ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σκοπός της παρούσας σελίδας είναι η συλλογή πληροφοριών για τους χρήστες των σελίδων του Θρακικού Ηλεκτρονικού Θησαυρού και για τις απαιτήσεις και παρατηρήσεις τους, με απότερο σκοπό τη συνεχή βελτίωση της παρουσίασης.

Η συλλογή πληροφοριών γίνεται σε τρία βήματα:

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τις παρακάτω πληροφορίες. Eισάγετε το όνομα και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, ώστε μετά την αποστολή της φόρμας να σας σταλλεί από εμάς μήνυμα επιβεβαίωσης.


ΤΜΗΜΑ 1ο -- Προσωπικά Στοιχεία

Στο τμήμα αυτό εισάγετε προσωπικά στοιχεία σας (που θα χρησιμοποιηθούν από εμάς για στατιστική ανάλυση)

Ονοματεπώνυμο  

Ιδιότητα     

Εργασιακός χώρος 

Ηλικία      

Φύλο       

E-mail      

Στην αρχή της φόρμας

Τμήμα 2ο -- Στοιχεία πρόσβασης/Αξιολόγηση

Στο τμήμα αυτό θα ερωτηθείται για θέματα που αφορούν τη χρήση που κάνετε στο Internet.

 1. Πώς μάθατε για αυτό το site:

 2. Πόσες ώρες την ημέρα χρησιμοποιείται το Internet (κατά μέσο όρο):

  Καθόλου 1-2 ώρες 2-5 ώρες 5-10 ώρες Περισσότερο από 10 ώρες

 3. Πώς θα αξιολογούσατε τα περιεχόμενα του site (βάση δεδομένων Θρακικού Ηλεκτρονικού Θησαυρού)

  Ελλειπή Μέτρια Αρκετά Απολύτως ικανοποιητικά

 4. Πώς θα αξιολογούσατε την παρουσίαση του site (περιβάλλον πλοήγησης)

  Φτωχό Μέτριο Εύχρηστο/Εύστοχο Απολύτως ικανοποιητικό

 5. Ποιές από τις ενότητες πληροφοριών σας ικανοποίησαν:

  Ιστορία
  Περιβάλλον/Φύση
  Τουρισμός
  Στατιστικά στοιχεία

 6. Ποιές από τις ενότητες πληροφοριών δεν σας ικανοποίησαν:

  Ιστορία
  Περιβάλλον/Φύση
  Τουρισμός
  Στατιστικά στοιχεία

Στην αρχή της φόρμας

Τμήμα 3ο -- Πρόσθετες πληροφορίες

Παρακαλούμε, εάν θέλετε να μας στείλετε σχόλια ή παρατηρήσεις, πληκτρολογείστε στο παρακάτω παράθυρο:Στην αρχή της φόρμας

ΤΜΗΜΑ 4ο -- ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΟΡΜΑΣ

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο που διαθέσατε για τη συμπλήρωση αυτής της φόρμας.
Τα στοιχεία της φόρμας θα μας βοηθήσουν να κάνουμε αυτό το σταθμό ακόμη καλύτερο...

Στην αρχή της φόρμας