ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΩΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Καθημερινά :
09:30, 12:20, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
19:30
Κυριακές και Γιορτές :
09:30, 12:20, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
19:30

ΚΤΕΛ Ν.ΕΒΡΟΥ
Τηλ. 0551-26479

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Καθημερινά :
09:30, 12:20, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
19:30
Κυριακές και Γιορτές :
09:30, 12:20, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
19:30

ΚΤΕΛ-Ορεστιάδας 
Τηλ. 0552-22550

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Καθημερινά :
06:00, 07:00, 07:45, 08:45,
10:00, 11:00, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:40, 17:00,
19:00, 20:00
Κυριακές και Γιορτές :
06:00, 07:00, 07:45, 08:45,
10:00, 11:00, 11:30, 12:30,
14:00, 16:00, 19:00, 20:00

ΚΤΕΛ Ν.ΕΒΡΟΥ
Τηλ. 0551-26479

ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Καθημερινά :
06:00, 07:00, 07:45, 08:45,
10:00, 11:00, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:40, 17:00,
19:00, 20:00
Κυριακές και Γιορτές :
06:00, 07:00, 07:45, 08:45,
10:00, 11:00, 11:30, 12:30,
14:00, 16:00, 19:00, 20:00

ΚΤΕΛ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ
Tηλ. 0531-22912

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καθημερινά :
08:30, 11:00, 12:20, 13:20,
14:20, 15:20, 16:20, 17:20,
18:20
Κυριακές και Γιορτές :
08:30, 11:00, 12:20, 13:20,
14:20, 15:20, 16:20, 17:20,
18:20

ΚΤΕΛ Ν.ΕΒΡΟΥ
Τηλ. 0551-26479

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Καθημερινά :
08:30, 11:00, 12:20, 13:20,
14:20, 15:20, 16:20, 17:20,
18:20
Κυριακές και Γιορτές :
08:30, 11:00, 12:20, 13:20,
14:20, 15:20, 16:20, 17:20,
18:20