ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΕΝΩΝ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΩΡΕΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
07:10 (ic), 09:57, 13:09,
16:24 (ic), 23:25
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
07:15 (ic), 09:00, 13:50 (ic),
15:25, 23:05
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΔΙΚΑΙΑ
05:25, 06:38, 09:49, 13:12,
16:27, 19:37, 23:06
ΔΙΚΑΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
04:57, 06:53, 08:28, 10:09,
13:30, 16:43, 20:25

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ , Τηλ : 0551-26395
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΝ , Τηλ : 0556-31210