ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΩΡΕΣ
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ
ΑΘΗΝΑ
Δευτέρα-Πέμπτη : 08:10
Κάθε μέρα πλην Κυριακής : 20:35
Κυριακή : 21:05
ΑΘΗΝΑ
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ
Δευτέρα-Πέμπτη : 06:30
Κάθε μέρα πλην Κυριακής : 18:50
Κυριακή : 19:20

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ OΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Λ.Εθνικής Αντίστασης 8-Καβάλα : Τηλ.051-225577
Μιχ. Βόγδου 6Α-Ξάνθη : Τηλ. 0541-26497
Αεροδρόμιο Χρυσούπολης : Τηλ. 0591-53273