Θωράκια τέμπλου

Μαρώνεια / Ιστορία-Γενικά

776. Θωράκια τέμπλου
Mαρμάρινα μεσοβυζαντινά θωράκια από το καθολικό της μεσοβυζαντινής μονής της Σύναξης.

© ΘΡΑΚΗ
777 Επόμενη φωτογραφία