Ο στόχος του Ευρετηρίου είναι ο εντοπισμός του τόπου που σας ενδιαφέρει.


Επιλέξτε έναν από τους τρεις τρόπους αναζήτησης τόπου:

  1. Μέσω της Επιλογής τόπου μπορείτε να βρείτε έναν τόπο μέσα από την αλφαβητική λίστα όλων των τόπων, ή με τον εντοπισμό του πάνω στο χάρτη της Θράκης.
  2. Μέσω της Θεματικής επιλογής μπορείτε να βρείτε έναν τόπο ανάλογα με την πληροφορία που τον συνοδεύει.
  3. Μέσω της Εύρεσης τόπου μπορείτε να βρείτε έναν τόπο μέσα από μία φόρμα αναζήτησης με βάση το όνομα του τόπου, το Νομό, το Δήμο ή την Κοιινότητα που ανήκει.
  4. Μέσω της Αναζήτησης λέξης μπορείτε να βρείτε μία λέξη μέσα σε ολόκληρη τη βάση δεδομένων.