Καλαμιώνες - Διδυμότειχο (Φύση)
Καλαμιώνες - Διδυμότειχο (Φύση)

Καλαμιώνες - Διδυμότειχο (Φύση)
© Στέλλα Κλαδαρά

Στα κανάλια γλυκού νερού και στις υδάτινες εκτάσεις κατά μήκος του ποταμού Έβρου αναπτύσσονται πυκνοί και αδιαπέραστοι καλαμιώνες από Αγριοκάλαμο και Ψαθί.