ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΩΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΞΑΝΘΗ
Καθημερινά :
Ιασμος - Ξάνθη :
08:00, 09:30, 11:00, 12:30,
14:00, 15:30, 17:50, 19:00
Π.Λάγος - Ξάνθη :
07:30, 08:45, 10:15, 11:30,
13:15, 14:30, 18:45, 20:00
Κυριακές και Γιορτές :
Ιασμος - Ξάνθη :
06:30, 08:00, 09:30, 11:00,
12:40, 14:00, 15:30, 17:00,
19:10
Π.Λάγος - Ξάνθη :
07:30, 08:45, 10:15, 11:30,
13:15, 14:30, 18:45, 20:00

ΚΤΕΛ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ
Tηλ. 0531-22912

ΞΑΝΘΗ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Καθημερινά :
Ιασμος - Κομοτηνή :
08:00, 09:30, 11:00, 12:30,
14:00, 15:30, 17:50, 19:00
Π.Λάγος - Κομοτηνή:
07:30, 08:45, 10:15, 11:30,
13:15, 14:30, 18:45, 20:00
Κυριακές και Γιορτές :
Ιασμος - Κομοτηνή :
06:30, 08:00, 09:30, 11:00,
12:40, 14:00, 15:30, 17:00,
19:10
Π.Λάγος - Κομοτηνή:
07:30, 08:45, 10:15, 11:30,
13:15, 14:30, 18:45, 20:00

ΚΤΕΛ Ν.ΞΑΝΘΗΣ
Τηλ. 0541-22684/5, 22740
Ηρώων 2

ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Καθημερινά :
06:00, 07:00, 07:45, 08:45,
10:00, 11:00, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:40, 17:00,
19:00, 20:00
Κυριακές και Γιορτές :
06:00, 07:00, 07:45, 08:45,
10:00, 11:00, 11:30, 12:30,
14:00, 16:00, 19:00, 20:00

ΚΤΕΛ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ
Tηλ. 0531-22912

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Καθημερινά :
06:00, 07:00, 07:45, 08:45,
10:00, 11:00, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:40, 17:00,
19:00, 20:00
Κυριακές και Γιορτές :
06:00, 07:00, 07:45, 08:45,
10:00, 11:00, 11:30, 12:30,
14:00, 16:00, 19:00, 20:00

ΚΤΕΛ Ν.ΕΒΡΟΥ
Τηλ. 0551-26479

ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καθημερινά :
05:30, 08:30 (Αθήνα),
10:30, 12:30, 14:30,
16:00, 18:30 (Αθήνα)
Παρασκευές και Κυριακές :
19:50

ΚΤΕΛ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ
Tηλ. 0531-22912

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Καθημερινά :
05:30, 08:30 (Αθήνα),
10:30, 12:30,14:30,
16:00, 18:30 (Αθήνα)
Παρασκευές και Κυριακές :
19:50