ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΕΝΩΝ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΩΡΕΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
08:11 (ic), 11:23, 14:18, 17:25 (ic), 00:39
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
07:15 (ic), 09:00, 13:50 (ic), 15:25, 23:05
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
05:05, 08:40, 11:53 (ic), 14:52,
18:25 (ic), 21:33
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
07:10 (ic), 09:57, 13:09, 16:24, 23:25

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ , Τηλ : 0531-22650