 138, τηλ: 0554 - 23.600

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

 1. Cafe “Βυζάντιο”, Πλατεία Διδ/χου, τηλ: 0553-23578
 2. Cafe “Αrterei”, Μανδαλίδου 35, τηλ: 0553-25130
 3. Cafe “Ρωξάνη”, Μανδαλίδου 48, τηλ: 0553-22866 & 24280
 4. Cafe “Totem”, Mανδαλίδου12, τηλ: 0553-22612
 5. Cafe “Μπεγέτη 1 ”
 6. Cafe “Εσπέρια”, Βενιζέλου 113, τηλ: 0553-22152
 7. Cafe “Νίκος”, 25ης Μαΐου 114, τηλ: 0553-25443
 8. Club “Lecri”, Β. Γεωργίου 20, τηλ: 0553-25844
 9. Club “Status”, B. Γεωργίου 24, τηλ: 0553-24944

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

 1. ΠΙΚΟ” Βασ. Κων/νου, Ανδρέογλου Ανδρέας, τηλ. 0552-28266

Ν. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

 1. Λεονούδας Ευστράτιος, Λάκκωμα
 2. Λενούδιας Γεώργιος, Καμαριώτισσα


Cazino:

Ξάνθη, Καζίνο Magic : Περιοχή Λατομείων Τηλ. 0541- 70900

Αγορά

Προϊόντα:

Οι επισκέπτες της Θράκης μπορούν να βρουν και να γευθούν πολλά τοπικά προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας όπως: Καριόκες, σαραγλί, γλυκά ταψιού, μαρμελάδες, ξηροί καρποί, τυροκομικά είδη, όπως τυρί, κασέρι και ξινόγαλο, φρέσκα ψάρια και αλίπαστα ψαρεμένα στα πεντακάθαρα νερά του Θρακικού Πελάγους, αλλαντικά αλλά και φρέσκα ντόπια κρέατα και οπωροκηπευτικά. Επίσης μπορούν να προμηθευθούν χάλκινα είδη και είδη λαϊκής τέχνης από τοπικά εργαστήρια, μικροαντικείμενα φτιαγμένα στο χέρι, καθώς και υφαντά, μεταξωτά και κεντήματα.

Ωράριο Καταστημάτων:

Χειμερινό Ωράριο :
Πρωί 08.30-14.30.
Απόγευμα Τρίτη-Πέμπτη 17.00-20.30

Θερινό Ωράριο :
Πρωί 08.00- 14.30
Απόγευμα Πέμπτη 17.30- 21.00΄

Ημέρες Αργίας:

 1. 1 Ιανουαρίου - Της Περιτομής του Ιησού Χριστού, του Μεγάλου Βασιλείου
 2. 6 Ιανουαρίου - Των Φώτων
 3. Καθαρά Δευτέρα - Αρχή Τεσσαρακοστής
 4. 25 Μαρτίου - Του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου - Εθνική Εορτή
 5. Μεγάλη Παρασκευή -Των Αγίων Παθών
 6. Το Άγιον Πάσχα
 7. Δεύτερη ημέρα του Πάσχα (Β΄ Διακαινησίμου)
 8. 1 Μάη - Εργατική Εορτή
 9. Του Αγίου Πνεύματος
 10. 15 Αυγούστου - Της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
 11. 28 Οκτωβρίου - Αγίας Σκέπης Θεοτόκου - Εθνική Εορτή
 12. 25 Δεκεμβρίου - Της Γεννήσεως του Ιησού Χριστού
 13. 26 Δεκεμβρίου - Της Συνάξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου


Τοπικές γιορτές και αργίες:

Οι μεγάλοι Δήμοι της Θράκης παρουσιάζουν την σημαντικότερη κίνηση, όσον αφορά τις θεσμοθετημένες πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τους τοπικούς πολιτιστικούς φορείς και τις Πολιτιστικές Εταιρείες των Δήμων. Το καρναβάλι διοργανώνεται με μεγάλη επιτυχία στην Ξάνθη, τις Σάπες και το Σουφλί. Στην Κομοτηνή διοργανώνονται από το Κέντρο Λαϊκών Δρωμένων του Δήμου, τα Λαϊκά Δρώμενα και τα Ελευθέρια που διοργανώνονται από τους Δήμους στη Κομοτηνή και Αλεξ/πολη. Οι εκδηλώσεις αυτές οργανώνονται με μεγάλη επιτυχία και σημαντικές καλλιτεχνικές και θεατρικές παρουσίες από τον ελλαδικό και διεθνή χώρο. Ακόμη οι Γιορτές Νεολαίας στην Ξάνθη και στις Καστανιές Έβρου, και οι γιορτές της Παλιάς Πόλης της Ξάνθης, είναι από τις σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Θρακικό χώρο. Σημαντική κίνηση στο πολιτιστικό τομέα παρουσιάζεται στο νομό Έβρου και ειδικότερα στις κοινότητες του βόρειου Έβρου. Οργανώνονται πολυήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις (Βύσσα), που συχνά στις προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις, παίρνουν υπ’ όψιν τους και την ύπαρξη των στρατιωτικών μονάδων στην περιοχή.

Υπηρεσίες

Αστυνομία:

ΞΑΝΘΗ

Άμεση Δράση: Νέστου 2α Τηλ.100

Διεύθυνση Αστυνομίας : Νέστου 2α τηλ. 0541-22654

Διεύθυνση Τροχαίας : Νέστου 2α τηλ. 0541-20828

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Άμεση Δράση: Σκεπαστού 1 Τηλ. 100

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αστυνομική Διεύθυνση: Καραϊσκάκη 6, Τηλ. 0551-37386

Τμήμα Τροχαίας: Τηλ. 0551-33422

Τουριστική Αστυνομία: Καραϊσκάκη 6 Τηλ. 0551-37411. Οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας της Αλεξανδρούπολης προς τα βόρεια, καλύπτουν την περιοχή μέχρι το Σουφλί του Ν. Έβρου και προς τα νότια καλύπτουν τη Νήσο Σαμοθράκη.

ΣΟΥΦΛΙ

Βασ. Γεωργίου 97, τηλ: 0554 - 22.222, 22.100, 22.226

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

Β. Γεωργίου, τηλ: 0553 -22100

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Αστυνομικό Τμήμα, Βασ. Κων/νου 4, Τηλ: 0552- 22444, 22555, 22100, 23744, 23745, 29644, 22511. Ασφάλεια 0552- 22228, 22333. Τροχαία 0552- 29600

Ν. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Αστυνομικό Τμήμα, τηλ. 0551- 41303, 41203Πρεσβείες:

ΚΟΜΟΤΗΝΗ
1. Γενικό Προξενείο της Τουρκίας: Ιώνων Τηλ. 0531- 22713
2. Προξενικό Πρακτορείο της Ιταλίας: Νικ. Ζωίδου 61 Τηλ. 0531- 26404

Λιμεναρχείο:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ: Μάρκου Μπότσαρη 2, Τηλ. 0551- 26468

Ν. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Υπολιμεναρχείο, τηλ. 0551- 41305, 41385

ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ
Υπολιμεναρχείο, τηλ. 0541- 96666

Δασαρχείο:

ΞΑΝΘΗ

Αδριανουπόλεως 4 :

Δασάρχης Τηλ.0541-78400 Αναγγελία Δασικών Πυρκαγιών Τηλ.191

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Διεύθυνση Δασών: Αποστόλου Σούζου 14

Διευθυντής: Χαράλαμπος Παπαδόπουλος Τηλ. 0531-27777

Αναγγελία Δασικών πυρκαγιών: 191

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ: Βενιζέλου 65, Τηλ. 0551- 26412

ΣΟΥΦΛΙ

Τηλ: 0554 - 22.221, 22.656

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

Δασαρχείο, τηλ: 0553-22204, 25203

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Δασονομείο, Βασ. Κων/νου-Πευκώνας Τηλ: 0552- 22482

Ν. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Δασονομείο, τηλ. 0551- 41772Τηλεπικοινωνίες:

ΞΑΝΘΗ

Ο.Τ.Ε. Τηλεπ. Τμήμα Ξάνθης: Μ. Βόγδου 2

Προϊστάμενος: Τηλ.0541- 75999

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΟΤΕ Τηλεπ. Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης Παρασίου 1

Διευθυντής: Παναγιώτης Χατζηαποστόλου Τηλ. 0541- 22811

Γενικές πληροφορίες: 135

Πληροφορίες καταλόγου: 131, 132

ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΠΟΛΗ

Ο.Τ.Ε. : Ι. Καβύρη 5, Τηλ. 0551- 26699, 27699

ΣΟΥΦΛΙ

Ο.Τ.Ε. τηλ: 0554 - 22.499, 22.139, 22.399, 22.099

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

Ο.Τ.Ε. τηλ: 0553 - 22199,22139

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΟΤΕ, Κων/πολεως 122, Τηλ: 0552- 22499, 29399, 22139

Ν. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο Σαμοθράκης, τηλ. 0551- 41299Τράπεζες:

ΞΑΝΘΗ

 1. Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος Μ. Καραολή 74 Τηλ. 0541- 22310,22312,73592,
 2. Γενική Τράπεζα της Ελλάδος : Μεσολογγίου 1 Τηλ. 0541- 28013
 3. Ιονική Τράπεζα : Κεντρική Πλατεία Τηλ. 0541- 18120
 4. Εθνική Κτηματική : 40 Εκκλησιών 5 Τηλ. 0541- 28300-2
 5. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος : Κονίτσης Τηλ. 0541- 22320,26978.
 6. Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος : Κεντρική Πλατεία Τηλ. 0541- 22454
 7. Τράπεζα Πίστεως : Κεντρική Πλατεία Τηλ. 0541- 23631
 8. Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης : Θερμοπυλών 2 Τηλ. 0541- 28203,28204
 9. Τράπεζα Κρήτης Α.Ε.: Βασ. Κων/νου 2 Τηλ. 0541- 20946
 10. Τράπεζα της Ελλάδος. : Πλατ. Βασ. Γεωργίου Τηλ. 0541- 22775,22834,22521,Fax.73487

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 1. Αγροτική Τράπεζα: Λεωφ. Ηρώων και Χαρ. Τρικούπη Τηλ. 0531- 22832
 2. Γενική Τράπεζα: Κούλογλου 42 Τηλ. 0531- 29406
 3. Εθνική Τράπεζα: Θησέως και Ορφέως Τηλ. 0531- 22795
 4. Εμπορική Τράπεζα: Πλατεία Ειρήνης 73 Τηλ. 0531- 22541
 5. ΕΤΒΑ: Δημοκρίτου 3 Τηλ. 0531- 26791
 6. Ιονική και Λαϊκή: Ερμού 43-45 Τηλ. 0531- 27555
 7. Τράπεζα Ελλάδος: Αγ. Γεωργίου και Βασ. Γεωργίου Τηλ. 0531- 22784
 8. Τράπεζα Κρήτης: Βασ. Γεωργίου 19 Τηλ. 0531- 20465
 9. Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης: Βασ. Γεωργίου 4 Τηλ. 0531- 27780
 10. Εθνική Κτηματική: Αγίου Γεωργίου 30α Τηλ. 0531- 27834
 11. Τράπεζα Πίστεως: Πλατεία Ειρήνης 51 Τηλ. 0531- 27601
 12. Τράπεζα Εργασίας: Ηροδότου 12 Τηλ. 0531- 37991-2
 13. Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο: Παρασίου 1 Τηλ. 0531- 23943

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

 1. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, Βενιζέλου 38, Τηλ. 0551- 26312
 2. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, Λεωφόρος Δημοκρατίας 325, Τηλ. 0551- 26312
 3. ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, Λεωφόρος Δημοκρατίας 251, Τηλ. 0551- 27278
 4. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, Λεωφόρος Δημοκρατίας 240, Τηλ. 0551- 22588
 5. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, Λεωφόρος Δημοκρατίας 210, Τηλ. 0551- 26420
 6. ΙΟΝΙΚΗ ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, Λεωφόρος Δημοκρατίας 238, Τηλ. 0551- 26461
 7. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε., Λεωφόρος Δημοκρατίας 305, Τηλ. 0551- 23435
 8. ΠΙΣΤΕΩΣ, Λεωφόρος Δημοκρατίας 270, Τηλ. 0551- 25334
 9. ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158, Τηλ. 0551- 26537 - 26223
 10. ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, Λεωφόρος Δημοκρατίας 299, Τηλ. 0551- 26585

ΣΟΥΦΛΙ

 1. Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, Ερμού 18, τηλ: 0554 - 22.208, 22.480, 23.260, 22.230
 2. Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε., Πλατεία 25ης Μαρτίου 23, τηλ: 0554 - 22.320, 22.214, 22.588
 3. Εμπορική Τράπεζα Ελλάδος, Βασ. Γεωργίου Β 146, τηλ: 0554 - 22.228, 22.251

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

 1. Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, Μπουμπουλίνας 21, τηλ: 0553 - 22235
 2. Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε., 28ης Μαΐου 2, τηλ: 0553 - 22229
 3. Εμπορική Τράπεζα Ελλάδος, Β. Βενιζέλου 15, τηλ: 0553 - 22411

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

 1. Αγροτική, Κων/πόλεως 134, Τηλ: 0552- 22214
 2. Άλφα Τράπεζα Πίστεως, Κων/πόλεως 166, Τηλ: 0552- 29638, 28181-3, Fax: 29639
 3. Εθνική, Βασ. Κων/νου 101, Τηλ: 0552- 22538, Fax: 22203
 4. Εμπορική, Αγ. Θεοδώρων 111, Τηλ: 0552- 22575, 22431
 5. Ιονική, Βασ. Κων/νου 86, Τηλ: 0552- 23900, Fax: 24455
 6. Μακεδονίας - Θράκης, Κων/πόλεως 115, Τηλ: 0552- 23888, 23222, Fax: 23201
 7. Εθνική Κτηματική, Κων/πόλεως 115, Τηλ: 0552- 23780
 8. Τράπεζα της Ελλάδος, Κων/πόλεως 103, Τηλ: 0552- 29082

Ν. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

 1. ΑΤΕ Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, τηλ. 0551- 41210, 41603
 2. Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, (Καμαριώτισσα) μόνο για συνάλλαγμα, τηλ. 0551- 41750


Ταχυδρομεία:

ΞΑΝΘΗ

Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ) ; Ανθ/στού Μ. Γεωργίου 18

Προϊστάμενος: Τηλ.: 0541- 22511

Συστημένα -Δέματα -Πληροφορίες: Τηλ.0541- 21224

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) Παρασίου 4

Προϊστάμενος: 0531- 23195 FAX: 25146

Τμήμα Αφίξεως: Τηλ. 0531- 22525

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, Βασ. Αλεξάνδρου 42, Τηλ. 0531- 23122, FAX : 23425

ΣΟΥΦΛΙ

ΕΛ.ΤΑ., Τσιμισκή 3, τηλ: 0554 - 22.411, 22.447

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

ΕΛΤΑ, Κολοκοτρώνη 6, τηλ: 0553-22210

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΕΛΤΑ, 11ης Διλοχίας 3, Τηλ: 0552- 22435, 27740, Fax: 23825 Τ.Κ. 68200

Ν. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Ταχυδρομικό γραφείο, τηλ. 0551- 41244Courier:

ΞΑΝΘΗ

 1. Α.C.S.: 40 Εκκλησιών 8-10 Τηλ.0541- 29634, Fax.: 23670
 2. BCS : Κεντρ. Πλατεία Ξάνθης Τηλ. 0541- 26639
 3. ΘΡΑΚΗ EXPRESS COURIERS :Κονίτσης 10β Τηλ. 0541- 74853, Fax.74846 INTERMAIL : Τηλ. 0541- 20121

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 1. Αποστόλου Σούζου 14 Τηλ. 0531- 29596 και 36800
 2. INTERMAIL: Ανδρούτσου 12 Τηλ. 0531- 37424

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

 1. AIR COURIER SERVICES, Ι. Καβύρη 34, Τηλ. 0551- 37374
 2. ΑΝΑΤΟΛΗ, Μοσχονησίων 3, Τηλ. 0551- 23145
 3. BCS COURIER, Ειρήνης 29, Τηλ. 0551- 32756
 4. DHL, Μοσχονησίων και Λεωφόρος Δημοκρατίας, Τηλ. 0551- 36495
 5. INTERMAIL, Μάρκου Μπότσαρη 9, Τηλ. 0551- 33013
 6. SPEEDEX COURIER, Μαζαράκη 13, Τηλ. 0551- 35776
 7. SUPER EXPRESS, Δικαστηρίων 30, Τηλ. 35566

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

 1. ACS, Αναγεννήσεως 106, Τηλ. 0552- 27273


Ασφάλειες:

ΞΑΝΘΗ

 1. ΑΣΤΗΡ :Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία Γ. Σταύρου 20δ Τηλ.0541- 24117 & 4ης Οκτωβρίου 6 Τηλ.0541- 76697,76692,76676
 2. ALICO Τσιμισκή 31 Τηλ. 0541- 23883, 76644
 3. ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ 40 Εκκλησιών 3 Τηλ. 0541- 29029,78152
 4. ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε. Μ Βόγδου 20 Τηλ. 0541- 27572,23985
 5. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 28ης Οκτωβρίου 87 Τηλ. 0541- 22016, 27729.
 6. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Βασ. Κων/νου 26-32 Τηλ. 0541- 75807
 7. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Υποκατ. Θερμοπυλών 2 Τηλ. 0541- 71611,25276
 8. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΓΑ 28ης Οκτωβρίου 101 Τηλ. 0541- 27011
 9. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ 28ης Οκτωβρίου 236 Τηλ. 0541- 26912
 10. INTERAMERICAN ΑΕ Στογιαννίδου 1 Τηλ. 0541- 27173,71000,23343.
 11. NATIONALE NEDERLANDEN Μ. Βόγδου 18 Τηλ. 0541- 29094,73019,73020
 12. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ Θερμοπυλών 2 Τηλ. 0541- 21394
 13. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ VIKTORIA Θερμοπυλών 2 Τηλ. 0541- 76701,76702
 14. ΦΟΙΝΙΞ ΑΕΕΓΑ Μ. Βόγδου 20 Τηλ. 0541- 24446,78795

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 1. ΑΓΡΟΤΙΚΗ: Αγ. Γεωργίου Τηλ. 0531- 36381
 2. A.G.F. ΚΟΣΜΟΣ: Πλ. Ειρήνης 47 Τηλ. 0531- 27531
 3. AMERICAN LIFE: Πλ. Ειρήνης 51 Τηλ. 0531- 26688
 4. ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ: Ορφέως 1 Τηλ. 0531- 29073
 5. ΑΣΤΗΡ: Πλ. Ειρήνης 42 Τηλ. 0531- 36882
 6. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ: Απ. Σούζου 9 Τηλ. 0531- 26989
 7. ΓΚΟΤΑΕΡ ΕΛΛΑΣ: Σισμάνογλου 85 Τηλ. 0531- 20926
 8. ΕΘΝΙΚΗ: Πλ. Ειρήνης 51 Τηλ. 0531- 22172
 9. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ: Παπαφλέσσα 6 Τηλ. 29729
 10. INTERAMERICAN: Θησέως 1 Τηλ. 0531- 29739
 11. INTERSALONIKA: Ορφέως 43 Τηλ. 0531- 31950
 12. NATIONALE NEDERLANDEN: Ορφέως 30 Τηλ. 0531- 36020
 13. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ VICTORIA: Καβείρων 10 Τηλ. 0531- 23740
 14. ΦΟΙΝΙΞ: Αγ. Γεωργίου 2 Τηλ. 0531- 27617

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

 1. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, Βενιζέλου 48, Τηλ. 0551- 23434
 2. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ, Λεωφόρος Δημοκρατίας 264, Τηλ. 0551- 38483
 3. AGF KOSMOS Α.Ε., Βενιζέλου 35 - 39, Τηλ. 0551- 23468
 4. ALICO, Λεονταρίδου 2, Τηλ. 0551- 33644
 5. ALLIANZ, Λεωφόρος Δημοκρατίας 324, Τηλ. 0551- 24320
 6. ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α., 14ης Μαΐου 1-3, Τηλ. 0551- 31902
 7. ΑΣΤΗΡ Α.Α.Ε., Βενιζέλου 35 - 39, Τηλ. 0551- 24956
 8. ΑΣΤΗΡ Α.Ε., Λεωφόρος Δημοκρατίας 261, Τηλ. 0551- 35174
 9. ΒΙΚΤΩΡΙΑ Α.Ε.Γ.Α., Λεωφόρος Δημοκρατίας 314, Τηλ. 0551- 23700
 10. BRITISH, Ειρήνης 34, Τηλ. 0551- 37382
 11. ΓΙΟΦΤΣΑΛΗΣ Γ., Λεωφόρος Δημοκρατίας 426, Τηλ. 0551- 24033
 12. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, Λεωφόρος Δημοκρατίας 216, Τηλ. 0551- 26050
 13. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΙΣ Α.Ε.Γ.Α., Μεσολογγίου 14, Τηλ. 0551- 25711
 14. ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ Α.Ε., Λεωφόρος Δημοκρατίας 320, Τηλ. 0551- 35920
 15. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗΣ, Καραϊσκάκη 10, Τηλ. 0551- 23558
 16. ΗΛΙΟΣ, Ειρήνης 22, Τηλ. 0551- 26220
 17. IMPERIO INS CO. PE, Βενιζέλου 31, Τηλ. 0551- 36624

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

 1. “Alico”, Μαυρομιχάλη 5, τηλ: 0553-24832
 2. “Αστήρ”, τηλ: 0553-22229
 3. “Ιντερσαλόνικα”, Δημοκρατίας 70, τηλ: 0553-25103
 4. “Αγροτική Ανώνυμη Ασφαλιστική”, Β. Αλεξάνδρου 7, τηλ: 0553-23314
 5. “ΑGF”, Βενιζέλου 99, τηλ: 0553-25175
 6. “Interamerican”, Βενιζέλου 94, τηλ: 0553-22777

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

 1. “AGF KOSMOS”, Πλ. Δασίου, Τηλ: 0552- 22640, 22650, 22104
 2. “ΑΣΤΗΡ”, Κων/πόλεως 131, Τηλ: 0552- 23997, 23704, Fax: 26501
 3. “ALICO”, Κων/πόλεως 170, Τηλ: 0552- 2309;, Fax:
 4. “INTERAMERICAN”, Πλ. Δασίου 12, Τηλ: 0552- 29532, Fax:
 5. “NATIONALE NEDERLANDE”, Βασ. Κων/νου και Αναγεννήσεως , Τηλ: 0552- 27350, 27351, Fax: 29912
 6. “ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ” Κων/πόλεως 166, Τηλ: 0552- 23102


Τελωνεία:

ΞΑΝΘΗ

Τελωνείο Ξάνθης :1Ο Χλμ. Ξάνθης Καβάλας Τηλ.0541-72777, 71616

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Τελωνείο Κομοτηνής: Παν. Τσαλδάρη 72 Τηλ. 0531- 21855, 28888

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, Περιοχή Λιμένα, Τηλ. 0551- 27898, 26325 FAX. 21040

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Τελωνείο Ορεστιάδας, Σταθάτου 22, Τηλ: 0552- 25477, 22471Νοσοκομεία:

ΞΑΝΘΗ

1 Νομαρχιακό Νοσοκομείο Ξάνθης: Τηλ.0541- 22388,72131,ΕΚΑΒ 166.

2 Κλινική Αμάρι: Μαιευτική Γυναικολογική Πλ. Ελευθερίας Τηλ. 0541- 26040,71210

3 Ραφτόπουλος Βασίλειος: Παθολογική κλινική Β Κων/νου 42 Τηλ. 0541- 22822,24113

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

1. Νοσοκομείο Γενικό Κρατικό Κομοτηνής: Σισμάνογλου τέρμα Τηλ. 0531- 24601, 22222

Κλινική ΘΕΟΜΗΤΩΡ: Ιερωνύμου 1α Τηλ. 0531- 22834, 36282 (Μαιευτική Γυναικολογική)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

1. Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο, Δήμητρας 19, Τηλ. Κέντρο: 0551- 25772 έως 6

Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, Τηλ. 0551- 26666

ΣΟΥΦΛΙ

Ε.Σ.Υ. , τηλ: 0554 - 23.223, 23.323

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

25ης Μαίου, τηλ: 0553-22011, 0553-22012

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Κέντρο Υγείας, Ευριπίδου, Τηλ: 0552- 22222

Ν. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Περιφερειακό Ιατρείο Χώρας, τηλ. 0551- 41217

Αγροτικό Ιατρείο Καμαριώτισσας, τηλ. 0551- 41376Οδική Βοήθεια:

ΞΑΝΘΗ

 1. ΕΛΠΑ (ΟΒΕΛΠΑ) : 1ο Χλμ Ξάνθης Πόρτο Λάγους Τηλ.: 104
 2. Express service α.ε.: Τηλ.154
 3. Hellas Service: Τηλ.157
 4. Interamerican Α.Ε.: Τηλ.168
 5. “SOS SERVICE” 4 χλμ. Ξάνθης-Κομοτηνής Τηλ.193

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 1. Οδική Βοήθεια ΕΛΠΑ (ΟΒΕΛΠΑ) 4ο χλμ. Κομοτηνής- Αλεξ/πολης Τηλ. 0531- 26982, 104
 2. EXPRESS SERVICE: Μερ. Σερρών 41 Τηλ. 0531- 70003, 154
 3. HELLAS SERVICE: 6ο χλμ. επαρχιακής οδού Κομοτηνής-Παραδημής Τηλ. 0531-91227, 157
 4. INTERAMERICAN: Βασ. Γεωργίου Τηλ. 0531- 35320, 168

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

 1. ΕΛΠΑ, Λεωφόρος Δημοκρατίας 6, Τηλ. 0551- 23104
 2. EXRESS SERVICE, Λεωφόρος Δημοκρατίας 67, Τηλ. 0551- 32350, 154
 3. HELLAS SERVICE, Μάκρης 25, Τηλ. 0551- 29369

ΣΟΥΦΛΙ

 1. ΕΛΠΑ, Κάλλης Γεώργιος, Εθνική οδό Σουφλίου - Αλεξ/πολης τηλ: 0554 - 22.751
 2. Express Service, Κουτσούλας Κλεάνθης, τηλ: 0554 - 22.988

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

 1. EXPRESS SERVIS, Αρχή Κων/πόλεως, Τηλ: 0552- 29709
 2. HELLAS SERVIS
 3. ΕΛΠΑ Τηλ: 0552- 24600


Δημόσια WC:Ασθενοφόρο:

Σε όλες τις πρωτεύουσες των νομών καλείται το ΕΚΑΒ: Τηλ.166

Πυροσβεστική:

ΞΑΝΘΗ

Πυροσβεστική Υπηρεσία : Ύδρας 12

Άμεση Επέμβαση: Τηλ.199, 0541- 22199, 22704

Διοικητής Τηλ. 0541- 0541- 22706

Αναγγελία Δασικών Πυρκαγιών 191

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Πυροσβεστική Υπηρεσία: Μπακάλμπαση 4

Άμεση επέμβαση: 199, 0531- 22199

Διοικητής: 0531- 21993

Αναγγελία Δασικών πυρκαγιών: 191

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Δ. Σολωμού 26, Τηλ. 0551- 25672, 199

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

Αγίας Πέτρας 40, τηλ: 0553- 22199

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Πυροσβεστική Υπηρεσία, Ιπποκράτους 21, Τηλ: 0552- 22199, Fax: 22524

Ν. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Πυροσβεστική και Δασική υπηρεσία, τηλ. 0551- 41772Φαρμακεία:

ΞΑΝΘΗ

 1. Αντωνιάδης Αλκιβιάδης & Αντώνιος : 28 Οκτωβρίου 12 Τηλ. 0541- 22527 - 23414
 2. Κυριακού Αλέξανδρος : 40 Εκκλησιών 16 Τηλ. 0541- 20961-28048
 3. Λεοντής Νικόλαος : 40 Εκκλησιών 3 Τηλ. 0541- 29339 - 22070
 4. Νούσης Δημήτριος : Π. Τσαλδάρη 5 Τηλ. 0541- 22479 - 22306
 5. Πλατή Παρασκευή :Αγ. Ελευθερίου 18 Τηλ. 0541- 0541- 29979 - 74438
 6. Παπαμαρκάκης Ιωάννης : Π. Τσαλδάρη 16 Τηλ. 0541- 0541- 71676 - 23437
 7. Παναγιωτακοπούλου Σοφία: Ανδρέου Δημητρίου18 Τηλ. 0541- 76433-77393
 8. Πέτρου Πέτρος : Μ. Ρεύματος 2 Τηλ. 0541- 25350 - 29297
 9. Ράνος Άρης : 28 Οκτωβρίου 70 Τηλ. 0541- 22485 - 75367
 10. Ρόιδος Χρήστος : Ηρώων 75 Τηλ. 0541- 74924
 11. Ρόιδος Αλέξανδρος : Δημοκρίτου 2Β Τηλ. 0541- 27062 - 23978
 12. Βάσσου Ανέστης : 4ης Οκτωβρίου 2 Τηλ. 0541- 29888
 13. Ρόιδου Αικατερίνη : Κεντρική Πλατεία Τηλ. 0541- 28272 - 29591
 14. Σιλβέστρου Άννα : 28 Οκτωβρίου 44 Τηλ. 0541- 21050 -72194
 15. Σουργκούνη Εμαννουηλία : 28 Οκτωβρίου 110 Τηλ. 0541- 22605 - 26568
 16. Σωτηριάδου Ελένη : Μιχ. Καραολή 64 Τηλ. 0541- 26410 - 23350
 17. Σωτηρίου Γεώργιος : 28 Οκτωβρίου 177 Τηλ. 0541- 26588 - 26715
 18. Τσαλκάντη Βαρβάρα : Π. Τσαλδάρη 31 Τηλ. 0541- 26405 - 26745
 19. Τσιντσώνης Αλέξανδρος : Κεντρική Πλατεία Τηλ. 0541- 28100 - 71383
 20. Τζότζορας Μάριος : 40 Εκκλησιών 2 Τηλ. 0541- 25979 - 26259
 21. Κερεστετζή Εριφύλη : 40 Εκκλησιών 2 Τηλ. 0541- 25979 - 26259
 22. Φωτιάδης Δημήτριος : 28 Οκτωβρίου 71 Τηλ. 0541- 26137 - 22427
 23. Γουδέλης Ευάγγελος : Π. Τσαλδάρη 40 Τηλ. 0541- 24133 - 25278
 24. Φωτιάδης Χαράλαμπος : Μιχ. Καραολή 51 Τηλ. 0541- 28376 - 26046
 25. Χαϊραμπετιάν Χράνς : Βασ. Κων/νου 12 Τηλ. 0541- 27678 - 24221
 26. Χατζηχρήστος Ιωάννης : Μιχ. Βόγδου 18 Τηλ: 0541- 26574
 27. Χόχολη Βασιλική : 28 Οκτωβρίου 201 Τηλ. 0541- 78349 - 24822
 28. Ανδρέου Νικόλαος : Ηρώων 113 Τηλ. 0541- 23940 - 22531

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 1. Κληρονόμων Ι. Χαληγιάννη: Πλ. Ειρήνης Τηλ. 0531- 23758
 2. Φραντζίδου-Μπλέτσα Μαρίνα: Βασ. Γεωργίου Τηλ. 0531- 22785
 3. Ιωαννίδου Μαίρη: Βενιζέλου 24 Τηλ. 22536
 4. Μαυρίδης Πολύβιος: Συντ. Κρητών 19 Τηλ. 0531- 26200
 5. Παπαδοπούλου Ελένη: Μπακάλμπαση 13 Τηλ. 0531- 27020
 6. Γκουβέντα Θεοδώρα: Αγίου Γεωργίου 9 Τηλ. 0531- 26933
 7. Κόντος Γεώργιος: Σισμάνογλου 52 Τηλ. 0531- 27189
 8. Θωμά-Κόντου Άρτεμις: Σισμάνογλου 52 Τηλ. 0531- 27189
 9. Επιτρόπου-Κοτζαμάνη Γεωργία: Παρασίου 1 Τηλ. 0531- 24050
 10. Πασχαλίδου Φανή: Πλ. Ειρήνης 32 Τηλ. 0531- 22130
 11. Κραϊόγλου Ιωάννης: Θησέως 2 Τηλ. 0531- 26966
 12. Τσιρλιάγου-Γεράρδη Άσπα: Βασ. Γεωργίου 6 Τηλ. 0531- 20004
 13. Μωΐδου Σύρμω: Φιλ. Εταιρίας 7 Τηλ. 0531- 27120
 14. Καταροπούλου-Χόη Σουζάνα: Μάρκου Μπότσαρη 23 Τηλ. 0531- 36048
 15. Καλούδη-Ζούμα Κων/νια: Ορφέως 28 Τηλ. 0531- 24640
 16. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος: Πλ. Ειρήνης 62 Τηλ. 0531- 29426
 17. Κουτσογιάννης Γεώργιος: Απ. Σούζου Τηλ. 0531- 29572
 18. Μπανιώτου Αναστασία: Ιωαννίνων 50 Τηλ. 0531- 24707
 19. Παπαναστασίου Ευγενία: Ανδρούτσου 41 Τηλ. 0531- 29717
 20. Κάρρας Κων/νος: Μακεδονίας 32 Τηλ. 0531- 35556
 21. Ξενοδοχίδης Παύλος: Παρασίου 4 Τηλ. 0531- 23444
 22. Γκαντής Γεώργιος: Σοφ. Κομνηνού Τηλ. 0531- 20222
 23. Ιγγλεζοπούλου Θεοδώρα: Λεωφ. Ηρώων 5 Τηλ. 0531- 28932
 24. Εσαγιάν Μιχράν: Παρασίου 12 Τηλ. 0531- 32648
 25. Ρωσίδης Δημήτριος: Βενιζέλου Τηλ. 0531- 21515
 26. Ζησιμοπούλου Εφη: Βασ. Παύλου Τηλ. 0531- 37347

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

 1. ΑΔΑΜΙΔΗΣ - ΚΑΝΑΤΑΣ, Ι. Καβύρη 36, Τηλ. 0551- 21444
 2. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ, 14ης Μαΐου 53, Τηλ. 0551- 26478
 3. ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ ΖΑΦΕΙΡΩ, 28ης Οκτωβρίου 16, Τηλ. 0551- 29082
 4. ΑΧΤΣΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Λεωφόρος Δημοκρατίας 152, Τηλ. 0551- 29523
 5. ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, 14ης Μαΐου 76, Τηλ. 0551- 28764
 6. ΖΑΦΕΙΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Δήμητρας 52, Τηλ. 0551- 29987
 7. ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, Βιζβίζη & Κομνηνών 30, Τηλ. 0551- 24584
 8. ΖΗΚΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ, Κ. Παλαιολόγου 51, Τηλ. 35223
 9. ΗΛΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 14ης Μαΐου 6, Τηλ. 0551- 26801
 10. ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 14ης Μαΐου 88, Τηλ. 0551- 20667
 11. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Εθνικής Αντίστασης 132, Τηλ. 0551- 20127
 12. ΜΑΛΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, Λ. Δημοκρατίας 242, Τηλ. 0551- 26442
 13. ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, Προύσσης 41, Τηλ. 0551- 32555
 14. ΜΑΝΔΗΛΑ ΝΑΥΣΙΚΑ, 14ης Μαΐου 33, Τηλ. 0551- 24463
 15. ΜΑΣΚΑΛΕΡΗ ΔΑΝΗ & ΜΑΣΚΑΛΕΡΗΣ ΘΕΟΔ., Αν. Θράκης 43Α, Τηλ. 0551- 26174
 16. ΜΟΥΡΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ι. Καβύρη 53, Τηλ. 0551- 29335
 17. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, Αν. Θράκης 51, Τηλ. 0551- 28913
 18. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Λεωφόρος Δημοκρατίας 355, Τηλ. 0551- 23378
 19. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, Βενιζέλου 40, Τηλ. 0551- 28337
 20. ΠΑΖΑΡΛΙΩΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ, Μαζαράκη 2, Τηλ. 0551- 31295
 21. ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Μεσολογγίου 14, Τηλ. 0551- 25013
 22. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ, Βενιζέλου 54, Τηλ. 0551- 24266
 23. ΠΑΤΑΠΑΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, Ρόδου 1, Τηλ. 0551- 25948
 24. ΠΕΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Λεωφόρος Δημοκρατίας 382, Τηλ. 0551- 25210
 25. ΠΙΠΕΡΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 14ης Μαΐου, Τηλ. 0551- 25735
 26. ΠΙΠΕΡΟΥΔΗ ΖΩΗ, 14ης Μαΐου 56, Τηλ. 0551- 24442
 27. ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ ΕΥΓ. & ΙΩΑΝ., ΣΥΣΤ. ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ, Αίνου 27, Τηλ. 0551- 29022
 28. ΣΑΜΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ, Ανατολικής Θράκης 60, Τηλ. 0551- 27333
 29. ΣΑΡΑΙΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, Λεωφόρος Δημοκρατίας 393, Τηλ. 0551- 29367
 30. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, Νικομήδειας & Προύσσης 22, Τηλ. 0551- 23421
 31. ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Λεωφόρος Δημοκρατίας 307, Τηλ. 0551- 25386
 32. ΤΟΜΠΑΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, Κομνηνών 54, Τηλ. 0551- 25386
 33. ΤΡΕΜΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Θράκης 12, Τηλ. 0551- 31988
 34. ΦΑΡΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 14ης Μαΐου 16, Τηλ. 0551- 26204
 35. ΦΙΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, Ι. Καβύρη 1, Τηλ. 0551- 28396
 36. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΟΥΡΟΥΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ, Αν. Θράκης 12, Τηλ. 0551- 31479
 37. ΨΑΡΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, Ι. Καβύρη 12, Τηλ. 0551- 25779

ΣΟΥΦΛΙ

 1. Αλατζιάς Κων/νος, 25ης Μαρτίου 26, τηλ: 0554 - 23.176
 2. Κουλούρη Δωροθέα, Βασ. Γεωργίου 62, τηλ: 0554 - 23.633
 3. Δεμερτζής Πασχάλης, Βασ. Γεωργίου 191, τηλ: 0554 - 22.232
 4. Μπαμίδου Κορτέσσα, Βασ. Γεωργίου 207, τηλ: 0554 - 22.013
 5. Δαρίσαπλη Ελένη, Βασ. Γεωργίου 157, τηλ: 0554 - 23.033
 6. Μπουντζιούκα Καίτη, Βασ. Γεωργίου 140, τηλ: 0554 - 22.655

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

 1. Τσεκούρας Παναγιώτης, Πλ. Ελευθερίας, τηλ:0553-23466
 2. Ψαρόπουλος Νίκος, 25ης Μαΐου 91, τηλ:0553-25220
 3. Μαυρούδης Παναγιώτης, Βενιζέλου 79, τηλ:0553-24434
 4. Τιάκας Κύρος, τηλ:0553-24010
 5. Παγιαννίδου Θεανώ, Ρήγα Φεραίου 10, τηλ:0553-25730
 6. Καρακατσάνη Μαρία, 25ης Μαΐου 101, τηλ:0553-25115
 7. Μαχμουρίδου Αγάπη, Μανδαλίδου, τηλ:0553-24022
 8. Πατσουρίδης Παρασκευάς, Βασ. Αλεξάνδρου 20, τηλ:0553-22322
 9. Παρασκευοπούλου Ευαγγελία, Βενιζέλου 86, τηλ:0553-23544
 10. Παλαμίδα Δομινίκη, Βενιζέλου 59, τηλ:0553-23045
 11. Γιουρτσόγλου Ευαγγελία, Βενιζέλου 9, τηλ:0553-22922

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

 1. Αλβανούδη, Κων/πόλεως 131, Τηλ: 0552-22582
 2. Μπιμπούδη, Κων/πόλεως 136, Τηλ: 0552-23926
 3. Γκαϊδατζή, Κων/πόλεως 95, Τηλ: 0552-27306
 4. Ζαφειριάδης, Β. Κων/νου 104, Τηλ: 0552-23803
 5. Ζηλιασκόπουλος, Πλ. Δασίου 27, Τηλ: 0552-29084
 6. Ζουπίδου, Πανταζίδου 58, Τηλ: 0552-29302
 7. Καλλινάκη, Ευριπίδου 20, Τηλ: 0552-22456
 8. Καφετζής, Β. Κων/νου 58, Τηλ: 0552-23733
 9. Κρανούδης, Ευριπίδου, Τηλ: 0552-24315
 10. Μελάς, Ευριπίδου, Τηλ: 0552-22769

Ν. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

 1. Σκούρτης Γεώργιος, Χώρα, τηλ. 0551-41705
 2. Τσίπος Νικόλαος, Καμαριώτισσα, τηλ. 0551-41581


Γραφεία Γενικού Τουρισμού:

ΞΑΝΘΗ (0541)

 1. 1 Δημόκριτος Tours : Π. Τσαλδάρη 26 Τηλ.: 25783
 2. 2 Pilot Travel : Θερμοπυλών 2 Τηλ.: 74018.9
 3. 3 Utos Tours: Ούτος Tours : Μπρωκούμη 47 Τηλ.: 28095,72741
 4. 4 Tarpidis Tours: Ταρπίδου Αλέκα : Γ. Σταύρου 8 Τηλ.: 22277, 27840
 5. 5 Pirilidis Tours: Πυριλίδου Ελένη Μ. Βόγδου 10 Τηλ.: 72 384, 24450
 6. 6 FORESTLAND : Μ. Καραολή 16 Τηλ.: 62488
 7. 7 Esmeralda Travel: Βάλλα Σμαραγδή : Β. Κων/νου 3 Τηλ.: 71473, 70475
 8. 8 Γαλαχουσίδης Θεόδωρος : Μπρωκούμη 26 Τηλ.: 77685
 9. 9 Κιουρσουμτζόγλου Λαμπρινή : Π. Τσαλδάρη 34 Τηλ.: 29277
 10. 10 Lefkipos Travel: Τάσσιος Χρήστος: Θερμοπυλών 13 Τηλ.: 77009, 29985
 11. 11 Basil Travel: Τάσσιος Ιωάννης Θερμοπυλών : 2 Τηλ.: 26865 fax: 76613
 12. 12 Τόνιας Travel : Τόνιας Ιωάννης, Ικονίου 1 Τηλ.: 75029,75048
 13. 13 Τσαρουχά Αικατερίνη : Αν. Θράκης 10α Τηλ.: 24904
 14. 14 Σπυρόπουλος Παναγιώτης, 28ης Οκτωβρίου 213 Τηλ: 22107
 15. 15 Ξανθίππη Tours : Τσιλιγγίρη Στεργιαννή Μπρωκούμη 45 Τηλ.: 72477
 16. 16 Vistonis Travel: Αναστασιάδης Αναστάσιος Μεσολογγίου 4, 73627
 17. 17 Μουρατίδης Tours: Μουρατίδης Αριστοτέλης: Ηρώων 23 Τηλ: 22683
 18. 18 ΚΤΕΛ Ν. Ξάνθης, 40 Εκκλησιών 3 Τηλ: 22685

ΚΟΜΟΤΗΝΗ (0531)

 1. GUBILI TURS: Γκουμπίλη Παναγιώτα, Ορφέως 29 Τηλ. 37037 FAX. 27331 Φιλικής Εταιρίας 57 Τηλ. 23643
 2. Θεόδωρος Πετράκης: Παρασίου 31 Τηλ. 34040
 3. Βασίλης Παπαδόπουλος: Χαρ. Τρικούπη 97 Τηλ. 24331, 31854
 4. STAYRIDIS TRAVEL: Σταυρίδης Χαράλαμπος & ΣΙΑ Ο.Ε. Χαρ. Τρικούπη 80 Τηλ. 23450, 37165 FAX. 23450
 5. Ζορπίδης: Ιώνων 3 Τηλ. 33115 FAX. 31355
 6. RODOPI TOURS: Μπαπασίδου Παρασκευή, Ανδρούτσου 42 Τηλ. 37060, 22352-3, FAX. 26737
 7. PARASHAKIS & CO TRAVEL: Χαρ. Τρικούπη 54 Τηλ. 26934
 8. ΟΡΦΕΑΣ: Μαυρίδου Ε. - Νασοπούλου Α. Ο.Ε., Πλ. Ειρήνης 62, Τηλ. 36902-3 FAX. 36907
 9. ΒΕΡΟΗ: Μπεναβίδου Παρασκευή, Βασ. Γεωργίου 6 Τηλ. 27297 FAX. 37400
 10. ΠΛΑΤΩΝ TOURS: Φιλιππίδου Χρυσούλα, Φιλ. Εταιρίας 3 Τηλ. 32946
 11. Βεργίδης TOURS: Αφοι Βεργίδη Ο.Ε., Φιλ. Εταιρίας 63 Τηλ. 24188
 12. Κομοτηνή TOURS: Φρουρίου 11-13, Τηλ. 26592
 13. Δολιανίτης Δημήτριος & ΣΙΑ Ε.Ε., Ηροδότου 7, Τηλ. 22886
 14. ΚΤΕΛ Ν. Ροδόπης, Μαμέλη 1, Τηλ. 22806

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (0551)

 1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ TOURS: Γιαλαματζή Ειρήνη, Κ. Παλαιολόγου 26, Τηλ. 24313
 2. ΘΡΑΚΗ TOURS: Αφοι Κουρτίδη Ο.Ε., Β. Αλεξάνδρου 60, Τηλ. 26872, 20032
 3. ΚΙΚΩΝ TOURS: Παντίρης Αντ., Ι. Δραγούμη 5, Τηλ. 25455, 32398
 4. ΛΕΩΝ TOURS: Καραμπατζάκη Ευαγ., 14ης Μαΐου 51, Τηλ. 27754, 33338
 5. EUROPA TOURS: Στεργίου Γεώργιος, Κ. Παλαιολόγου 57, Τηλ. 20210, 25533
 6. LIONS TOURS: Δαπουδάνη Μαρία, Λ. Δημοκρατίας 282, Τηλ. 28790, 37668
 7. ΚΤΕΛ Ν. Έβρου: Βενιζέλου 33, Τηλ. 81140

ΣΟΥΦΛΙ (0554)

 1. “Θράκη Tours”, Δεμερτζής Μόσχος, Θερμοπυλών 2, τηλ: 23.900
 2. Μπρίκας Χαρίλαος, 25ης Μαρτίου 33

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ (0553)

 1. Σαρίδης Κων/νος, 25ης Μαΐου 63, τηλ: 25888
 2. Μαυρίδου Θεοδώρα, Βενιζέλου 82, τηλ: 22270, 22042, 22555
 3. Σφυρής Αθανάσιος, Πράκτορας “Ολυμπιακής”, Δημοκρατίας 42, τηλ: 22252, 22571

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ (0552)

 1. EIFFEL TOURS, Καλοντσικίδου Αναστασία, Κων/πόλεως 153, Τηλ: 23560, Fax: 27550
 2. ΑΡΔΑΣ TOURS, Καρακατσάνης Νικόλαος, Ευριπίδου 47, Τηλ: 29526, Fax: 24003
 3. Κωσταρέλλος Αθανάσιος, Βασ. Κων/νου 104, Τηλ: 23282
 4. Κιλούδης Σιδέρης, Κων/πόλεως 106, Τηλ: 23760, 23352

Ν. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ (0551)

 1. Βασίλειος Σκαμπαβήριας, Καμαριώτισσα, τηλ. 41505, 41588
 2. ΝΙΚΗ της ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ: Χατζηγιαννακούδης Αθ., Καμαριώτισσα, τηλ. 41465


Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία:

ΞΑΝΘΗ

 1. Θρακικά Χρονικά (Περιοδικό) Εκδ. Σ Ιωαννίδης Ξάνθη
 2. Αρχαίοι και σύγχρονοι Θράκες. Γεωργαντζής Πέτρος, Ξάνθη 1978
 3. Ξάνθη 1870-1940 Εικόνες και μαρτυρίες από την ιστορία της. Στέφανος Ιωαννίδης, Έκδοση Χ. Καμπουρίδη Ξάνθη 1982
 4. Ξάνθη 1870-1940 Εικόνες και μαρτυρίες από την ιστορία της. Στέφανος Ιωαννίδης, Έκδοση Ξάνθη 1990
 5. Ξάνθη η κυρά της Θράκης. Γεωργαντζής Πέτρος, Ξάνθη 1991
 6. Θρακικός Αγώνας 1912-1920. Γεωργαντζής Πέτρος, Στέγη Γραμμ. & καλών Τεχνών Ξάνθη 1993
 7. Το Βαρταλαμίδι. Στέφανος Ιωαννίδης, Ξάνθη 1995
 8. Ματιές στο χτες της Ξάνθης μέσα από φωτογραφίες. Θωμάς Εξάρχου, ΠΑΚΕΘΡΑ 1997
 9. Περί την ιστορία της Θράκης. Αι πόλεις Ξάνθη και Κομοτηνή. Κυριακίδη Στ., Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου Ι.Μ.Χ.Α.

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 1. Η Κομοτηνή και η Περιφέρειά της Αντώνη Κ. Λιάπη
 2. ΘΡΑΚΗ: Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης
 3. ΘΡΑΚΗ: Δημήτρης Καρακούσης Τουριστικός, Ιστορικός Αρχαιολογικός Οδηγός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

 1. “Αλεξανδρούπολη: Εκατοντάχρονο 1878-1978” Έκδοση Δήμου Αλεξανδρούπολης.
 2. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ - ΟΔΗΓΟΣ”, ΕΚΔΟΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, 1992
 3. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ”, ΕΚΔΟΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, 1996
 4. Ξανθούλη - Μ. Μπολιάκη: “Της Αλεξανδρουπόλεως”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
 5. Αποστολίδη Θ.: “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: Μορφές, γεγονότα, αναμνήσεις”.
 6. Κριτού: “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: Η εκατοντάχρονη ιστορία της”
 7. Αποστολίδης Θ.: “Άγγελος Ποιμενίδης - Προοίμιον”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΚΝΗ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ.
 8. Σοφία Κλήμη - Παναγιωτοπούλου: “Στο δέντρο του ερημίτη”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΩΔΙΟΣ
 9. “Το εκκλησιαστικό μουσείο Αλεξανδρούπολης και οι Παλαιές Εκκλησίες” Έκδοση Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως.
 10. Ζηβελίδη, “Αλεξανδρούπολη: στα μονοπάτια της μνήμης”, Εκδόσεις Ενδοχώρα.

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

 1. “Διδυμότειχο”, Ιστορία ενός βυζαντινού οχυρού. Φίλιππος Γιαννόπουλος, Έκδοση Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, Αθήνα 1989.
 2. “Διδυμότειχο”, Ιστορία, Μνημεία, Πολιτισμός. Στρατής Παπαδόπουλος, Έκδοση Δήμος Διδυμοτείχου 1990.

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

 1. ΜΝΗΜΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ, Πασχάλη Μαυρίδη - Βασίλη Μπεζιργιαννίδη, Νέα Ορεστιάδα 1996.
 2. Η ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΜΑΣ, Τάκη Χρ. Τσονίδη

Ν. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

 1. Παπαγεωργίου Σόφη. 1982. “Σαμοθράκη”
 2. Κίζης Γιάννης. 1990. Σαμοθράκη. Εκδοτικός Οίκος “Μέλισσα”
 3. Τσούνη Γρ. Σαμοθράκη. Οικοτουριστικός Οδηγός. 1992. Εκδόσεις Γ.Γ.Ν.Γ., Δήμος Σαμοθράκης. Τσούνη Γρ. Σαμοθράκη. Οικοτουριστικός Οδηγός. 1992. Εκδόσεις Γ.Γ.Ν.Γ., Δήμος Σαμοθράκης.
 4. Αγγελώνια Δ., Πετρούδα Γ., Αντζανού Α., Στεργίου Δ., “Η Ακριτική Σαμοθράκη”. Λαογραφική Μελέτη. 1993. Δήμος Σαμοθράκης.
 5. Ασημακόπουλος Κώστας. 1994. Οι ψυχές της Σαμοθράκης. Εκδόσεις Χατζηνικολή
 6. Ένθετο Καθημερινής. Επτά ημέρες. 4/9/94. “Σαμοθράκη”.
 7. Το γλωσσικό ιδίωμα της Σαμοθράκης, Ν. Κατσάνη
 8. “Σαμοθράκη”, Έκδοση Δήμου Σαμοθράκης, 1995