ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΩΡΕΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΘΗΝΑ
Δευτέρα - Σάββατο : 00:15
Καθημερινά πλην Τετάρτης : 20:40
Καθημερινά 20:50
ΑΘΗΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Καθημερινά πλην Τετάρτης : 06:30
Καθημερινά :19:05
Παρασκευή-Κυριακή : 22:30

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ OΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Ελλης 6-Αλεξανδρούπολη , Τηλ : 0551-26207 / 26361
Βασ.Γεωργίου 2-Κομοτηνή , Τηλ : 0531-36900 / 36901
Λ.Συγγρού 96-Αθήνα , Τηλ : 01-9259111
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ : Τηλ. 0551-28598